Енергосервіс як комплекс технічних та організаційних енергозберігаючих заходів

Oksana Vakun


Анотація


Вступ. Підвищення енергоефективності об’єктів житлового сектору і промислових підприємств пов’язане із забезпеченням ефективного енергозбереження, що базується на засадах впровадження новітніх інноваційних технологій енергомодернізації. Усе це є можливим завдяки функціонування енергосервісних компаній, котрі активно здійснюють енергомодернізацію об’єктів для забезпеченням раціонального енергозбереження через механізм укладання енергосервісних контрактів.

Мета.

Метою статті є розгляд особливостей функціонування енергосервісних компаній в Україні та укладення ними енергосервісних контрактів для підвищення енергоефективності об’єктів житлового сектору і промислових підприємств.

Метод (методологія). Основними методами слугували індукція та дедукція, логічного узагальнення, компаративний та системноструктурний аналіз, групування для виокремлення наявних проблем функціонування енергосервісних компаній і механізму укладання енергосервісних контрактів.

Результати. Розглянуто категорії: «енергосервісна компанія», «енергосервісний контракт». Уточнено зміст розуміння енергосервісу як комплексу технічних та організаційних енергозберігаючих заходів, спрямованих на скорочення замовником енергосервісу споживання та витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів. Виявлено тенденції та проаналізовано ключові елементи особливостей енергосервісних контрактів за видами і формами. Досліджено особливості механізму укладання енергосервісного контракту. Обґрунтовано доцільність впровадження у діяльність енергосервісних компаній новітніх елементів енергосервісних контрактів. Виявлено залежність між енергетичним сервісом, як особливою формою енергозбереження, в якій витрати на реалізацію заходів бере на себе енергосервісна компанія та енергосервісним контрактом, котрий регулює перелік впроваджуваних енергозберігаючих заходів, терміни окупності проєкту, величину економії енергетичних ресурсів і умови розподілу доходу від економії між замовником і енергосервісною компанією.


Ключові слова


енергосервісний контракт; енергосервісний компанія; енергозберігаючі заходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Law of Ukraine “On Energy Conservation” № 74/94-VR of July 1, 1994. (1994). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80 #Text.

Law of Ukraine “On introduction of new investment opportunities, guaranteeing the rights and legitimate interests of business entities for large-scale energy modernization” № 327-VIII of April 9, 2015. (2015). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-19# Text.

Brych, V. Ya., & Gevko, B. R. (2016). Problems of using solar energy in the field of housing and communal services. Innovative economy, 1-2, 152-157.

Barna, S., & Shpak, J. (2020). The current state of the energy market and monitoring of key issues in the innovation management system. Problems of the economy, 2 (44), 71–81.

Brych, V. Ya., & Barna, S. S. (2020). Problems of innovative development of energy service enterprises. Business Inform, 6, 69–76.

Veshteyunas, M. A. (2012). Features of the development of the market of energy services. Journal of Legal and Economic Research, 4, 78-81.

Lyakhova, O. O. (2012). Project financing of energy saving in Ukraine. Efficient economy, 3. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=997.

Freidkina, E. M. (2013). Methods and criteria for assessing the effectiveness of energy saving. SPb.: SPbGTURP.

Official site of the State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine. Retrieved from: https://saee.gov.ua/uk/content/energoservis_1

Brych, V., Manzhula, V., Brych, B., Halysh, N., Ursakii, Y. and Homotiuk, V. (2020). Estimating the Efficiency of the Energy Service Market Functioning in Ukraine. 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany, 2020, pp. 670-673, doi: 10.1109/ACIT49673.2020.9208858.

Brych, V., Manzhula, V., Borysiak, O., Liakhovych, G., Halysh, N. and Tolubyak, V. (2020). Communication Model of Energy Service Market Participants in the Context of Cyclic Management City Infrastructure. 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany, 2020, pp. 678-681, doi: 10.1109/ACIT49673.2020.9208902.

Pryimak, V., Melnyk, B., Holubnyk, O., Kostyshyna, T. and Brych, V. A (2020). Fuzzy Assessment of the Development of the National Labor Market of Ukraine. 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany, 2020, pp. 682-686, doi: 10.1109/ACIT49673.2020.9208915.

Brych, V., Manzhula, V., Halysh, N., Zhekalo, G., Liakhovych, G. and Vakun, O. (2020). Strategy of Effective Pricing Policy of Biofuel Enterprises. 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany, 2020, pp. 674-677, doi: 10.1109/ACIT49673.2020.9208815.

Brych, V., Dyvak, M., Porplytsya, N., Halysh, N., Tulai, O. and Shpak, Y. (2019). Modeling of Dynamics of the Company’s Share in the Solid Fuel Market. 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Ceske Budejovice, Czech Republic, 2019, pp. 354-357, doi: 10.1109/ACITT.2019.8779973.

Brych, V., Manzhula, V., Halysh, N., Holubchak, O., Korol, S. and Stetsko, M. (2019). Management of Enterprise’s Assortment Policy by Production of Solid Biofuels. 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Ceske Budejovice, Czech Republic, 2019, pp. 370-373, doi: 10.1109/ACITT.2019.8779984.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.04.147

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022