Країни Близького Сходу в глобальній економіці: сучасні тенденції розвитку та питання безпеки

Iryna Ivashchuk, Andriy Zastavny


Анотація


Предметом дослідження є економічний розвиток та безпековий простір країн Близького Сходу.

Метою статті є визначення особливостей розвитку країн Близького Сходу в глобальній економіці та виявлення конфліктних питань, які дестабілізують регіон та поглиблюють нестабільність.

Методологія (метод). Для досягнення мети та вирішення окреслених завдань у процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи: історико-логічний, аналізу та синтезу, узагальнення та кількісного порівняння,  візуальний (табличний і графічний) (для візуалізації результатів дослідження).

Результати. Обґрунтовано важливість розвитку та стабільності регіону Близького Сходу для глобальної економіки. Визначено структурну будову регіону Близького Сходу та деталізовано історичні передумови його формування. Підтверджено тенденції до геополітичної трансформації регіону. Визначено основні виклики для розвитку та стабільності на Близькому Сході, серед яких виокремлено локальні конфлікти, зростання терористичних актів, етнічні проблеми. Акцентовано увагу на курдському питанні, яке періодично набуває гостроти і є невирішеним. Проаналізовано локальні конфлікти, які вносять дестабілізацію в регіону, бо майже всі країни володіють достатніми ресурсами для протистояння. Підтверджено, що для забезпечення своїх інтересів країни регіону нарощують свій військовий потенціал. Ідентифіковано країни Близького Сходу за рівнем розвитку людського потенціалу. Підтверджено, що конфліктні території регіону негативно на людський розвиток в країнах, причому сповільнюється досягнутий прогрес. Встановлено, що світова економіка також залежить від зміни економічної та політичної ситуації в регіоні, через торговельні війни між країнами, застосування санкцій. Як приклад, розглянуто обмеження у зовнішньоторговельній політиці США проти Ірану та практику застосування санкцій. Підтверджено зростаючу роль країн досліджуваного регіону у глобальній економіці, яка визначається наявністю в них покладів природних ресурсів, зокрема, нафти. Проаналізовано регіональний розподіл світових запасів нафти та її виробництва. З’ясовано вплив обмеження щоденного видобутку нафти за ініціативою ОПЕК в умовах  пандемії COVID-19 на економіку країн Затоки. Запропоновано заходи, які  слід застосувати країн Близького Сходу для підтримання економічного розвитку та забезпечення безпекової політики в регіоні. 


Ключові слова


безпека; Близький Схід; військова сила; глобальна економіка; економічне зростання; локальні конфлікти; людський розвиток; національні економіки; поклади та видобуток нафти тероризм

Повний текст:

PDF

Посилання


Eikelman, D. (2005). Middle East and Central Asia. Kyiv: Stylus House.

Koppel, O., & Gasparyan, A. (2016). The American factor in the transformation of the Middle East. American history and politics, 2, 128–134. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ahp_2016_2_19.

The Middle East: international security, regional relations and prospects for Ukraine. (2008). Rada nat. of Security and Defense of Ukraine, Nat. int probl. international security; BO Parakhonsky (ed.). Kyiv: Foliant.

Tagliapietra, S. (2017). The political economy of Middle East and North Africa oil exporters in times of global decarbonisation. Retrieved from: http://bruegel.org/2017/04/the-political-economy-of-middle-east-and-north-africa-oil-exporters-in-times-of-global- decarbonisation /? utm_content = buffer28bd0 & utm_medium = social & utm_source = twitter.com & utm_campaign = buffer + (bruegel).

The Sykes-Picot Agreement. (2016). Retrieved from: http://www.mideastweb.org/mesykespicot.htm.

Sedneva, S. (2014). Realities and prospects for the settlement of the Arab-Israeli conflict. Eminak, 1-2, 59-66.

Magda, E. (2010). The EU's position in resolving the Arab-Israeli conflict since the beginning of the XXI century. International Relations of Ukraine: Scientific Research and Findings, 19, 155-166.

Galushko, K. (2005). Systemic factors of self-recovery of the Middle East conflict. Political management, 5, 148–160.

Yampolskaya, L. M. (2017). Kurdish national movement and military-political activities of Mustafa Barzani (1903-1979). Gilea, 122, 153-158. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_38.

Warflik, G. S. (2011). Geopolitical aspects of the Kurdish conflict. Geography and tourism, 11. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_11_19.

Muscovite, V. E. (2011). Kurdish question in American-Turkish relations. Scientific works of Petro Mohyla Black Sea State University. Ser. : History, 147(134), 137-140.

Kurdish Diaspora. (n.d.). Retrieved from: https://thekurdishproject.org/kurdistan-map/kurdish-diaspora.

Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People - Non-UN document. (n.d.). Retrieved from: https://www.un.org/unispal/document/peace-to-prosperity-a-vision-to-improve-the-lives-of-the-palestinian-and-israeli-people-us-government- peace plan.

Regional stability is in the interest of both Saudi Arabia and Iran. (2020). Retrieved from: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/regional-stability-is-in-the-interest-of-both-saudi-arabia-and-iran.

Erthal Abdenur, A. (2016). Rising Powers and International Security: the BRICS and the Syrian Conflict. Rising Powers Quarterly, 1(1), 109-133. Retrieved from: https://risingpowersproject.com/quarterly/rising-powers-and-international-security-the-brics-and-the-syrian-conflict.

The Current Situation in Syria. (n.d.). Retrieved from: https://www.usip.org/publications/2020/08/current-situation-syria.

Human Development Index. (2021). Retrieved from: https://ourworldindata.org/human-development-index.

SWIFT says suspending some Iranian banks' access to messaging system. (n.d). Retrieved from: https: //www.reuters.com/article/us-usa-iran-sanctions-swift-idUSKCN1NA1PN.

Iran Crude Oil: Exports. (n.d.). Retrieved from: https://www.ceicdata.com/en/indicator/iran/crude-oil-exports.

World Oil Review 2020. (n.d.). Retrieved from: https://www.eni.com/en-IT/global-energy-scenarios/world-oil-review-first-volume.html.

Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia. (2020). Retrieved from: https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2020/10/14/regional-economic-outlook-menap-cca#stats.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.02.136

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022