Фінансове забезпечення підприємств у контексті механізму їх ефективного функціонування

Tetyana Karpova


Анотація


Вступ. У сучасних умовах невизначеності перед підприємствами постають проблеми щодо пошуку інструментів для втримання своїх позицій, забезпечення стабільної, безперервної, ефективної діяльності. У досягненні ефективності діяльності важливу функцію виконує фінансове забезпечення, яке грає виключну роль як при здійсненні операційної діяльності, так і при здійсненні інвестицій згідно стратегії розвитку підприємства. З огляду на це необхідним є розробка системи механізмів формування фінансових ресурсів підприємств на основі концептуального підходу для забезпечення їх ефективного функціонування.

Мета. Розробка механізмів формування фінансових ресурсів підприємств у контексті їх ефективного функціонування на основі концептуального підходу, який включає принципи, мету, завдання та безпосередньо механізми управління фінансовим забезпеченням підприємства.

Метод (методологія). При здійсненні дослідження використані загальнонаукові методи, зокрема аналіз і синтез, метод моделювання, графічний метод.

Результати. В статті досліджено групи джерел формування фінансових ресурсів. В результаті дослідження на основі концептуального підходу розроблено систему механізмів: механізм управління формуванням власних фінансових ресурсів, механізм мобілізації фінансових ресурсів підприємства із залучених джерел. Оскільки підхід до формування фінансового забезпечення має бути збалансованим, що передбачає оптимальне поєднання власних та позикових коштів, механізми розроблені як складові елементи концепції вдосконалення управління фінансовим забезпеченням підприємства. Її головною метою визначено: забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень щодо залучення достатнього обсягу фінансових ресурсів для отримання максимального прибутку і збільшення ринкової вартості підприємства. В статті запропоновано розділення внутрішніх факторів розвитку виробництва на три групи: фактори ресурсного забезпечення виробництва, фактори, що забезпечують бажаний рівень економічного і технічного розвитку підприємства, фактори, що забезпечують комерційну ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства. Напрямком подальших досліджень визначено розробку методик оцінювання ефективності фінансового забезпечення розвитку підприємств.


Ключові слова


фінансове забезпечення; ефективність діяльності; механізми; концепція; власні кошти підприємств

Повний текст:

PDF

Посилання


Balashova, R. I. (2016). Vlijanie finansovogo obespechenija na jekonomicheskoe razvitie predprijatij [Influence of financial security on the economic development of enterprises]. Vestnik Instituta jekonomicheskih issledovanij – Bulletin of the Institute of Economic Research, 3, 37-45 [in Russian].

Bezditko, Iu. M. (2011). Pryntsypy rozrobky prohram finansovoho zabezpechennia investytsiinoi diialnosti malykh pidpryiemstv [Principles of development of financial support programs for small enterprises' investment activity]. Efektyvna ekonomika – Effective economy. Retrieved from http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=532 [in Ukrainian].

Hatska, L. P. & Zhuravskyi, V. L. (2005). Problemy finansovoho zabezpechennia maloho biznesu v Ukraini [Problems of financial support of small business in Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika – Bulletin of the Taras Shevchenko National Taras Shevchenko University. A Series “Economy”, 80, pp. 37-40 [in Ukrainian].

Diba, E. F. (2012). Opredelenie soderzhanija sanacii proizvodstvennoj dejatel'nosti predprijatija [Determination of the content of the reorganization of the production activity of the enterprise]. Vestnik Omskogo universiteta. Ser: Jekonomika – Bulletin of Omsk University: Collected papers. A Series ‟Economicsˮ, 3, 149-154 [in Russian].

Dikan, L. V. & Holub, Iu. O. (2007). Finansove zabezpechennia diialnosti pidpryiemstva: sutnist ta dzherela [Financial support of the enterprise activity: essence and sources]. Ekonomika rozvytku – Development economics, 3 (43), 65-68 [in Ukrainian].

Ziatkovska, L. I. (2007). Metodolohichni zasady finansovoho zabezpechennia pidpryiemstv [Methodological Principles of Financial Support of Enterprises]. Finansy Ukrainy – Finances of Ukraine, 6, 148-155 [in Ukrainian].

Lomachivska, I. A. (2012). Formuvannia dzherel finansovoho zabezpechennia rozvytku sub’iektiv maloho pidpryiemnytstva [Formation of sources of financial support for the development of small business entities]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova – Bulletin of the Odessa I. Mechnikov National University, 17, (3-4), 37-43 [in Ukrainian].

Okseniuk, K. I. (2017). Finansove zabezpechennia rozvytku maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Financial Support to the Development of Small Entrepreneurship in Ukraine]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, 7 (47), 440-443 [in Ukrainian].

Poyda-Nosyk N.N. (2003) Financial resources of the enterprise. Finance of Ukraine, 1, 96-103 [in Ukrainian].

Zhuravlova, I. V., Yastremska, O. M., Merenkova L. O. (2010). Finansy pidpryiemstva: teoretyko-metodychne zabezpechennia formuvannia ta vidtvorennia [Finances of the enterprise: theoretical and methodological support of formation and reproduction]. I. V. Zhuravlova (Ed.). Kharkiv: KhNEU [in Ukrainian].

Copa, N. V. (2010). Upravlenie razvitiem promyshlennyh predprijatij: metodologija, modeli, metody [Management of the development of industrial enterprises: methodology, models, methods]. Doneck: IT «ARIAL» [in Russian].

Hridchyna, M. V. (2012) Korporatyvni finansy (zarubizhnyi dosvid ta vitchyzniana praktyka): navchalnyi posibnyk [Corporate finance (foreign experience and domestic practice): the manual]. Kyiv: IAPM [in Ukrainian].

Buriak, P. Yu. (2007) Mobilizatsiia finansovykh resursiv dlia aktyvizatsii maloho ta serednoho pidpryiemnytstva [Mobilization of financial resources for activation of small and medium business]. Finansy Ukrainy [Finance of Ukraine], 12, 33-38. [in Ukrainian].

Kramarenko, H. O. (2012). Finansovyi analiz i planuvannia [Financial analysis and planning]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Vankovych, D. O. (2001). Orhanizatsiia systemnoho pidkhodu v upravlinni finansovymy resursamy [Organization of a systematic approach in financial resources management]. Rehionalna ekonomika [Regional economy], 3, 225-331 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.04.132

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022