Молочне скотарство сільськогосподарських підприємств: сучасний стан та перспективи розвитку

Serhii Shupyk


Анотація


Вступ. Незважаючи на важливу роль молочного скотарства сільськогосподарських підприємств у забезпеченні продовольчої безпеки держави, нині вона знаходиться в критичному стані.

За період реформування АПК України відбулася суттєва структурна перебудова у суспільному виробництві, змінилися внутрішньогалузеві та міжгалузеві відносини, сформувалися нові ринкові економічні підходи до розвитку галузей сільського господарства.

Стан, в якому опинилась галузь, зумовив низьку продуктивність худоби і високу собівартість продукції в порівняні з країнами – провідними виробниками тваринницької продукції, ліквідацію спеціалізованих підприємств. Процес розпаювання майнових комплексів реформованих сільськогосподарських підприємств призвів  до фізичного руйнування виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин.

Мета. На основі узагальнення даних Державної служби статистики України здійснити оцінку сучасного стану функціонування молочного скотарства сільськогосподарських підприємств та на основі цього розробити практичні рекомендації щодо заходів державної та регіональної підтримки галузі.

Метод (методологія). Методологія дослідження сформована на основі оцінювання статистичних даних Державної служби статистики України розвитку галузі молочного скотарства корпоративного сектору аграрної економіки. У процесі наукового пошуку застосовано порівняльний, структурний методи дослідження.

Результати. Встановлено, що основною першопричиною зниження кількості сільськогосподарських підприємств-виробників молока зниженням інвестиційної привабливості молочного скотарства внаслідок впливу таких чинників, як тривалий період окупності інвестицій, низька дієвість державної підтримки; відчутна мінливість ринку молока та молокопродукції. Введені зміни щодо надання державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників за 2019-2019 роки переконують, що система прямих державних дотацій буде вигідною передусім інтегрованим суб’єктам господарювання у сфері агробізнесу, які займаються птахівництвом і свинарством. Основну вигоду від державних дотацій отримають, насамперед, великі й економічно стійкі підприємства. Обґрунтовано заходи державної та регіональної підтримки виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах, які спрямовані на нарощення поголів’я корів, їх продуктивності, та якості.


Ключові слова


молочне скотарство; сільськогосподарське підприємство; державна підтримка; ефективність; відтворення

Повний текст:

PDF

Посилання


Sliusar, M. V. (2019). Molochne skotarstvo yak sektor ekonomiky Ukrainy. Biolohiia tvaryn, 21(3), 150.

Varchenko, O. M., Radko, V. I., Rudych, O. O., Svynous, I. V., & Tkachenko, K. V. (2019). Risks of dairy farming in Ukraine and ways of their minimization and neutralization. Agricultural science and practice, 6(1), 41-59. [in Ukrainian]

Radko, V. I., Svynous, I. V., & Mykytiuk, D. M. (2016). Yakist yak osnova pidvyshchennia efektyvnosti vyrobnytstva moloka v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh. Visnyk ahrarnoi nauky, 1, 61-65. [in Ukrainian]

Shyian, D. V. (2019). Riven rozvytku molochnoho skotarstva yak faktor formuvannia molokoproduktovoho pidkomleksu v rehionakh. Visnyk KhNAU. Seriia: Ekonomichni nauky, 1, 82-90. [in Ukrainian]

Paska, I. M. (2020). Orhanizatsiino-ekonomichni vidnosyny v lantsiuzi postavok moloka ta moloko produktsii. Ekonomika ta upravlinnia APK, 2, 73-82. [in Ukrainian]

Nitsenko, V. S. (2019). Rozvytok vyrobnytstva moloka v Ukraini ta ekonomichna stiikist molokoproduktovoho pidkompleksu. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, 4(4), 8-15. [in Ukrainian]

Miniailo, O. (2019). Molokoproduktovyi pidkompleks Ukrainy: tendentsii rozvytku. Tovary i rynky, 4, 20-35. [in Ukrainian]

Petrychenko, O. A. (2019). Analiz tendentsii rozvytku haluzi molochnoho skotarstva v lantsi molokoproduktovoho lantsiuha. Ekonomika APK, 5, 33-40. [in Ukrainian]
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.252

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022