Методика визначення податкового прибутку згідно норм національного законодавства та МСБО 12 «Податки на прибуток»

Lyudmila Shkulipa


Анотація


Вступ. Прибуток є одним з найбільш важливих показників фінансових результатів господарської діяльності суб'єктів підприємництва, оскільки являється джерелом фінансування витрат на їх виробничий і соціальний розвиток. Частина прибутку вилучається державою у формі податку на прибуток і є, таким чином, джерелом фінансування державних витрат. Саме розуміння правильної методики визначення податкового прибутку згідно чинних норм національного законодавства та МСБО 12 «Податки на прибуток» цікавить бухгалтерів-практиків найчастіше.

Мета статті. Метою статті є дослідження методики визначення податкового прибутку згідно Податкового кодексу України та національних стандартів бухгалтерського обліку. Нормативний підхід до дослідження дає змогу виявити розбіжності у регулюванні даного об’єкту дослідження на національному рівні відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

Методи. Для досягнення зазначеної мети застосовувались загальнонаукові методи, що використовуються як на емпіричному, так і на теоретичному рівні дослідження. Методи аналізу застосовувались для порівняння методики визначення податкового прибутку згідно Податкового кодексу України та відповідного національного стандарту бухгалтерського обліку. Методи моделювання та абстрагування застосовувались для розгляду різних ситуацій, пов’язаних з відображенням податку на прибуток підприємствами різної форми власності.

Результати. В статті описана нова методика визначення податкового прибутку згідно норм національного законодавства та дано критичний аналіз нових змін у Податковому кодексі України. Наведено два варіанти перебування субєкта господарювання на загальній системі оподаткування; уточнено кореспонденцію з обліку податку на прибуток від звичайної діяльності. Вперше порівняно методику визначення податкового прибутку (збитку) згідно Податкового кодексу України та національних стандартів; систематизовано склад інформації про основні компоненти витрат з податку на прибуток, а також інформації, що підлягає окремому розкриттю за МСБО 12 «Податки на прибуток». Наведено фрагмент Податкової декларації з податку на прибуток про рішення незастосування різниць.

Перспективи. Для підвищення рівня об’єктивності та суттєвості інформації щодо відображення податкового прибутку, представленого у бухгалтерській звітності, необхідний пошук компромісних варіантів між обліковою й податковою концепціями в межах єдиної ідеології. Дослідження засвідчили, що податкові зміни не завжди оприлюднюються в належному поясненні і наштовхуються на претензії з боку користувачів, які мають різно направлені інтереси. Розгляд питань методики визначення податкового прибутку дозволяє стверджувати, що міжнародні стандарти ширше визначають критерії визнання та відображення у фінансовій звітності поточного податку на прибуток.


Ключові слова


податковий прибуток; Податковий кодекс України; бухгалтерський облік; податок на прибуток; МСБО 12

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovach, S. (2015). Oblik i zvitnist rozrakhunkiv za podatkom na prybutok pidpryiemstva v umovakh zakonodavchykh zmin [Accounting and financial reporting by tax income of entity within law changes]. Buhhalterskyi oblik i audyt, 4, 34-43 [in Ukrainian].

Parkhomenko, V. M. (2015). Suchasni problemy bukhhalterskoho obliku [Current problems in accounting]. Buhhalterskyi oblik i audyt, 1, 3-6. [in Ukrainian].

Prodanchuk, M. (2015). Vyznachennia obiekta opodatkuvannia podatkom na prybutok pidpryiemstv za pravylamy bukhhalterskoho obliku [Determing subject of income taxation by accounting rules]. Buhhalterskyi oblik i audyt, 4, 26–33. [in Ukrainian].

Shustval, T. (2015). Podatok na prybutok pidpryiemstv: yak pratsiuvaty po-novomu [Income Tax: how to work after new changes]. Vse pro bukhhalterskyi oblik, 4, 52–58. [in Ukrainian].

Karpushenko, M. (2006). Praktychni aspekta vykorystannia P(S)BO 17 [Practical aspects of using NSA 17]. Bukhhalterskyi oblik i audyt, 4, 37-41. [in Ukrainian].

Lovinska, L. (2004). Oblik podatkovykh riznyts u systemi rehistriv zhurnalnoi formy [Accounting of tax differences in system of journal forms of registers]. Bukhhalterskyi oblik i audyt, 4, 7-24. [in Ukrainian].

