Трансформаційний вплив інституційних бар'єрів на зростання національної економіки України

Yosyf Sytnyk


Анотація


Вступ. Економічне зростання та економічний розвиток будь-якого соціально-економічного простору є запорукою гідного рівня життя в державі. Зазначені категорії потрібно розглядати як незворотні та спрямовані якісні зміни складноорганізованої системи, що саморозвивається через призму формування інституційних передумов і ризиків. Потребують наукової уваги теоретичні та методологічні проблеми, що стосуються нової моделі економічного зростання і розвитку в Україні.

Мета. Визначення тенденцій і чинників нестабільного економічного зростання й встановлення причинно-наслідкових зв’язків задовільного розвитку національної економіки України та окреслення теоретично-прикладних засад щодо зміни економічної моделі й управління нею.

Метод. Застосовано теоретико-методологічний інструментарій, який базується на традиційному підході та методи логічного узагальнення, аналізу, порівняння й синтезу до оцінювання обсягів, темпів та структури економічного зростання на основі низки макроекономічних показників.

Результати. У статті досліджено динаміку національного економічного зростання в Україні за період 2000-2019 рр. на основі емпіричних показників. Виокремлено та класифіковано ключові чинники, які разом із структурною, демографічною, валютною та банківською кризами й галопуючою інфляцією спричинили різкі економічні перепади у темпах економічного зростання. Розглянуто тенденції виробничої структури валового внутрішнього продукту (ВВП) України за основними видами економічної діяльності та її вплив на економічне зростання. Здійснено порівняння ВВП на душу населення в Україні із іншими країнами Європи, та виявлено істотні відмінності за рівнем цього показника. Проаналізовано чинники інфляційних і девальваційних процесів, а також політику державного боргу на динаміку економічного зростання. Розроблено класифікацію й виокремлено групи інституційних бар’єрів (концентраційно-власницькі, управлінсько-інституційно-лідерські, регресивно-антиінноваційні, воєнно-політичні й зовнішньоекономічні), які унеможливлюють економічне зростання в національній економіці України. Окреслено головні завдання, які потрібно паралельно вирішити в національній економіці України у середньостроковій перспективі для забезпечення внутрішнього зростання і розвитку.


Ключові слова


зростання; розвиток; валовий внутрішній продукт; інфляція; девальвація; капітал; концентрація; монополізм; олігархія; інновація; знання

Повний текст:

PDF

Посилання


Vysotska, I. B. (2001). Factors of economic growth. Factors of economic growth, 4–11.[in Ukrainian].

Gavrilishyn, O. (2007). Capitalism for all or for the elect? Divergent ways of post-communist transformations. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy [in Ukrainian].

Danylyshyn, B. (2020). How do we increase the rate of economic growth. Retrieved from: https://ukr.lb.ua [in Ukrainian].

Vlasyuk, O. S., & Mokiy, A. I. (2013). Economic security of the state. Lviv: Apriori [in Ukrainian].

Yerokhin, S. A. (2002). Structural transformation of the national economy (theoretical and methodological aspect). Kyiv: World of Knowledge [in Ukrainian].

Kabatsi, B. I. (2013). Theoretical aspects of the study of the impact of financial and credit regulatory mechanism on economic growth. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 23.17, 210–217 [in Ukrainian].

Campbell, R. M., & Bruce, S. L. (1997). Analytical economy: principles, problems and policy. Lviv: Prosvita [in Ukrainian].

Kostenko O. (2008). Incentives for transparency. Securities of Ukraine, 1, 17 [in Ukrainian].

Maxton, G., & Randers, J. (2017). In search of prosperity. Managing economic development to reduce unemployment, inequality and climate change. Kyiv: Pabulum [in Ukrainian].

Maly, I. Y., Emelyanenko, L. M., & Dzenzelyuk, K. V. (2018). Implementation of the concept of inclusive development in the practice of employment regulation. Efficient economy, 12. Retrieved from: http://www.economy.nayka. com.ua [in Ukrainian].

Yaremenko, V. V., & Slipushko, О. М. (2001). New explanatory dictionary of the Ukrainian language. Kyiv: Akonit [in Ukrainian].

Ogol D. O. (2015). Economic growth: essence, quality and sustainability. Current economic problems, 2 ((164)), 67–72 [in Ukrainian].

Gerasimova, E. (n.d.). Economic self-sufficiency or decline? Retrieved from: https://www. althoughda.com.ua/publications/2011/10/11/301359 [in Ukrainian].

Pugachevskaya, K. S. (2019). Determinants of export-oriented development of open economies. Business Inform, 10, 16-24 [in Ukrainian].

Sheremeta, R. and Romanenko, O. (2017). Reformation: the success of Europe and a chance for Ukraine. Kyiv: Summit-Book [in Ukrainian].

Samuelson, P., & Nordhaus W. (2000). Economics. M.; SPb .; K.: Williams [in Russian].

Simkov, L. E. (2015). Economic growth as an indicator of the quality of economic reforms. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Economics series, 2 (4), 66–70 [in Ukrainian].

Sirko, A. (2003). Corporate ownership in a transitional economy. Ukraine economy, 2, 57–64 [in Ukrainian].

Spence, M. (2017). New convergence. Kyiv: Tempora [in Ukrainian].

Statistical information for 2000-2018. (2018). State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Sustainable (sustainable) economic growth. National Bank of Ukraine. Retrieved from: https://bank.gov.ua/glossary/show/275 [in Ukrainian].

Tishchenko, O. P. (2019). Inclusive development of the national economy of Ukraine: prerequisites and dominants of the formation of management strategy. Business Inform, 9, 71–79 [in Ukrainian].

Fomina, O. O., Gogoleva, N. F., & Labuzova, Y. G. (2019). Ukraine on the path of economic growth. Business Inform, 10, 8-16 [in Ukrainian].

Chukhno, A. (2008). Institutionalism: theory, methodology, significance. Ukraine economy, 7, 4–12 [in Ukrainian].

Schumpeter, J. A. (1995). Capitalism, socialism and democracy. Moscow: Ekonomika [in Russian].

Reinert, Eric S. (2015). How rich countries became rich and why poor countries remain poor [in Russian].

Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. (2010). Brussels: European Commission. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf.

Kuznets, S. (1966). Modern Economic Growth. Yale University Press: New Haven.

World Development Indicators. GDP (current US $). World Bank. (2019). Retrieved from: https://data.worldbank.org.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.196

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022