Архітектоніка механізму фінансування освіти в сучасних умовах і шляхи рішення проблеми його альтернатив в обліку

Svitlana Sysiuk, Nadiya Khorunzhak


Анотація


Вступ. Новий механізм фінансового забезпечення, визначений відповідними Законами України, запровадження національних стандартів обліку та плану рахунків для державного сектору, децентралізація та інші трансформаційні процеси суттєво вплинули як на систему фінансування в сфері освіти, так і на організацію та методику бухгалтерського обліку. Але прагнення до удосконалення цих систем наразі не повною мірою відповідає існуючим реаліям і запитам, в тому числі сучасного менеджменту.

Метою статті є дослідження механізму формування й використання фінансового забезпечення навчальних закладів – коледжів в контексті організаційних і облікових моментів, а також розробка пропозицій з їх уточнення та вдосконалення (в т. ч. в обліковій політиці).

Методи (методологія). У досліджені застосовані загальнонаукові методи, зокрема теоретичного узагальнення та аналізу – для виявлення специфіки здійснення фінансування освітніх закладів в умовах трансформаційних змін, моделювання – з ціллю формування ефективного механізму фінансування і розробки облікової політики в частині регулювання наявних альтернатив щодо відображення його надходження в обліку.

Результати. За результатами проведених досліджень чинних законодавчих приписів встановлено, що фінансове забезпечення державних закладів фахової передвищої освіти провадиться за рахунок коштів державного (або місцевого) бюджету на умовах державного (або регіонального) замовлення на оплату послуг з підготовки фахових молодших бакалаврів. Визначено можливість  фінансування за рахунок інших джерел, які не заборонені законодавством, з обов’язковим дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень. Побудовано модель фінансового забезпечення закладів освіти з урахуванням додаткових джерел фінансування, які розподілено на зовнішні та внутрішні, а також розроблено рекомендації щодо розробки положень облікової політики з питань їх відображення в обліку.


Ключові слова


державний сектор; сфера освіти; фінансове забезпечення; механізм фінансування; бухгалтерський облік; облікова політика; модель; удосконалення

Повний текст:

PDF

Посилання


Benko, I. D. (2017). Problemni aspekty orhanizatsii obliku v ustanovakh osvity [Problematic aspects of accounting in educational institutions]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, 24(2), 114-117. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_24%282%29__27 [in Ukrainian].

Buchkovska, Ya. H., Baranetska, O. V. (2017). Finansuvannia osvity v Ukraini: stan ta perspektyvy [Financing of education in Ukraine: state and prospects]. Universytetski naukovi zapysky, 64, 259-271 [in Ukrainian].

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy (2020). [Budget Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 15.12.2020 r. №1081-IX [in Ukrainian].

Varnalii, Z. S., & Krasilnyk, O. V. (2017). Optymizatsiia finansuvannia derzhavnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy [Optimization of financing of state higher educational institutions of Ukraine]. Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka, 5 (194), 6-13 [in Ukrainian].

Varnalii, Z. S., Krasilnyk, O. V., Khmelevska, L. P. (2017). Finansuvannia derzhavnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy [Financing of state higher educational institutions of Ukraine]. Kyiv: Znannia Ukrainy. [in Ukrainian].

Hlukhova, V. I. (2020). Finansuvannia vydatkiv biudzhetu na vyshchu osvitu v Ukraini [Financing of budget expenditures for higher education in Ukraine]. Efektyvna ekonomika, 5. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7934. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.98 [in Ukrainian].

Hryhanska, S. V. (2007). Finansove zabezpechennia rozvytku vyshchykh navchalnykh zakladiv na derzhavnomu rivni [Financial support for the development of higher education institutions at the state level]. Derzhavne budivnytstvo, 2. Retrieved from: http://www.kbuapa. kharkov.ua/e-book [in Ukrainian].

Zahirniak, D. M. (2018). Metodolohichni zasady renovatsii derzhavnoho finansuvannia zakladiv vyshchoi osvity [Methodological principles of renovation of state funding of higher education institutions]. Efektyvna ekonomika, 6. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6567 [in Ukrainian].

Kaziuk, Ya. (2016). Finansova detsentralizatsiia i biudzhety pershykh 159 obiednanykh hromad v detaliakh [Financial decentralization and budgets of the first 159 united communities in detail]. Detsentralizatsiia daie mozhlyvosti. Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/news/5244 [in Ukrainian].

Kovalenko, Ya. (2016). Monitorynh ta otsinka efektyvnosti biudzhetnykh prohram yak skladovi resursnoho tsyklu TsOVV [Monitoring and evaluation of the effectiveness of budget programs as components of the resource cycle of central executive bodies]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, 4 (49), 336-443 [in Ukrainian].

Nord, H. L., & Rudenko, N. O. (2011). Osoblyvosti finansuvannia ta kaznacheiskoho obsluhovuvannia biudzhetnykh ustanov na prykladi VNZ [Features of financing and treasury service of budgetary institutions on the example of higher educational institutions]. Naukovi pratsi, 161, 61-66 [in Ukrainian].

Pihul, N. H., & Liuta, O. V. (2010). Osoblyvosti realizatsii finansovoho mekhanizmu biudzhetnykh ustanov [Features of realization of the financial mechanism of budgetary institutions]. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy, 2 (44), 94-101 [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy (2010). [Tax Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy №2755-VI vid 02.12.2010 r. Retrieved from: http://zakon0rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].

Poloziuk, K. O., & Lukashova, I. O. (2010). Orhanizatsiia upravlinskoho obliku v biudzhetnykh ustanovakh [Organization of management accounting in budgetary institutions]. Donetskyi natsionalnyi universytet ekonomiky i torhivli imeni Mykhaila Tuhan-Baranovskoho. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/66896.doc.htm [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu (2021). [About higher education]: Zakon Ukrainy vid 1.07.2014 r. №1556-VII (v redaktsii 23.04.2021 r.) [in Ukrainian].

Pro fakhovu peredvyshchu osvitu (2021) [About professional higher education]: Zakon Ukrainy vid 06.06.2019 r. №2745-VIII (v redaktsii vid 23.04.2021 r.) [in Ukrainian].

Sysiuk, S. V., & Adamyk, O. V. (2016). Oblikova polityka subiektiv derzhavnoho sektoru shchodo neoborotnykh aktyviv [Accounting policy of public sector entities for non-current assets]. Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova, 21 (11 (53)), 101-106 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.186

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022