Orlova, V. (2008). Zmist ta problemy P(S)BO 17 “Podatok na prybutok” [Context and problems of NSA 17 “Tax income”]. Bukhhalterskyi oblik i audyt, 6, 22-28. [in Ukrainian].

Yamborko, G. (2006). Problems of consistency of accounting and tax calculations. Accounting and auditing, 5, 19-26 [in Ukrainian].

Babich V. V., Gerasimovych, I. A. (2011). Accounting for expenses (income) from income tax in accordance with the Tax Code of Ukraine. Accounting and finance of agro-industrial complex, 35, 43–49.

Ganyailo, O. M., & Kolesnikova, O. M. (2011). Problematic aspects of income tax accounting. Bulletin of Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda.

Zhurakovskaya, I. (2011). Tax differences as a way of consistency of accounting and tax calculations: accounting aspect. Accounting and auditing, 4, 14–21.

Chaly, I. (2015). Accounting for income tax. All about accounting, 11, 11–16.

Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 № 2755 VI. (2010). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755 17.

Income: Regulation (standard) of accounting № 15, approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 29.11.1999 № 290. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.

Expenses: Regulation (standard) of accounting № 16, approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 31.12.1999 № 318. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

Income tax: Regulation (standard) of accounting № 17, approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 28.12.2000 № 353. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01 .

Directories of benefits provided by current legislation on the payment of taxes, fees and other mandatory payments. Retrieved from: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html.

On approval of the form of the Tax return on corporate income tax: order of the Ministry of Finance dated 20.10.2015 №897 (updated on 28.04.2017 № 467). Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15.

On amendments to the Tax Code of Ukraine on accounting and registration of taxpayers and improvement of some provisions: the law of Ukraine of 24.10.2013 № 657-VII. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/657-18.

Onishchenko V. (n. d.). Income tax: postings. Chief Accountant. Retrieved from: https://www.golovbukh.ua/article/7205-narahuvannya-podatku-na-pributok-provodki.

On accounting and financial reporting in Ukraine: Law of Ukraine of 05.10.2017 № 2164-VІІІ. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 .

Income taxes: International Accounting Standard (IAS 12) dated 01.01.2012. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_012.

Fedosov, V. M. (2010). Financial thought of Ukraine. Kyiv: Condor; Ternopil: Economic Thought. Vol. 3, Part 1.

Fedosov, V. M. (2010). Financial thought of Ukraine. Kyiv: Condor; Ternopil: Economic Thought. Vol. 3, Part 2.

Ricardo, D. (1935). The beginnings of political economy and taxation. Moscow: Ogiz-Sotsekiz.

Stiglitz J. Yu. (1997). Economics of the public sector. Moscow: Moscow State University Publishing House; INFRA-M.

Pushkareva, V. M. (2003). History of financial thought and tax policy. Moscow: Finance and Statistics.

Instruction on the application of the Chart of Accounts for accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations/ (1999). Approved by the Ministry of Finance of Ukraine dated 30.11.1999 № 291. Retrieved from: http://www.uazakon.com.

Chirva A. A. (2014). Accounting for income tax: problems and solutions. Accounting and finance, 4 (66).

Fatenok-Tkachuk, A. A. (2016). Financial Accounting I, II. Lesya Ukrainka SNU.

Vakulchyk, O. M., & Vasilieva, V. G. (2016). Taxation of enterprise profits: evolution, prospects and reflection in accounting and reporting. Scientific view: economics and management, 1 (55), 5.

Sherepa, K. M. (2019). Organization of accounting for income tax calculations under the Tax Code of Ukraine. Bulletin of Transport Economics and Industry, 42, 246–251.

Slozko, T. M. (2008). Organization of accounting. Kyiv: Center for Educational Literature.

Karpushenko, M. Yu. (2011). Organization of accounting. Kharkiv: KNAMG.

Chaika, V. V. (2010). Accounting and audit of the formation and use of profits of trade enterprises: dissertation abstract for the degree of candidate of economic sciences. Kyiv: KNTEU.

On approval of the form of the Tax return on corporate income tax. Approved by the Order of the Ministry of Finance dated 20.10.2015 № 897. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15.

Vasylyk, O. O. (2002). Accounting, analysis and audit of calculations with the budget. Kyiv: KNEU.

The price of the state. Tax revenues. (n. d.). Retrieved from: http://cost.ua/budget/revenue/.

Report of the State Fiscal Service of Ukraine for 2017. (2017). Retrieved from: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/237691.html.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.04.182

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022