Формування механізму антикризового управління суб’єктами міжнародного бізнесу

Maryna Savchenko, Olga Shkurenko


Анотація


Вступ. Об’єктивною закономірністю розвитку будь-якої соціально-економічної системи є циклічність, яка включає в себе фазу кризи. Особливо явно дана фаза виражається в сучасних умовах функціонування суб’єктів міжнародного бізнесу різних сфер та галузей. Огляд наукових публікацій продемонстрував фрагментарність досліджень з формування антикризового механізму управління суб’єктами міжнародного бізнесу. Саме тому, проблема дослідження можливостей виживання в умовах економічної кризи та застосування дієвого механізму антикризового менеджменту є на сьогодні однією з найактуальніших.

Мета. Метою статті є розвиток теоретико-методологічних положень щодо удосконалення змістовних характеристик механізму антикризового управління суб’єктами міжнародного бізнесу.

Метод (методологія). У статті застосовано ряд загальнонаукових методів дослідження, зокрема монографічний метод, методи наукової абстракції і узагальнення, діалектичний метод, індукції та дедукції забезпечили поетапне уточнення структурних елементів механізму антикризового управління суб’єктами міжнародного бізнесу, аналізу й синтезу було використано для актуалізації питань реалізації механізму антикризового управління в сучасних умовах.

Результати. Доведено, що криза є похідною від циклічної характеристики резервів економіки, яка з одного боку зумовлює реальну загрозу банкрутства для суб’єктів міжнародного бізнесу у період спаду виробництва, а з іншого – є об’єктивною передумовою їх подальшого зростання та розвитку. Сформовано періоди розвитку кризи суб’єктів міжнародного бізнесу та відповідно виокремлено управлінську, фінансову та економіко-правову кризу. В статті запропоновано під кризою суб’єктів міжнародного бізнесу розуміти сукупність ситуацій, які викликані екзо- і ендогенними чинниками, що порушує рівновагу суб’єкту міжнародного бізнесу, і з часом може призводити до зміни організаційного, економічного і виробничого механізму його функціонування.

Авторами в статті побудовано механізм антикризового управління суб’єктами міжнародного бізнесу, що є сукупністю елементів, технологій та інструментарію, які забезпечують передбачення небезпеки кризи, аналіз симптомів, а також дозволяють визначити заходи для зниження негативних наслідків кризи для суб’єктів міжнародного бізнесу і використання факторів для їх подальшого розвитку. Складові елементи механізму антикризового управління суб’єктами міжнародного бізнесу згруповано у шість блоків: діагностика кризового стану; вибір та обґрунтування факторів впливу для визначення ознак кризи; визначення фази (стадії) життєвого циклу суб’єкту міжнародного бізнесу; визначення виду антикризового управління; вибір та обґрунтування показників для діагностики кризового стану; реалізація антикризового управління.

Запропонований механізм дозволяє вивести суб’єктів міжнародного бізнесу з кризових ситуацій та забезпечити стабілізацію їх фінансового стану.


Ключові слова


криза; суб'єкт міжнародного бізнесу; механізм; антикризове управління; діагностика; ситуаційний підхід; методи; принципи; функції

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved from: https:// ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Prohrama stymuliuvannia ekonomiky dlia podolannia naslidkiv COVID-19 «Ekonomichne stymuliuvannia»: informatsiino-analitychni materialy. Dodatok do Derzhavnoi prohramy stymuliuvannia ekonomiky dlia podolannia nehatyvnykh naslidkiv, sprychynenykh obmezhuvalnymy zakhodamy shchodo zapobihannia vynyknenniu i poshyrenniu koronovirusnoi khvoroby (COVID-19) na 2020-2022 rr. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/18%20-%20PDF/07.2020/programa.pdf. [in Ukrainian].

Intehratsiia v hlobalni lantsiuhy dodanoi vartosti. Daidzhest, 6. Retrieved from: https://www.industry4ukraine.net/digest-6/. [in Ukrainian].

Vasylenko, V. O. (2015). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom. Кyiv: Tsentr navch. l-ry. Retrieved from: http://eclib.atwebpages.com. [in Ukrainian].

Hrynov, A. V. (2009). Restrukturyzatsiia yak shliakh stabilizatsii ekonomiky Ukrainy v umovakh svitovoi kryzy. Visnyk Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii, 3(17), 58–63. [in Ukrainian].

Dmytrenko, A. I. (2009). Stratehii antykryzovoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv. Visnyk Kryvorizkoho ekonomichnoho instytutu KNEU, 4(20), 46–51. [in Ukrainian].

Kostyrko, L. A. (2012). Finansovyy mekhanizm ustoychivogo razvitiya predpriyatiy: strategicheskiye oriyentiry. sistemy obespecheniya. adaptatsiya. Lugansk: Izd-vo «Noulidzh». [in Russian].

Lihonenko, L. O. (2011). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolohichni zasady ta praktychnyi instrumentarii. Kyiv: KNTEU. [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. O. (2004). Antykryzove finansove upravlinnia na pidpryiemstvi. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Shcherban, I. O. (2010). Formuvannia mekhanizmu antykryzovoho upravlinnia poserednytskykh turystychnykh pidpryiemstv. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, 2(50). Retrieved from: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vnuvgp/ ekon/2010_2/index.htm. [in Ukrainian].

Daft, R. L. (2014). Menedzhment. SPb.: Piter. [in Russian].

Zyatkovs`kij, I. V. (2003). Finansovoe ozdorovlenie predpriyatij: teoriya i praktika. Ternopol`: E`konomicheskaya my`sl`. [in Russian].

Zyatkovs`kij, I. V. (2003). Finansy` predpriyatij. Kyiv: Kondor. [in Russian].

Rodionova, N. V. (2002). Antikrizisny`j menedzhment. Moscow: YuNITI-DANA. [in Russian].

Utkin, E`. A. (1997). Antikrizisnoe upravlenie. Moscow: Infra-M. [in Russian].

Belyaev, S. G. (2016). Teoriya i praktika antikrizisnogo upravleniya. Moscow: YuNITI. [in Russian].

Korol, V. S. (2011). Antykryzovyi menedzhment v umovakh rynkovoi transformatsii ekonomiky: avtoref. dys. nazdob. nauk. stup. kand. ekon. nauk 08.06.02. L. [in Ukrainian].

Korotkov, E. M. (2012). Antikrizisnoye upravleniye. Moscow: Infra-M. [in Russian].

Minayev, E. S., & Panagushin, V. P. (2000). Antikrizisnoye upravleniye. Moscow: PRIOR. [in Russian].

Buleyev, I. P., & Bryukhovetskaya, N. E. (2000). Antikrizisnoye upravleniye predpriyatiyem. Donetsk: IEP NAN Ukrainy. [in Russian].

Gryaznova, A. G., Fedotova, M. A., & Marinyuk, A. N. (1999). Antikrizisnyy menedzhment. Moscow: EKMOS. [in Russian].

Sytnyk, L. S. (2000). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom; NAN Ukrainy; In-t ekonomiky prom-sti. Donetsk: IEP NAN Ukrainy. [in Ukrainian].

Keller, R. (1999). Unternehmenssanierung: aussergerichtliche Sanierung und gerichtliche Sanierung. Berlin: Verl. Neue Wirtschafts-Briefe.

Pererva, P. H., Kosenko, A. V., & Kosenko, O. P. (2012). Antykryzovi instrumenty staloho rozvytku pidpryiemstva: innovatsiina, investytsiina ta marketynhova polityka. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/ 2012_25/statti/16Pererv.pdf. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.04.074

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022