Міграційні ризики та загрози стабільного розвитку національної економіки як стратегічні об’єкти політики регулювання

Olha Mulska


Анотація


Вступ. Стабільний розвиток національної економіки в умовах глобалізації, а відповідно і високого рівня міграційної активності населення, корелює із ефективністю державної політики управління міграційними процесами. Соціально-економічні результати політики регулювання визначаються проактивними механізмами управління міграційними ризиками і загрозами, які мають суттєвий вплив на соціально-економічну та демографічну систему країни (обсяги ВВП, рівень інфляції, споживчий попит, капіталізація людського потенціалу, чисельність населення тощо).

Мета. Ідентифікація міграційних ризиків і загроз для країни-донора та країни-реципієнта людських ресурсів як елемент забезпечення стабільного розвитку національної економіки.

Метод (методологія).Теоретичною і науково-методичною основою дослідження стали теорії міграціології, сек’юритизації, економічного розвитку та ризик-менеджменту. У процесі дослідження використано такі методи та підходи як логічного узагальнення і синтезу для формування основних висновків і пропозицій дослідження; графічний – візуалізації результатів ідентифікації міграційних ризиків і загроз.

Результати. Встановлено, що міграційні ризики – це втрати економічної системи та соціальної сфери країни внаслідок відтоку людських ресурсів і негативні наслідки, які виникають у результаті неефективного управління міграційними трансфертами. Міграційні ризики для країни-донора виокремлено у розрізі двох каналів (грошових трансфертів і людських ресурсів). Із врахуванням каналу відтоку людських ресурсів ідентифіковано три сфери міграційних загроз – демографічну (поглиблення демографічної кризи, відсутність капіталізації детермінант людського потенціалу, збільшення кількості розлучень, падіння показників шлюбності, зростання рівня смертності серед економічно активного населення, погіршення складу чисельності населення, депопуляція поселень), соціальну (відтік інтелектуальної еліти, поглиблення соціальної нерівності, дефіцит працівників робітничих професій, поширення соціального сирітства, дистантних та мультинаціональних сімей, зникнення середнього класу, девальвація вищої освіти) та економічну (зменшення ВВП, посилення диспропорції ринку праці, збільшення рівня інфляції за рахунок підвищення купівельної спроможності, зменшення доходів бізнесу, трансформаційні зміни на ринку капіталу та праці), посилення яких веде до виникнення системних ризиків. 


Ключові слова


міграційні процеси; ризики; національна економіка; міграційні трансферти; людські ресурси

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.02.034

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022