Методологічні та методичні засади калькулювання собівартості освітніх послуг

Liliya Korytnyk


Анотація


Вступ. Реформування системи управління державними фінансами передбачає перехід від механізму утримання суб'єктів державного сектору до фінансування якісних державних послуг та управління результатами. Це спричиняє зміну ідеології розподілу бюджетних коштів між суб’єктами державного сектору. Ключовим показником, який характеризує ефективність використання державних ресурсів та забезпечує оцінку діяльності будь-якого суб’єкта є агреговані витрати, які формують економічний показник «собівартість». Однак проблеми методологічного та методичного характеру щодо формування собівартості державних послуг задля забезпечення раціонального й обґрунтованого обсягу фінансування та ефективного управління використанням бюджетних коштів, залишаються нерозв’язаними.

Мета. Метою статті є дослідження методологічних та методичних особливостей формування собівартості освітніх послуг для забезпечення економічного обґрунтування обсягів державного фінансування ЗВО та сприяння ефективному управлінню використанням бюджетних коштів в сфері освіти.

Метод (методологія). Метод системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, табличний метод.

Результати. Удосконалено понятійно-термінологічний апарат, що застосовується в процесі обчислення вартості підготовки фахівців, що конкретизувало дослідження технологічного процесу калькулювання освітніх послуг та стало основою визначення конститутивних показників розрахунку їх вартості. Обґрунтовано доцільність визначення універсальних підходів до методу обліку витрат і калькулювання собівартості в межах головного розпорядника бюджетних коштів з урахуванням галузевих особливостей та технології виробничої діяльності. Встановлено, що найбільш прийнятний для ЗВО з усіх досліджених методів є позамовний, розкрито суть позамовного методу та визначено послідовність здійснення позамовного калькулювання, що дало змогу встановити доцільність здійснення калькулювання освітніх послуг за етапами (стадіями) в межах замовлення. При цьому, етапами (стадіями) є безпосередньо навчальні роки як технологічні процеси виробничого циклу підготовки фахівців. Такий підхід забезпечить формування показника повної собівартості освітньої послуги за весь період виробничого циклу в межах виконання «замовлення», а також дасть можливість визначати фактичну собівартість, що сприятиме встановленню оптимальної, економічно обґрунтованої вартості підготовки фахівців, забезпечить формування обліково-аналітичного релевантного інформаційного масиву даних для прийняття рішень про якість та економічну доцільність надання певного виду освітніх послуг.

Ключові слова: витрати, освітні послуги, калькулювання, метод, собівартість, фінансування.

JEL сlassіfіcatіon: Н52, Н83, М41, М48.


Ключові слова


витрати; освітні послуги; калькулювання; метод; собівартість; фінансування

Повний текст:

PDF

Посилання


Ministry of Finance of Ukraine. (2012). National Regulation (Standard) of Public Sector Accounting 135 “Costs” (Order No. 568, May 18). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12 [in Ukrainian].

Iefymenko, T. I. (Ed.). (2018). Current problems of financial management: global trends and national practice. Kyiv: DNNU “Akademiia finansovoho upravlinnia” [in Ukrainian].

Lovinska, L. H. (2017). The cost price of public sector of Ukraine services in the context of financial management reform. Finance of Ukraine, 8, 58–79 [in Ukrainian].

Lovinska, L. H., Kaliuha, Ye. V. (2015). Methodological aspects of accounting for the cost of production of public sector entities. ScienceRise, 9 (1), 24–28 [in Ukrainian].

Lovinska, L. H., Parasii-Verhunenko, I. M. (2018). The cost of educational services as the basic indicator of distribution of budget funding among higher education institutions. RFI Scientific Papers, 3, 18–36 [in Ukrainian].

Lovinska, L. H., Churkina, O. I., Haponenko, L. V., & Sushko, N. I. (2016). Methodological approaches to social services costing in the context of implementing social standards and NPSAS 135, «Costs» in Ukraine. Finance of Ukraine, 3, 101–115 [in Ukrainian].

Svirko, S. V. (2018). Contemporary development of the public finance management system of Ukraine: the accounting segment in providing the innovation and investment vector. The Journal of Zhytomyr State Technological University. Series: Economics, 1 (83), 56–65 [in Ukrainian].

Sushko, N. I., Danylenko, S. V. (2017). Improving the regulation of public expenditure on higher education services. Finance of Ukraine, 4, 56–74 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2014). Law of Ukraine «On Higher Education». Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Kulinich, M. B., & Freyuk, V. V. (2014). Intercommunication calculation methods and techniques of cost accounting in domestic and international accounting practice. Agrosvit, 7, 63-68 [in Ukrainian].




DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.143

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.




##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022