Інвестування в інноваційний розвиток конкурентоспроможності ресурсно-виробничого потенціалу гірничорудних підприємств

Maryna Adamenko, Ihor Afanasiev, Serhii Kapitula, Alona Shakhno


Анотація


Предметом дослідження є процеси забезпечення конкурентоспроможності потенціалу гірничорудних підприємств на основі врахування окремих ключових аспектів методології та практики раціонального управління розподілом інвестицій, що притаманні особливостям інвестиційно-інноваційної діяльності дочірніх підприємств у межах материнської компанії.

Мета та завдання дослідження полягає в удосконаленні теоретико-методичних підходів щодо підвищення конкурентоспроможності потенціалу гірничорудних підприємств на основі раціонального управління розподілом інвестиційних ресурсів в процесі їх інноваційного розвитку.

Метод (методологія). Вирішення питань щодо раціонального розподілу інвестиційних ресурсів з позиції належного забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємств гірничо-видобувної промисловості запропоновано здійснювати відповідно методу оптимізації багатоетапних процесів - задачі динамічного програмування щодо розподілу ресурсів (коштів) між підприємствами на основі використання принципу оптимальності Р. Беллмана.

Результати. В результаті досліджень встановлено, що найважливішим критерієм оптимізації програми інноваційного розвитку на засадах раціонального розподілу інвестиційних ресурсів доцільно обрати собівартість реалізованої продукції, що обумовлено залежністю фінансових результатів діяльності гірничорудних підприємств від сукупних витрат. Реалізацію використання запропонованого методу оптимізації розподілу інвестиційних ресурсів розглянуто на прикладі спільно працюючих в одній компанії гірничорудних підприємств.

Висновки. На основі узагальнення досліджень теоретичних і практичних аспектів, що стосуються підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю ресурсно-виробничого потенціалу гірничорудних підприємств, розроблено методичний підхід визначення пріоритетності розподілу інвестиційних ресурсів у контексті забезпечення процесів інноваційного розвитку спільно працюючих в одній компанії. Застосування розробленого методичного підходу на практиці дозволяє топ-менеджменту великих вертикально-інтегрованих компаній раціонально спрямувати розподіл інвестиційних ресурсів на стабільний інноваційний розвиток дочірніх підприємств.


Ключові слова


конкурентоспроможність; ресурсно-виробничий потенціал; підприємство; собівартість реалізованої продукції; фінансовий результат; інвестиційні ресурси; інноваційний розвиток

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021