Financial and economic evaluation of cash flows of the enterprise

Svitlana Korol


Abstract


Introduction. The study of cash flows of the enterprise in today's conditions is impossible without the use of financial resources, among which a significant place is occupied by cash. Their receipt and use requires special control, as in case of violation of their direction will inevitably be an imbalance, which will lead to changes in the components of economic resources, technical equipment of production or financial dependence of the enterprise. A comprehensive analysis of the company's cash flows makes it possible to conduct their financial and economic diagnosis and highlight performance indicators. All this highlights the importance of systematizing our knowledge in the field of cash flows with an emphasis on key aspects.

Purpose of the article is to conduct a financial and economic assessment of cash flows of the enterprise, which will highlight the indicators of their efficiency.

Method (methodology). The research used such methods as logical, which allowed to analyze scientific works in the field of cash flows; analytical, which was used to analyze and evaluate cash flows in the enterprise; graphical, which allowed to interpret the results in a time range.

Results. It is concluded that the theoretical research of the main aspects in the direction of cash flows is insufficient. In our opinion, the inaccuracy of the definition of "cash flows" contributes to a misunderstanding of their essence, which comes down to identifying them with the concept of "cash", and therefore a diagonal between these definitions. The necessity of financial and economic diagnostics of cash flows at the enterprise is substantiated. The main directions of cash flow depending on the activities of the enterprise, in particular in terms of operating, financial and investment activities of the enterprise. Indicators of cash flow efficiency of the enterprise are singled out. The unevenness of the company's cash inflows in terms of certain activities of the company, as well as a significant dependence of the company on borrowed funds. It is established that the practical aspects of the study of cash flows require further study in the direction of cash flow planning of enterprises in a changing environment.


Keywords


cash flows; financial resources; cash; diagnostics; movement of cash flow; efficiency

Full Text:

PDF

References


Mizhnarodnyy standart bukhhaltersʹkoho obliku 7 (MSBO 7) «Zvit pro rukh hroshovykh koshtiv» (2012). Retrieved from: http://dipifr.info/lib_files/standards/ukr/stand_010109/IAS_7.pdf [in Ukrainian].

Blank, Y. A (2007). Upravlenye denezhnymy potokamy. Kyiv: Nyka-Tsentr [in Ukrainian].

Yepifanova, I. Yu. (2013). Vkhidni ta vykhidni hroshovi potoky pidpryyemstva yak ekonomichna katehoriya. Materialy II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Suchasni tendentsiyi rozvytku finansovykh ta innovatsiyno-investytsiynykh protsesiv v Ukrayini». Vinnytsya [in Ukrainian].

Martyakova, O. V. (2007). Hroshovi potoky v systemi upravlinnya finansovo-hospodarskoyu diyalnistyu pidpryyemstva. Naukovi pratsi, 32 (126): Seriya: Ekonomichna [in Ukrainian].

Lihonenko, L. O., & Kovalchuk, H. V. (1998). Upravlinnya hroshovymy koshtamy torhovoho pidpryyemstva. Kyiv: KDTEU [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. O. (2003). Finansova diyalʹnistʹ subyektiv hospodaryuvannya: navch. Posibnyk. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Korol, S. V. (2018). Osoblyvosti systemy upravlinnya hroshovymy potokamy na pidpryyemstvakh khimichnoyi promyslovosti v Ukrayini. Materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Suchasni upravlinsʹki tekhnolohiyi v umovakh transformatsiyi sotsialʹno-ekonomichnykh vidnosyn», Ivano-Frankivsʹk, 19-20 kvitnya 2018 r [in Ukrainian].

Ostafiychuk, S. M. (2011). Hroshovi koshty ta yikh ekvivalenty – naylikvidnishi aktyvy pidpryyemstva. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu [in Ukrainian].

Osovsʹka, H. V., Yurkevych, O. O., & Zavadska, Y. S. (2007) Ekonomichnyy slovnyk. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].

Neskhodovsʹkyy, I. S. (2009). Oblik hroshovykh koshtiv ta kontrolʹ yikh vykonannya v pidpryyemstvakh torhivli: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk: 08.00.09 «Bukhhaltersʹkyy oblik, analiz ta audyt». K. [in Ukrainian].

Tutarinova, M. Yu. (2013). Monitorynh hroshovykh potokiv yak zaporuka bezpeky finansovoyi diyalʹnosti pidpryyemstva. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Sworld. №3 [in Ukrainian].

Vaskivska, K. V., & Sych, O. A. (2017). Finansovyy menedzhment. Lʹviv: HALYCH-PRES. [in Ukrainian].

Richna zvitnistʹ diyalʹnosti TOV «Karpatnaftokhim». (2019). Retrieved from: http://www.knh.com.ua/uk/ [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.268

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023