Сучасний стан та проблеми розвитку машинобудівних підприємств України

Oksana Khodyrieva


Анотація


Вступ. Оскільки промислова галузь має ключове значення для економіки України, показники її функціонування виступають головним чинником соціального та економічного розвитку країни. Зокрема машинобудування є однією з базових галузей економіки України та стратегічно важливою галуззю, яка впливає на розвиток технологічного потенціалу і конкурентоспроможності економіки України в цілому. Рівень розвитку машинобудування є одним із основних факторів, що дозволяє забезпечити сталий розвиток української економіки, від його рівня та динаміки розвитку залежить розвиток країни. Тому дослідження сучасного стану машинобудівної галузі, ефективності діяльності підприємств машинобудування, виявлення актуальних проблем дозволить визначити інструменти для відновлення та подальшого сталого розвитку підприємств машинобудування, як однієї з ключових галузей національної економіки.

Мета. Проаналізувати стан українського машинобудування, виявити основні тенденції та проблем промислового комплексу в сучасних умовах господарювання та надати рекомендації щодо їх вирішення, задля забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємств та підвищення рівню економічного потенціалу промисловості.

 Метод (методологія). Наукове дослідження проводилось за допомогою аналізу та синтезу даних на основі оцінювання статистичних даних Державної служби статистики України (2010- 2019 рр.) з метою вивчення стану сучасного стану машинобудівної галузі України; табличного та графічного методів для наочного подання матеріалу.

Результати. У дослідженні підтверджений  зв’язок між економічним зростанням та розвитком промисловості.  Визначено особливості умов діяльності машинобудівних підприємств. Виявлено тенденції відставання української промисловості за рівнем від розвинутих країн. Проаналізовано  головні чинники зниження обсягів виробництва машинобудівної галузі. Здійснено аналіз рівня інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Визначені основні фактори, що стримують інноваційну діяльність. Проаналізовано існуючий рівень та структуру капітальних інвестицій. Окреслено головні дестабілізуючі проблем машинобудівної галузі в Україні. Зроблено висновок та запропоновано ряд заходів, спрямованих на створення умов сталого розвитку машинобудівної галузі з урахуванням потенціалу і можливостей підприємств машинобудування.


Ключові слова


промисловість; машинобудування; економічний потенціал; сталий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Amosha, O. I., Vyshnevskyi, V. P., & Zbarazska, L. O. (2008). Kontseptualni oriientyry promyslovoi polityky Ukrainy (na serednostrokovu perspektyvu). Ekonomyka promyslovosti, 43. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/EProm/2008_43/st_43_01.pdf. [in Ukrainian].

Amosha, O. I., Vyshnevskyi, V. P., & Zbarazska, L. O. (2009). Promyshlennaia politika Ukrainy: kontseptualne oryentiry na srednesrochnuiu perspektivu. Ekonomika Ukrainy, 12, 4-13 [in Ukrainian].

Heiets, V. M. (2003). Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku. Kyiv: Instytut ekonomiky i prohnozuvannia; Feniks. [in Ukrainian].

Dykan, V. L., & Kirdina, O. H. (2009). Sutnisni aspekty konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky. Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti, 28, 5-11. [in Ukrainian].

Kindzerskyi, Yu. V., Mykytenko, V. V., Yakubovskyi, M. M. (2009). Potentsial natsionalnoi promyslovosti: tsili ta mekhanizmy efektyvnoho rozvytku. Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia. Kyiv. [in Ukrainian].

Poddubnyi, Y. L. (2007). Poddubnaia Teoryia konkurentosposobnosty: sovremennoe sostoianye y predmetno-metodolohycheskye aspekty razvityia. Ekonomika Ukrainy, 8, 52-60. [in Russian].

Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku. (2019). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text. [in Ukrainian].

Doing Business 2020. (2020). Retrieved from: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020.

Dovhan, L. Ye, & Simchenko, N. O. (2008). Suchasni aspekty staloho rozvytku mashynobudivnykh pidpryiemstv. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, 3, 71–83. Retrieved from : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Eupmbg/2008_3/7.pdf. [in Ukrainian].

Latysheva, O. V. (2017). Osnovni tendentsii rozvytku, perspektyvy ta mozhlyvosti zabezpechennia staloho rozvytku mashynobudivnykh pidpryiemstv v Ukraini. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 1 (47), 82–88. [in Ukrainian].

Rakhman, M., & Hrynenko, I. (2015). Analiz strukturnykh zrushen v eksporti mashynobudivnoi haluzi Ukrainy. Ekonomika ta derzhava, 11, 105-107. [in Ukrainian].

Sokhnych, A. Ya., & Irtyshcheva, I. O. (2012). Innovatsii v period ekonomichnykh transformatsii. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, 1(2), 14-18. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.227

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022