Commercialization of products of science products of Ukraine in international markets

Laura Chekh, Serhii Voitko


Abstract


The problems of commercialization of science-intensive products in international markets are identified. The aim is to study the current state of the high-tech sector of Ukraine's economy and to analyze innovative technologies and scientific and technological progress in the period of globalization. The expediency of taking into account and ensuring the competitiveness of the state economy in the conditions of Industry 4.0 is revealed. It is noted about the expediency of effectively realizing the export potential for high-tech products. A critical analysis of a number of agreements at the intergovernmental level on cooperation in science and technology is presented. Innovative activity in the period of globalization is analyzed. The problems that have become a threat to the further development of Ukraine's economy are outlined. The need to attract foreign direct investment in order to overcome economic problems is substantiated.


Keywords


innovative technologies; high-tech sector; scientific and technological development; international market

Full Text:

PDF

References


Innovatsiyi v budivnytstvi: chomu ukrayins'ki developery ne tsikavlyat'sya novymy tekhnolohiyamy. URL: https://mind.ua/publications/20202837-innovaciyi-v-budivnictvi-chomu-ukrayinski-developeri-ne-cikavlyatsya-novimi-tehnologiyami.

Yaremchuk, N. T., & Hrin'ko, I. M. Derzhavna pidtrymka vysokotekhnolohichnoho eksportu v Ukrayini ta sviti. Aktual'ni problemy ekonomiky ta upravlinnya : zbirnyk naukovykh prats' molodykh vchenykh. Elektronni tekstovi dani (1 fayl: 373 Kbayt). 2016. Vyp. 10.

Volkova, O. D., & Manayenko, I. M. Tendentsiyi, problemy ta perspektyvy rozvytku vysokotekhnolohichnoho vyrobnytstva v Ukrayini. Aktual'ni problemy ekonomiky ta upravlinnya : zbirnyk naukovykh prats' molodykh vchenykh. – Elektronni tekstovi dani (1 fayl: 305 Kbayt). – 2018. – Vyp. 12.

Hohenberg, S., & Homburg, C. Enhancing innovation commercialization through supervisor–sales rep fit. J. of the Acad. Mark. Sci. 47, 681–701 (2019). https://doi.org/10.1007/s11747-019-00644-y.

Muzychenko, T. O. Investytsiyi ta investytsiyna diyal'nist': ponyatiynyy aparat. Stalyy rozvytok ekonomiky. 2014. # 3. S. 161-167. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2014_3_28.

Rozporyadzhennya pro skhvalennya Stratehiyi rozvytku sfery innovatsiynoyi diyal'nosti na period do 2030 roku tekhnolohiyamy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-r.

Tradytsiyni ta netradytsiyni systemy enerhozabezpechennya urbanizovanykh i promyslovykh terytoriy Ukrayiny. Monohrafiya. Za zah. red. H. H. Pivnyaka.

Dnipropetrovs'k. Natsional'nyy hirnychyy universytet, 2013. 333 s.

Svitovyy reytynh osvity. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/science/2015/05/150513_vj_education_rankings_it.

Valovyy vnutrishniy produkt. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2019u.htm.

Dzherela finansuvannya innovatsiynoyi diyal'nosti promyslovykh pidpryyemstv. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ni.htm.

Kapital'ni investytsiyi za dzherelamy finansuvannya za 2018 rik. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ibd/kindj/infin2018_u.htm.

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$). URL: https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2018&locations=UA&start=1992&view=chart.

Chekh, L. M. Finansuvannya vysokykh tekhnolohiy za rakhunok investytsiynykh resursiv. Mizhnarodne naukovo-tekhnichne spivrobitnytstvo: pryntsypy, mekhanizmy, efektyvnist' : zb. Nauk.pr. XVI (XXVIII) Mizhnar. Nauk.-prakt. konf., 12-13 berez. 2020 r. – Kyyiv : KPI im. Ihorya Sikors'koho, Vyd-vo «Politekhnika», 2020. – 238 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.04.101

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) Laura Chekh, Serhii Voitko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023