Соціальна складова сталого розвитку сільськогосподарських підприємств

Svitlana Strapchuk


Анотація


Актуальність питання розвитку бізнесу у довгостроковій перспективі обумовлена необхідністю підвищення обізнаності залучених сторін про соціальні проблеми в сільському господарстві. Метою дослідження є оцінка досяжності індикаторів соціальної складової за Цілями сталого розвитку (ЦСР) на макрорівні а також аналіз соціальних показників агрохолдингів, спираючись на кейсовий метод, що забезпечить краще розуміння процесів прийняття рішень на рівні підприємств, зацікавлених у сталому розвитку. Аналіз індикаторів за цілями сталого розвитку на рівні країни та регіону дозволив отримати узагальнену інформацію про стан та рівень досяжності певних встановлених орієнтирів для формування подальших сценаріїв розвитку галузі сільського господарства. Утримання життєздатних сільських територій є однією з ключових стратегічних цілей сільського господарства. Для її досягнення потрібно краще розуміти процес прийняття рішень, пов’язаний із проблемами соціальної сталості, встановити взаємообумовлений вплив соціальної, економічної та екологічної складових та взаємозв’язок між Цілями сталого розвитку.

Встановлено, що більшість досліджень щодо оцінювання соціального виміру пов’язана із забезпеченням гідних умов праці, задоволення потреб та гарантуванням прав найманих працівників, наявністю соціальних гарантій, можливостями підвищення кваліфікації тощо. Однак оцінки переважно зводяться до якісних параметрів, що унеможливлює подальшу порівнюваність з іншими об’єктами дослідження та носить емпіричний характер. Один із концептуальних підходів, який покладено в основу вивчення досвіду оцінювання компаніями соціальних показників, базується на стандартах GRI та стосується підприємств, що подають нефінансову звітність. Аналіз діяльності операторів аграрного ринку на прикладі двох агрохолдингів, що подають нефінансову звітність впродовж декількох років, дозволив встановити якісні та кількісні зміни соціального виміру. Зроблено висновки щодо багаторівневості процесу вибору переліку показників, який узгоджено зі стандартами GRI, проте в кожному конкретному випадку він набуває особливого характеру та стосується розкриття інформації про гарантоване дотримання законних вимог щодо праці, навчання та розвитку персоналу, формування кадрового резерву, охорони праці та безпеки, включаючи відповідне страхування, фінансування спортивних ініціатив працівників, можливості надання матеріальної допомоги та винагороди працівникам тощо.


Ключові слова


сталий розвиток; сільське господарство; соціальний вимір; стандарти GRI; Цілі сталого розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Dobrovilnyi ohliad shchodo prohresu biznesu v Ukraini u dosiahnenni tsilei staloho rozvytku (2020). Retrieved from: https://globalcompact.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/global-compact.-dobrovilnij-ogljad.pdf.

Dobrovilnyi natsionalnyi ohliad. Tsili staloho rozvytku Ukraina. (2020). Departament stratehichnoho planuvannia ta makroekonomichnoho prohnozuvannia.

Malyk, N. K., Mamchur, V. A., & Shpykuliak, A. H. (2017). Institutsionalnaia sreda y formirovanie sotsyalnoi otvetstvennosti ahrarnykh predpryiatyi. Ekonomika APK, 12 (278), 5-13.

Prohres biznesu v Ukraini u dosiahnenni tsilei staloho rozvytku 2020 roku. Retrieved from: https://www.globalreporting.org.

Diiesperov, V. S. (2016). Silska ekonomika. Kyiv : NNTs «IAE».

Khvesyk, M. A., & Khvesyk, Yu. M. (2013). Stalyi rozvytok terytorii yak osnova stratehii rozvytku ahrarnoho sektoru. Ekonomika APK, 1, 66.

Tkachenko, N., & Selyverstova, L. (2018). Formuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu. Problemy i perspektyvy ekonomiky i upravlinnia, 3 (15), 49-54.

Shpykuliak, O. H. (2015). Instytutsiini zasady ta sotsialno-ekonomichni determinanty stymuliuvannia staloho rozvytku silskykh terytorii : teoretychnyi aspekt. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Ekonomika, 730-731, 21-25.

Astarta Holding N. V. Sustainability Report. Retrieved from: https://astartaholding.com/files/uploads/e5f35d962bdea600a55bad5f05318b73.pdf.

Boström, M. (2012). The problematic social dimension of sustainable development: the case of the Forest Stewardship Council. Int. J. Sustain. Dev. World Ecol. 19, 3–15. doi:10.1080/13504509.2011.582891

GRI, 2015. Sustainability Reporting Guidelines. Retrieved from: https://www.globalreporting.org/standards.

Kanter, D. R., Musumba, M., Wood, S. L. R., Palm, C., Antle, J., Balvanera, P., … Andelman, S. (2018). Evaluating agricultural trade-offs in the age of sustainable development. Agricultural Systems, 163, 73–88. doi:10.1016/j.agsy.2016.09.010.

Kernel Polityka staloho rozvytku i korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti Retrieved from: https://www.kernel.ua/wp-content/uploads/2019/08/SDCSR-Policy_UKR.pdf.

Lebacq, T., Baret, P. V, Stilmant, D. (2013). Sustainability indicators for livestock farming. 44 review. Agron. Sustain. Dev. 33, 311–327.

Messerli P, Kim E. Mee, ..& Furman, E. (2019) Nature Sustainability, 2, 892–894.

Phelan, A. (Anya), Dawes, L., Costanza, R., Kubiszewski, I., (2017). Evaluation of social externalities in regional communities affected by coal seam gas projects: A case study from Southeast Queensland. Ecol. Econ. 131, 300–311. doi:10.1016/J.ECOLECON.2016.09.010

Rockström, J., & Sukhdev P. (2016). How food connects all the SDGs - Stockholm Resilience Centre. Retrieved from Retrieved from: https://www stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-foodconnects-all-the-sdgs.html.

Sidhoum, A. A. (2018). Valuing social sustainability in agriculture: An approach based on social outputs shadow prices. Journal of Cleaner Production. doi:10.1016/j.jclepro.2018.08.212.

Staniškienė, E., Stankevičiūtė, Ž., 2018. Social sustainability measurement framework: The case of employee perspective in a CSR-committed organisation. Journal of Cleaner Production. 188, 708–719. doi:10.1016/J.JCLEPRO.2018.03.269.

Vanni, F. (2014). Agriculture and Public Goods, in: Agriculture and Public Goods. Springer Netherlands, Dordrecht, pp. 1–19. doi:10.1007/978-94-007-7457-5_1.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.04.258

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022