Математико-статистичні аспекти аналізу динаміки показників заробітної плати в Україні

Svitlana Plaskon, Halina Seniv, Ruslana Ruska, Ivan Novosad


Анотація


Вступ. У статті досліджено тенденції рівнів середньої заробітної плати, мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, які є надзвичайно важливим для аналізу достатку та благополуччя населення України. Побудовані часові тренди цих показників та встановлені закономірності їх зміни протягом 1996-2020 років. Обчислено та досліджено індекс Кейтца. Проаналізовано та встановлено залежності середньої заробітної плати, мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму від валового внутрішнього продукту. Досліджено значення величин взаємної кореляційної функції.

Мета. Метою даної статті є математико-статистичний аналіз динаміки показників заробітної плати і прожиткового мінімуму в Україні та факторів, що впливають на них. Поставлено завдання дослідження впливу валового внутрішнього продукту на середню зарплату, мінімальну зарплату, прожитковий мінімум та встановлення причинно-наслідкового зв’язку між ними з використанням математико-статистичних та економетричних моделей з метою їх подальшого прогнозування та вироблення рекомендацій щодо соціальних показників рівня життя населення.

Метод. У статті використано математико-статистичні методи та регресійно-кореляційний аналіз, як основні методи наукових досліджень; теорію часових рядів; прийоми математичного моделювання.

Результати. Аналізуючи статистичні дані показників середньої заробітної плати, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та валового внутрішнього продукту в Україні за 1996-2020 роки, досліджено їх динаміку. Побудовано трендові моделі рівнів заробітної плати та прожиткового мінімуму. Відмічено загальну тенденцію їх зростання. Акцентовано на необхідності використання математичного моделювання для дослідження соціально-економічних показників рівня життя населення. Обчислено та проаналізовано індекс Кейтца, що відображає боротьбу з бідністю. Відмічено, що на протязі 1996-2009 років прожитковий мінімум перевищував мінімальну зарплату. У 2010-2011 рр. значення мінімальної зарплати дещо перевищували прожитковий мінімум; і на протязі подальших років спостерігались незначні коливання, аж поки у 2017 р. мінімальна зарплата не була збільшена у два рази. Ця позитивна тенденція спостерігається також на протязі останніх років. Представлено економетричні моделі залежності середньої і мінімальної зарплат від валового внутрішнього продукту. Побудовано кореляційно-регресійну залежність прожиткового мінімуму від валового внутрішнього продукту. Показано, що ріст валового внутрішнього продукту супроводжується зростанням соціальних показників рівня життя населення України. Обчислено та досліджено значення величин взаємної кореляційної функції між валовим внутрішнім продуктом та рівнями зарплат і прожиткового мінімуму відповідно. 


Ключові слова


мінімальна зарплата; середня зарплата; прожитковий мінімум; валовий внутрішній продукт; економетрична модель; індекс Кейтца

Повний текст:

PDF

Посилання


Decree of the President of Ukraine "On the goals of sustainable development of Ukraine for the period up to 2030" of September 30, 2019. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text. [in Ukrainian].

Chaban V. V. (2016). The standard of living of the population as an indicator of the state of the country's economy. Economic Bulletin of the University, 31(1), 183-189. [in Ukrainian].

Ivashuk, O. T. (2008). Economical and mathematical modeling. Ternopol: TNEU «Economic Thought».[in Ukrainian].

Karmelyuk, G. I., Plaskon, S. A., & Karmelyuk, H. V. (2014). Ukraine's External Debt and Gross Domestic Product: Models of Trend Dynamics. TNEU Bulletin, 2, 130-143. [in Ukrainian].

Karmelyuk, G. I., Plaskon, S. A., Seniv, G. V. (2017). Modeling the interconnection of the state and guaranteed by the state of Ukraine's external debt with a budget deficit and expenditures and savings of the population. Journal of European Economics, 16, 1 (60), 58-80. [in Ukrainian].

Karmelyuk, G. I., Plaskon, S. A., & Seniv, G. V. (2017). Mathematical modeling of Ukraine's external debt impact on living standards. TNEU Bulletin, 1, 21-38. [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine, 1996–2020. State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Lagovsky, V. V. (2017). Statistical analysis of wage level dynamics in Ukraine. Effective economy, 6. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5643. [in Ukrainian].

Kravchuk, A. O. (2017). Purchasing power of wages as a basis of financial stability of the state. Financial research, № 1 (2), 29-37. [in Ukrainian].

Malyniak, B., Martyniuk, O., & Kyrylenko, O. (2019). Corruption and efficiency of public spending in states with various public management types. Economic Annals-XXI, 178(7-8), 17-27.

Shevelova, S., Plaskon, S. (2018). Is the Ukrainian economy’s absorptive capacity appropriate to attract foreign direct investment and facilitate economic growth? International Journal of Emerging Markets, 13 (6), 1928-1947.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.02.055

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022