Напрями використання фінансових ресурсів страховика крізь призму системи контролінгу

Svitlana Korol, Iryna Ivashkiv


Анотація


Вступ. В умовах постійних викликів сьогодення запорукою виживання та основою стабільного розвитку страхових компаній виступає ефективне управління фінансовими ресурсами, вміле використання яких уможливлює стійку конкурентну позицію на страховому ринку і визначає вектори їх розвитку. Саме фінансові ресурси страховиків виступають одним із найважливіших ресурсів, які призначені задля забезпечення їхньої діяльності. Так як страхова, фінансова та інвестиційна діяльність страховиків тісно пов’язані між собою, то використання їх фінансових ресурсів спрямовується не тільки на здійснення страхових виплат, але й на інвестування. Власне, вміле управління фінансовими ресурсами виступає основою для фінансової стійкості і конкурентоспроможності на страховому ринку, яка стимулює впровадження сучасних методів і підходів у сфері управління. Тому, якраз контролінг виступає чи не єдиноможливим інструментом для побудови оптимізованих систем управління у діяльності страховиків.  На всіх рівнях управління він дозволяє забезпечити своєчасною і потрібною інформацією з метою прийняття оптимальних рішень. Дослідження процесу побудови системи страхового контролінгу в межах функціонування страхової компанії з метою оптимізованого використання фінансових ресурсів дасть можливість  визначити актуальні інструменти контролінгу та  ефективність запровадження системи контролінгу на прикладі страхової компанії. Вагомість фінансових ресурсів у фінансово-господарській діяльності страхових компаній і можливість їх оптимізації у системі контролінгу в умовах сьогодення набуває особливої актуальності, що потребує подальших досліджень.

Мета. Заініціювати процес побудови системи страхового контролінгу в межах функціонування страхової компанії, що дасть змогу оптимізувати напрями використання її фінансових ресурсів.

Метод (методологія). У процесі дослідження використано такі методи, як логічний, що дозволив проаналізувати наукові праці у площині фінансових ресурсів страховика; аналітичний, який був застосований з метою аналізу та оцінки витрат  на запровадження системи контролінгу, а також ефективності її застосування; графічний, що дав змогу інтерпретувати процес побудови системи страхового контролінгу в межах функціонування страхової компанії у наочному вигляді.

Результати. Визначено значимість фінансових ресурсів у діяльності страхових компаній. Виявлено роль контролінгу з метою оптимізованого використання фінансових ресурсів страховиків. Виокремлено переваги та недоліки створення служби контролінгу в межах діяльності страхової компанії, що дозволило побачити, що створення такої системи має більше переваг ніж недоліків. Рекомендовано систему актуальних інструментів контролінгу для страховиків. Запропонований візуальний процес побудови системи страхового контролінгу в межах функціонування страхової компанії. Наведена характеристика побудови відділу контролінгу на прикладі ПрАТ СК «Євроінс Україна». Визначена ефективність запровадження системи контролінгу на ПрАТ СК «Євроінс Україна» з використанням показника чистої приведеної вартості грошових потоків. В результаті розрахунків визначено, що запровадження системи контролінгу в страховій компанії є доцільним. Встановлено, що практичні аспекти дослідження фінансових ресурсів  у системі контролінгу страхових компаній потребують подальшого вивчення у напрямі оптимізації їх використання.


Ключові слова


фінансові ресурси; контролінг; страхова компанія; використання фінансових ресурсів; страхова діяльність; оптимізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Bland, D. (1998). Strakhuvannya: pryntsypy ta praktyka: per. s anhl. sost. D. Bland. Moscow: Finansy i statistika.

Ivashkiv, I., & Korolʹ, S. (2020). Stratehiyi, modeli ta tekhnolohiyi upravlinnya ekonomichnymy systemamy v konteksti mizhnarodnoyi ekonomichnoyi intehratsiyi: kolektyvna monohrafiya. Ryha (Latviya).

Nahaychuk, N. H. (2008). Upravlinnya kapitalom strakhovykh kompaniy. Finansy Ukrayiny, 11, 106-116.

Pinchuk, A., & Tunik, M. (2016). Mekhanizm vprovadzhennya system kontrolyu za diyalʹnistyu strakhovykh kompaniy. Problemy ta perspektyvy ekonomiky ta upravlinnya, 2 (6), 327-339.

Sheshukova, T., Hulyayiva, E. (2008). Teoriya i praktyka kontrolinhu. Kyyiv: INFRA-K.

Shkarlet, S. M., & Dubyna, M. V., Tunik M. V. (2016). Osoblyvosti stvorennya sluzhb kontrolinhu v strakhovykh kompaniyakh. Naukovyy visnyk Polissya, 3 (7).

Tkachenko, N. (2012). Osnovni zavdannya ta instrumenty kontrolyu finansovoyi stiykosti strakhovoyi kompaniyi. Visnyk NBU. Retrieved from: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/57625/5/Tkachenko.pdf.

Ofitsiynyy sayt PrAT SK «Yevroins Ukrayina». Retrieved from: https://euroins.com.ua/

Klimov, A. V. (2006). Kontrolʹ u protsesi pryynyattya upravlinsʹkykh rishenʹ u strakhoviy kompaniyi. Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu “Kharkivsʹkyy politekhnichnyy instytut”. Temp. vyp. “Tekhnichnyy prohres ta efektyvnistʹ vyrobnytstva”, 1 (41), 201-207.

Tsyhylyk, I. I. (2005). Kontrolinh v systemi upravlinnya. Aktualʹni problemy ekonomiky, 3 (45), 117-123.

Brokhun, N. S. (2012). Analiz efektyvnosti vprovadzhennya ta funktsionuvannya system kontrolyu na pidpryyemstvakh. Visnyk ZHDTU, 4 (62), 35-38.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.02.148

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022