Публічно-приватне партнерство в галузі охорони здоров’я

Tetiana Popova, Nataliia Gavkalova


Анотація


Вступ. В Україні в умовах недостатнього фінансування та занадто повільних реформ склалась малоефективна система охорони здоров’я (ОЗ), яка не здатна у повній мірі відповідати вимогам часу та долати такі негативні чинники як низький рівень матеріально-технічного оснащення, низька оплата праці медперсоналу, нерозвиненість системи медичного страхування тощо.

Мета. Метою статті є конкретизація поняття ППП стосовно специфіки галузі ОЗ, а також уточнення визначення ППП у сфері ОЗ.

Метод (методологія). У процесі дослідження використано методи наукового пізнання, зокрема монографічний, бібліосемантичний, історичний, діалектичний, логічного узагальнення, системний аналіз.

Результати. Констатовано неефективність публічного управління та фінансування системи охорони здоров’я, що створює перешкоди для підвищення якості медичного обслуговування. Розглянуто зарубіжний досвід залучення приватних інвестицій у галузь, що створить підвалини для підвищення рівня і якості медичного обслуговування, збереження соціальної стабільності, покращення доступу громадян до медичних послуг. Встановлено, що це також позитивно вплине на оптимізацію державних витрат і прискорення реформування галузі загалом. Запропоновано нове визначення терміну «публічно-приватне партнерство» щодо галузі охорони здоров’я, яке може використовуватись для подальших науково-практичних розробок. Обґрунтовано необхідність реформування галузі з використанням альтернативних способів залучення інвестицій, а саме механізмів публічно-приватного партнерства. З’ясовано, що перспективною моделлю ППП в галузі ОЗ може стати здійснення приватним партнером реконструкції державного (комунального) медичного закладу, а також одержання права на експлуатацію і обслуговування інфраструктури такого закладу упродовж терміну окупності фінансових інвестицій. Вияснено, що взаємодія держави і приватного бізнесу в галузі ОЗ може проявлятися також в участі приватних установ у наданні безкоштовної медичної допомоги населенню. Розглянуто можливі варіанти співробітництва держави та бізнесу в рамках ППП у сфері ОЗ України. Пріоритетним визначено розвиток інфраструктури ОЗ, що базується на залученні приватних інвестицій і довгостроковій взаємодії держави і бізнесу.


Ключові слова


публічне управління; медичне обслуговування; медичні послуги; державне фінансування; приватний капітал; інвестиції; реформування

Повний текст:

PDF

Посилання


Orlova, N. M., Koretsʹkyy, V. L. (2010). Do problemy zabezpechennya dostupnosti medychnoyi dopomohy [To the problem of ensuring the availability of medical care]. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2010_4_12 [in Ukrainian].

Kanyura, O. A. (2015). Otsinka ta tendentsiyi rozvytku zakladiv okhorony zdorovya v Ukrayini [Assessment and development trends of health care facilities in Ukraine]. Visnyk KHNAU. Seriya: Ekonomichni nauky, 3, 145-158 [in Ukrainian].

Dubinskyy, S. V. (2016). Problemy zabezpechennya yakosti posluh v medychniy haluzi Ukrayiny. Yevropeysʹkyy vektor ekonomichnoho rozvytku [Problems of quality assurance of services in the medical field of Ukraine. European vector of economic development]. Ekonomichni nauky, 1, 51–59 [in Ukrainian].

Dolbnyeva, D. V., Honcharuk, S. M. (2016). Neobkhidnist ta osnovni napryamky vdoskonalennya poryadku formuvannya ta vykorystannya resursnoho potentsialu okhorony zdorovʺya v Ukrayini [Necessity and main directions of improving the order of formation and use of resource potential of health care in Ukraine]. Problemy ekonomiky, 3, 46-52 [in Ukrainian].

Pasichnyk, Yu. V. (2012). Finansuvannya okhorony zdorovʺya: vitchyznyani realiyi ta zarubizhnyy dosvid [Health care financing: domestic realities and foreign experience]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Cherkasʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, 32(2), 3-7 [in Ukrainian].

Bilyk, O. I. (2017). Napryamky likvidatsiyi koruptsiyi u medytsyni [Directions for eliminating corruption in medicine]. Ekonomika ta derzhava. Seriya: Derzhavne upravlinnya, 1, 15-19 [in Ukrainian].

Lantukh, K. O. (2020). Byudzhetne finansuvannya vydatkiv na okhoronu zdorovʺya: suchasnyy stan ta tendentsiyi rozvytku [Budget financing of health care expenditures: current status and development trends]. Ekonomichnyy visnyk. Seriya: Finansy, oblik, opodatkuvannya, 4, 88-95 [in Ukrainian].

