Управління поведінкою споживачів як маркетинговий інструмент підвищення економічної ефективності підприємств туріндустрії

Nataliia Bogdan, Iuliya Krasnokutska, Dmytro Sokolov


Анотація


Вступ. У статті досліджено особливості поведінки споживачів в туріндустрії. Виявлено чинники впливу на неї, визначено їх роль у формуванні рішення про покупку. Проведено емпіричні дослідження стосовно мотивації покупки турпродукту. Здійснено економіко-математичне моделювання взаємозалежності ефективності маркетингової діяльної та фінансових результатів туристських підприємств методом кореляційно-регресійного аналізу. Розроблено пропозиції щодо удосконалення управління споживчою поведінкою в туризмі відповідно до концепції маркетингу, що полягає у розширенні комплексу 4Р до 10Р, додавши туди нові елементи відповідно до існуючої позицією організації.

Мета статті полягає в дослідженні особливостей поведінки споживачів послуг підприємств туріндустрії, чинників впливу на неї та здійснення керуючих дій щодо підвищення рівня споживчої задоволеності та стимулювання попиту.

Метод (методологія) дослідження включає експертний метод, зокрема, анкетування, та метод економіко-математичного моделювання, а саме, кореляційно-регресійний аналіз. Крім цих методів, в роботі використовувалися метод теоретичного узагальнення та абстрактно-логічний.

Результати. В результаті проведеного дослідження отримано елементи наукової новизни, що містяться у такому: удосконалено модель споживацької поведінки, що на відміну від існуючих, представляє не тільки взаємозв’язок процесу рішення споживача про покупку і факторів, що його визначають, а й передумов, що її обумовлюють; здійснено моделювання взаємозалежності ефективності маркетингової діяльної та фінансових результатів туристських підприємств методом кореляційно-регресійного аналізу, що дозволило встановити тісну взаємозалежність між вищевказаними показниками; розроблено пропозицію щодо доповнення комплексу маркетингу для вдосконалення впливу на поведінку споживачів наступними елементами: ціна; покупки; бали; партнери; подарунки; суспільно-корисна діяльність; привілеї; персоніфікація; участь; швидкість.

Отже, практична значущість проведеного дослідження полягає в розробці рекомендацій для забезпечення процесів прийняття рішень з управління споживчого попиту шляхом керування поведінкою споживачів туристських послуг.


Ключові слова


маркетинг; задоволеність споживачів; експертний метод; рішення про придбання; економіко-математичне моделювання; маркетингова стратегія; стимулювання попиту

Повний текст:

PDF

Посилання


Liubitseva, O. O. (2002). Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty) [Market of tourist services (geospatial aspects)]. Kyiv: Alterpres. [in Ukrainian].

Balabanov, Y. T. (2003). Ekonomika turizma [Economics of tourism]. Moscow: Fynansy i statistika. [in Russian].

Durovych, A. P., & Kopanev, A. S. (1998). Marketinh v turizme [Marketing in tourism]. Minsk: Ekonompress. [in Russian].

Ismaev, D. K. (1994). Osnovy stratehii i planirovanyia marketinha inostrannom turizme. [Fundamentals of Strategy and Marketing Planning in Foreign Tourism]. Moscow: Luch. [in Russian].

Kotler, F., Bouen, Dzh., & Meikenz, Dzh. Marketinh. (1998). Hostinnist i turyzm [Marketing. Hospitality and tourism]. Moscow: YuNYTY. [in Ukrainian].

Khollovei, Dzh. K. (2008). Turysticheskii marketinh [Tourist marketing / Translation from English]. Kiev: Znanye. [in Russian].

Biletska, I. M. (2012). Osoblyvosti marketynhu turystychnykh posluh v suchasnykh umovakh hlobalizatsii svitovoho turystychnoho rynku. [Features of marketing of tourist services in modern conditions of globalization of the world tourist market]. Ekonomika Kryma, 4 (41), 389-397.

Hawkins, D., Best, R., & Coney, K. (2015). Consumer Behavior: Building Marketing Strateg. Richard D Irwin; 7th Bk&Dk edition.

Ofitsiinyi sait UNWTO. URL: https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/annual_report_e.htm. [in Ukrainian].

Rieger A. (1997). Management von Destinationen und Tourismusorganisationen. Munchen, Wien, Oldenburg. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.069

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022