Модернізація організаційної культури закладу охорони здоров’я в умовах медичної реформи

Victoriia Adamyk, Yulia Dyshkant


Анотація


Предмет, мета дослідження. Предметом дослідження є модернізація організаційної культури закладів охорони здоров’я в умовах реалізації другого етапу медичної реформи в Україні. Мета полягає у визначенні чинників та проблем оргкультури медичних закладів, а також напрямків та інструментів її модернізації в умовах медичної реформи.

Метод чи методологію проведення роботи. Методологічною базою є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. В основу дослідження покладено системний підхід та методи стратегічного аналізу,зокрема SWOT-аналізу, компаративний аналіз, метод експортного оцінювання, метод анкетування тощо.

Результати дослідження. У статті наголошено, що основним чинником модернізації закладів охорони здоров’я в Україні є медична реформа. Вказано на основні виклики, з якими зустрічаються лікарні вторинного рівня, а саме посилення конкуренції на ринку медичних послуг, розширення спектру джерел фінансування, технологічні зміни, трансформація попиту та епідеміологічна загроза. Визначено основні напрямки модернізації оргкультури закладів охорони здоров’я, серед яких основними є посилення її функціональної складової із розмежуванням обов’язків і можливостей менеджменту та медперсоналу лікарні, інноваційний розвиток, налагодження комунікації з колегами з інших закладів, в тому числі зарубіжних, та пацієнтами відповідно до вимог діджиталізації, підвищення рівня кваліфікації персоналу, використання інструментарію антикризового менеджменту тощо. Сформовано проектний профіль оціночних компонент результативності модернізації оргкультури закладів охорони здоров’я. Підкреслено важливу роль PR-менеджменту та іміджмейкенгу у формуванні корпоративної культури медичних установ сучасного типу.

Сферою застосування результатів дослідження є надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я вторинного рівня.

Висновки. Доведено необхідність подальшої модернізації оргкультури закладів охорони здоров’я в Україні на засадах конкуренції, технологічного розвитку, корпоративізму і зв’язків з громадськістю.


Ключові слова


організаційна культура; персонал лікарні; менеджмент закладу охорони здоров’я; медична реформа; SWOT-аналіз; імідж

Повний текст:

PDF

Посилання


National Health Service of Ukraine. The only web portal of the executive authorities of Ukraine. Retrieved from: https://nszu.gov.ua/ukladeni-dogovori/dogovori-z-specializovanimi-medichnimi-zakladami.

Dyshkant, Y. S. (2020) Organizational culture of a health care institution: factors of change. Actual problems of management and public administration in the conditions of innovative development of economy. Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical Internet conference with international participation. Ternopil, P. 2. pp.139-141 [in Ukrainian].

Mannion, R., Davies, H. (2018) Understanding organisational culture for healthcare quality improvement. Retrieved from: https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4907.

Cameron, K., & Quinn, R. (2011) Diagnosis and measurement of organizational culture. Translated from English. SPb: Peter. [in Russian].

Gevko, V. L. (2020) Formation of organizational culture of enterprises of network structures: theoretical plane and practical dimension. Ternopil: FOP Palyanytsya VA. [in Ukranian].

Gevko, V. L. (2021) Methodological basis for the formation of organizational culture of enterprises of network structures: Abstract. [in Ukrainian].

Veleschuk, S. S. Technique of administrative activity. (2011). Еdited by A. F. Melnyk. TNEU: Economic Thought. [in Ukrainian].

Nebylytsia, O. A. (2014) Features of image formation of medical institutions. Scientific Bulletin of Kherson State University, 8(2), 110-113. [in Ukrainian].

Radysh, J., Dolot, V. (2015) Competition based on values and results-oriented – a new paradigm of the US health care system. Investments: practice and experience, 9, 76-82 [in Ukrainian].

Order of the Ministry of Health of 28.02.2020 № 587 "Some issues of maintaining the Register of medical records, referral records and prescriptions in the electronic health care system." Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0236-20#Text

Yeroshkina, T. V., & Tatarovsky, T. M. and other (2012). Fundamentals of management and marketing in medicine. D: RVV DNU. [in Ukrainian].

Medical guarantees program: implementation in Ukraine [in Ukrainian] Retrieved from: https://moz.gov.ua/uploads/0/3798-programa_medicnih_garantij_vprovadzenna_v_ukraini.pdf. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.04.140

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022