Yehorycheva, S. B., Lakhyzha, M. I. (2020). Publichno-pryvatne partnerstvo v postkomunistychnykh krayinakh [Public-private partnership in post-communist countries]. Kyiv: IPK DSZU [in Ukrainian].

Bogdanowicz, P., Caranta, R. & Telles, P. (2020). Public-Private Partnerships and Concessions in the EU: An Unfinished Legislative Framework. Edward Elgar Publishing.

Caselli, S., Corbetta, G. & Vecchi, V. (2015). Public Private Partnerships for Infrastructure and Business Development: Principles, Practices, and Perspectives. Palgrave Macmillan.

Peters, G. B. (1998). With a little help from our friends’: public-private partnerships as institutions and instruments. Partnerships in Urban Governance: European and American Experience / Ed. by J. Pierre. N. Y.: St. Martin’s Press.

Stevens, H., Goldman, M. (2020). Public-Private Partnerships as Drivers of Innovation in Healthcare. Frontiers Media SA.

Valaguzza, S., Parisi, E. (2020). Public Private Partnerships: Governing Common Interests. Edward Elgar Publishing.

Willis, E., Reynolds, L. & Keleher, H. (2012). Understanding the Australian Health Care System. E-Book. Elsevier Health Sciences.

Bezbakh, N. V. (2011). Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak alʹternatyvna forma pryvatyzatsiyi v Ukrayini [Public-private partnership as an alternative form of privatization in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, 6, 139-142 [in Ukrainian].

Nadtochiy, A. O. (2013). Napryamy reformuvannya orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu funktsionuvannya systemy okhorony zdorovʺya v Ukrayini [Directions for reforming the organizational and economic mechanism of the health care system in Ukraine]. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya, 4, 152-160 [in Ukrainian].

Radutskyy, M. (2021). Chomu v Ukrayini lyshe dva «medychni» kontsesiyni proyekty? Shcho potribno dlya zaluchennya investoriv u medychnu haluzʹ na umovakh kontsesiyi [Why are there only two "medical" concession projects in Ukraine? What is needed to attract investors to the medical industry on a concession basis]. Ekonomichna pravda. 11.01. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/01/11/669840/ [in Ukrainian].

Borshch, V. I. (2019). Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak zaporuka innovatsiynoho rozvytku natsionalʹnoyi haluzi okhorony zdorovya [Public-private partnership as a guarantee of innovative development of the national healthcare sector]. Visnyk Zhytomyrsʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomika, upravlinnya ta administruvannya, 2, 156-161 [in Ukrainian].

Krynychko, L. R., Petryk, S. M. & Krynychko F. R. (2020). Udoskonalennya pravovoho mekhanizmu realizatsiyi derzhavno-pryvatnoho partnerstva yak investytsiynoho proyektu v sferi okhorony zdorovya [Improving the legal mechanism for the implementation of public-private partnership as an investment project in the field of health care]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 23, 131-137 [in Ukrainian].

Tulay, O. I. (2018). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v konteksti modernizatsiyi finansuvannya sfery okhorony zdorovʺya [Public-private partnership in the context of modernization of health care financing]. Ekonomichnyy forum, 3, 235-239 [in Ukrainian].

Turchak, D. V. (2019). Instytutsiyne zabezpechennya realizatsiyi derzhavno-pryvatnoho partnerstva u sferi okhorony zdorovʺya [Institutional support for the implementation of public-private partnerships in the field of health care]. Menedzher, 1, 161-168 [in Ukrainian].

Shevchuk, Yu. V. (2017). Rozvytok derzhavno-pryvatnoho partnerstva u konteksti vdoskonalennya finansovoho zabezpechennya sfery okhorony zdorovʺya [Development of public-private partnership in the context of improving the financial provision of health care]. Ekonomichnyy visnyk universytetu, 33(1), 416-428 [in Ukrainian].

Solodovnik, O. O. (2018). Finansovo-ekonomichna bezpeka publichno-pryvatnoho partnerstva: teoriya, metodolohiya, praktyka [Financial and economic security of public-private partnership: theory, methodology, practice]: monograph. Kharkiv: Leader [in Ukrainian].

The Role of Public-Private Partnerships in Health Systems Strengthening (2016). Workshop Summary. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Institute of Medicine, Board on Global Health, Forum on Public-Private Partnerships for Global Health and Safety National Academies Press.

Federal Budget Code of 19 August 1969 (Federal Law Gazette I, p. 1284), as most recently amended by Article 4 of the Act of 31 July 2009.

Public Private Partnership (2000). The Government's Approach. Great Britain. Treasury. Stationery Office.

Organization and Financing of Public Health Services in Europe (2018). Who Regional Office for Europe. World Health Organization.

Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo [On public-private partnership] (2010): Zakon Ukrayiny vid 01.07.2010, № 2404-VI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2404-17 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.02.126

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022