Етапи стратегічного планування економічної безпеки підприємства

Olena Lytovchenko, Olena Illiashenko, Natalya Gordiyenko


Анотація


В статті розглядаються питання визначення сутності та етапів стратегічного планування економічної безпеки підприємства, що обумовлене необхідністю встановлення його змістовного наповнення та послідовності робіт щодо проведення превентивних заходів захисту від внутрішніх та зовнішніх загроз. Методологія дослідження включає прийоми аналізу та синтезу – для вивчення сутності економічної безпеки підприємства, абстрактно-логічний метод – для встановлення етапів стратегічного планування економічної безпеки, табличний метод – для наочного подання матеріалу. Визначено, що відсутність стратегічного планування діяльності призводить до низької ефективності використання ресурсів суб’єкта господарювання та кризового стану, а також до втрати можливостей розвитку. Це справляє прямий негативний вплив на позиціонування підприємства на ринку, ставить під сумнів його існування в будь-якій віддаленій перспективі. Встановлено, що передбачення кризових явищ та превентивна робота щодо розробки механізмів їх протидії повинна бути невід’ємною частиною стратегії управління економічною безпекою суб’єктів господарювання. Узагальнення підходів до визначення сутності економічної безпеки підприємства дозволило встановити, що вона об’єднує взаємопов’язані проблеми збереження ресурсів від негативних факторів впливу та досягнення успіху за рахунок стабільного функціонування та розвитку. В результаті запропоновано власне визначення, яке відповідає ресурсно-функціональному підходу та враховує взаємозв’язок між досягненням стратегічних економічних інтересів підприємства, необхідністю превентивної діяльності щодо попередження негативних факторів впливу та забезпеченням стійкого розвитку суб’єкта господарювання. Досліджено існуючі наукові підходи та представлено власне уявлення щодо послідовності та змістовності етапів стратегічного планування економічної безпеки, що обумовлене логікою організації робіт щодо визначення стратегічних орієнтирів та системи економічних інтересів підприємства, ідентифікації та нейтралізації загроз, реалізації планів і програм та контролю за їх виконанням та враховує можливість зворотного зв’язку. 


Ключові слова


планування; економічна безпека; загрози; економічні інтереси підприємства; стратегічне планування економічної безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


State Statistics Service of Ukraine. Official site. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.

Arefieva, O.V. & Kuzenko, T.B. (2004) Planning of economic security of enterprises. Kyiv. [in Ukrainian].

Kozachenko, G. V., Ponomarev, V. P. & Lyashenko, O. M. (2003). Economic security of the enterprise: essence and mechanism of maintenance. Kiev. [in Ukrainian].

Kopteva, G. M. (2020). Strategic planning as a process of ensuring economic security of business processes of trade. Business navigator, 3(59), 95-100. [in Ukrainian].

Economic and national security (2005). Moscow. [in Russian].

Schwab, L. I. (2007) Economics of the enterprise. Kyiv. [in Ukrainian].

Arefieva, O.V. & Shnypko, O.S. (2006) Contradictions of development as the main source of threat to the security of the balance of economic systems. Current economic problems. 3(57). 57–63. [in Ukrainian].

Shtangret, A.M. & Petrashova, O.M. (2011) Key threats to technical and technological safety at the publishing and printing industry of Ukraine. Economic Bulletin of Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University. Gregory Skovoroda. 16 (2). 142–146. [in Ukrainian].

Large economic dictionary A. N. Azrilian (2002). Moscow. (in Russian)

Kuzenko, T.B. (2003) Planning of economic security of the enterprises in the conditions of market economy. Kiev. [in Ukrainian].

Goryacheva, K.S. (2006) Mechanism of financial security management of the enterprise. Kyiv. [in Ukrainian].

Fokina, N.P.& Bokiy, V.I. (2003) Economic security of the enterprise – the most important component of financial stability. Current economic problems. 8. 111–114. [in Ukrainian].

Epifanov, A.O. Plastun, O.L., & Dombrovsky, V.S. (2009) Financial security of enterprises and banking institutions: a monograph. Sumy. 295. [in Ukrainian].

Reisberg, B. A., Lozovsky, L. Sh. & Starodubtseva, E.B. (2006) Modern economic dictionary. Moscow. 479. [in Russian].

Zakharov, O.I. (2012) Strategy of economic security of the enterprise. Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. economic series, 2, 272-282. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_e_2012_2_31. [in Ukrainian].

Zhivko, Z. B. (2012) Strategic planning in the system of economic security of the enterprise. Рroblems of science, 4, 32-39. [in Ukrainian].

Komarkov, D.V. (2017). Methodical support analysis of economic security of enterprise development. Economy and region, 6, 130-133. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2017_6_22. [in Ukrainian].

Gunina, I. A. & Shcheglova, K. A. (2019). Development of a system of strategic management of economic security of the enterprise. Econominfo. 16. 1. 17–21. [in Ukrainian].

Zakharov, O. (2011). Planning of the economic security of the enterprise. Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. 1. 163–171 [in Ukrainian].

Cherevko, O.V. (2014). Strategic management of financial and economic security of the enterprise. Efficient economy. 2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_2_83. [in Ukrainian].

Grebeshkova, O. M. (2008). Views on the nature and identification of the strategic space of the enterprise Formation of the market economy: collection. Science. etc. SHEI Kyiv. nat. econ. Univ. V. Hetman. Kyiv. 19. 65-74. (in Ukrainian)

Shamrin, R. V. (2016) Development of the Concept of modeling the economic security of an industrial enterprise. Agrosvit. 1-2. 19-26. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2016_1-2_5. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.02.98

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022