Перспективи використання методу ABC у господарській практиці підприємств

Ihor Yaskal, Oksana Yaskal, Igor Stasiuk


Анотація


Вступ. Традиційна система калькулювання собівартості продукції за повними витратами виконує облікові функції, проте відносить накладні (непрямі) витрати на собівартість окремих видів продукції лише пропорційно обсягу її випуску. У зв’язку із цим, має ряд недоліків, які особливо гостро відчуваються в умовах ринкових відносин: не передбачається розподіл витрат за функціями та діями, не забезпечується достовірне обчислення, об’єктивність оцінки та ринкове ціноутворення.

Результати. У роботі розраховано та здійснено порівняння собівартості основних видів продукції підприємства (на прикладі ТОВ «Проектно-будівельна фірма «РІКА») за методом калькулювання за повними витратами із методом ABC. Встановлено, що при калькулюванні за повними витратами недостатня частка накладних витрат відноситься на собівартість видів продукції, вироблених в меншому обсязі, і навпаки. Визначено, що використання методу калькулювання собівартості за повними витратами веде до невиправданого завищення частки накладних витрат у собівартості продукції із значною питомою вагою прямих трудових і матеріальних витрат, а саме: будівництво об’єктів та виробництво виробів з бетону; а частка накладних витрат у собівартості видів продукції з невеликим обсягом прямих витрат на працю і матеріали складає незначну величину, а саме: виробництво сумішей та розробка документації. Розраховано відносну економію від застосування методу ABC собівартості одиниці продукції (будівництво об’єктів, виробництво виробів з бетону). Також визначено, що доцільна зміна підходу до ціноутворення таких видів продукції як виробництво сумішей та розробка документації, оскільки їх собівартість вища за облікову. Це свідчить про нерентабельну для підприємства ціну цих видів продукції і необхідність прийняття управлінського рішення або про відмову від цих видів продукції або зміну цінової політики.

Сфера застосування результатів. Застосування методу ABC при розподілі витрат підприємства може визначити нові орієнтири в управлінні собівартістю продукції за умови адаптації існуючого бухгалтерського обліку до цього методу. 


Ключові слова


витрати; методи управління витратами; модель управління витратами; ABC-метод; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilousova, I. M. (2016). Metody obliku vyrobnychykh vytrat i kalʹkulyuvannya sobivartosti produktsiyi [Methods of accounting for production costs and calculating the cost of production]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audit [Accounting and auditing]. 9. 3–5 [in Ukrainian].

Boyko, I. V. (2019). Rolʹ analizu bezzbytkovosti ta ABC i XYZ-analizu na pidpryyemstvakh po vyhotovlennyu khliboproduktiv yak shlyakh do upravlinnya resursamy i zapasamy [The role of break-even analysis and ABC and XYZ-analysis in bakery enterprises as a way to manage resources and stocks]. Rehionalʹna ekonomika ta upravlinnya [Regional economy and management]. 4 (1). 34-38 [in Ukrainian].

Kachurovs'kiy, S. V. (2017). Upravlinsʹki aspekty obliku nakladnykh vytrat [Management aspects of overhead accounting]. Biznes Inform [Business Inform]. 7. 160-166 [in Ukrainian].

Kostyakova, A. A. (2009). Upravlinsʹki aspekty obliku nakladnykh vytrat [Management aspects of overhead accounting]. Nauka y ekonomika [Science and economics]. 2(14). 80–85 [in Ukrainian].

Pitel, N. Ya., & Alioshkina, L. P. (2016). ABC analysis as a tool of optimization of marketing management of export-led enterprises. Marketynh i menedzhment innovatsiy [Marketing and innovation management]. 3. 87-94.

Stoêv, V. L. (2018). AVS-metod yak korysnyy vazhilʹ upravlinnya vytratamy pidpryyemstva [ABC method as a useful lever for managing enterprise costs]. Ekonomichnyy visnyk Zaporizʹkoyi Derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi [Economic Bulletin of the Zaporizhia State Engineering Academy]. 1. 153-156 [in Ukrainian].

Snachov, M. P., & Lomtyeva, I. M. (2020). Osoblyvosti zastosuvannya systemy AVS-kalʹkulyuvannya dlya obliku zatrat [Features of ABC-costing system application for cost accounting]. Modern Economics. 20. 253-260 [in Ukrainian].

Khrynyuk, O. S., & Korchovna, M. R. (2014). Tekhnolohiya AVS-metodu rozpodilu vytrat na osnovi vydiv diyalʹnosti [ABC technology-method of cost allocation based on activities]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy]. 3. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_3_27 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.02.170

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021