Стратегічні домінанти економічної дипломатії в умовах асиметрій глобального розвитку

Nataliya Kravchuk, Oleh Lutsyshyn


Анотація


Вступ. З початку ХХІ століття інтеграція переважної більшості країн світу в єдиний геоекономічний простір супроводжується новітніми світовими трендами, перманентними системними ризиками та їхніми асиметричними ефектами. Вони чинять багатовекторний і суперечливий вплив на сучасний глобальний розвиток та спонукають міжнародне співтовариство до розробки заходів превентивного характеру і перезавантаження інституту дипломатії загалом та економічної дипломатії, зокрема.

Мета – науково обгрунтувати асиметричний вплив ризиків глобального розвитку на економічну дипломатію, з урахуванням факторів зовнішнього і внутрішнього середовища диференціювати можливі стратегічні домінанти економічної дипломатії держави з урахуванням її «геоекономічної локації» та «стратегічної зони присутності» у глобальному економічному просторі.

Методи. Із застосуванням методів PESTEI, SWOT та SNW-аналізу побудовано матрицю сценаріїв формування «стратегічної зони присутності» держави у глобальному економічному просторі та, відповідно, окреслено стратегічні домінант економічної дипломатії держави.

Результати. Показано, що асиметрична дія глобальних ризиків в умовах формування мережевого геоекономічного простору спонукає міжнародне співтовариство до розробки заходів превентивного характеру та перезавантаження інституту економічної дипломатії. Доведено, що в цьому контексті економічна дипломатія, як один із ключових векторів інституту дипломатії, набуває статусу «домінанти» формування геостратегічного позиціювання держави на міжнародній арені з урахуванням геополітичних і геоекономічних процесів сучасності. Аргументовано, що розробка основних стратегічних рішень у сфері економічної дипломатії базується на результатах стратегічного аналізу, а останнім часом із урахуванням напрацювань «експертної дипломатії». Доведено, що формування стратегічних домінант економічної дипломатії має враховувати результати стратегічного аналізу системних детермінант – ризиків глобального розвитку й асиметричних викликів для економічної дипломатії, а також ендогенних чинників внутрішнього середовища держави, комбінація впливу яких дає можливість диференціювати стратегічні домінанти економічної дипломатії держави. Наголошено, що абсолютними пріоритетами при виборі стратегічних домінант економічної дипломатії повинні бути національні інтереси держави та гарантування її економічної безпеки.

Перспективи. Перспективи подальших наукових розвідок з досліджуваної проблематики першочергово полягають в аналізі системних детермінант формування «геоекономічної локації» України в глобальному економічному просторі та окресленні стратегічних домінант її економічної дипломатії з урахуванням національних інтересів та цільових таргетів економічної безпеки держави.


Ключові слова


економічна дипломатія; стратегічні домінанти; глобальні ризики; асиметрії глобального розвитку; геоекономічний простір; геоекономічна локація; стратегічна зона присутності

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.057

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022