Основні елементи ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства як основа економічної та продовольчої безпеки

Vitalina Antoshchenkova


Анотація


Вступ. В статті проаналізовано основні елементи ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств України, а також надано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності їх використання. В проведеному дослідженні здійснено теоретичне та практичне дослідження ефективності використання земельних, трудових та матеріальних ресурсів сільського господарства. Зокрема, обґрунтовано економічну сутність ресурсного потенціалу і його склад, проаналізовано площу сільськогосподарських угідь в Україні за 2000-2019 роки, досліджено кількість зайнятого населення, продуктивність праці та середній рівень заробітної плати в сільському господарстві. Встановлено, що розвиток аграрного сектору є одним з найбільш важливих секторів економіки що визначає рівень продовольчої безпеки країни. Ефективність розвитку агропромислового виробництва визначає соціально-економічний та екологічний стан в державі, при якому всі її громадяни стабільно та гарантовано забезпечені продовольством в необхідній кількості, асортименті та відповідної якості.

Мета. Мета статті полягає в дослідженні економічної сутності ресурсного потенціалу сільського господарства та ефективність його використання як основи економічної та продовольчої безпеки країни.

Метод (методологія). Методологічною основою дослідження є наукові роботи зарубіжних та вітчизняних науковців з питань ефективного використання ресурсного потенціалу в тому числі і ресурсного потенціалу сільського господарства. На всіх етапах дослідження використовувалися діалектичний, системний і синергетичний підходи; методи загальнонаукового пізнання: порівняння, аналіз і синтез, індукція і дедукція. В якості конкретних методів використовувався статистичний аналіз.

Результати. Ресурсний потенціал, як сукупність виробничих, фінансових та організаційних ресурсів є основою економічної безпеки підприємства та продовольчої безпеки країни. Наявність конкурентних переваг, обумовлених відповідністю ресурсного потенціалу, тобто матеріального, фінансового, кадрового, техніко-технологічного потенціалів і організаційної структури підприємства його стратегічним цілям і завданням і є економічною безпекою підприємства. На рівень економічної безпеки сільськогосподарського підприємства впливають внутрішні та зовнішні фактори. Серед внутрішніх факторів варто відмітити технічний рівень і стратегію розвитку виробництва, стан і динаміку розвитку кадрового потенціалу, рівень платоспроможності і фінансової стійкості, наявність сучасних методів організації виробництва конкурентоспроможної продукції, наявність на підприємстві систем екстреного реагування на кризові виклики. До зовнішніх факторів впливу на рівень економічної безпеки можна віднести економічну ситуацію у зовнішньому середовищі, в тому числі і міжнародному, вплив на підприємство інструментів державного правового регулювання та підтримки, ціни пропозиції і попиту на ринках факторів виробництва, стан фінансової сфери і ринку праці.


Ключові слова


ресурсний потенціал; сільське господарство; агропромислове виробництво; ефективність; економічна безпека підприємства; продовольча безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Smit, A. (2007). Issledovanie o prirode j prichinah bogatstva narodov [Research on the nature and causes of the wealth of nations]. Moscow: Jeksmo [in Russian].

Bobrovska, O. Yu., Krushelnytska, T. A. & Latinin, M. A. (2017). Potencial rozvytku terytorij: metodologichni zasady formuvannja i naroshhennja [Development potential of territories: methodological bases of formation and increase]. Dnipro: DRIDU NADU.

Bobuh, I. M. (2010). Propozycii' ta perspektyvy formuvannja nacional'nogo bagatstva Ukrai'ny [Proposals and prospects for the formation of the national wealth] of Ukraine]. National Academy of Sciences of Ukraine; Institute of Economics and Forecasting. Kiev. [in Ukrainian].

Kravchenko, Yu. M. & Antoshhenkova, V. V. (2019). Faktory` stalogo rozvy`tku ekonomiky` agrarnogo sektoru. [Factors of sustainable economic development of the agricultural sector] Visny`k Kharkivs`kogo nacional`nogo texnichnogo universy`tetu sil`s`kogo gospodarstva. Bulletin Kharkiv National Technical University of Agriculture. Ser. Ekonomichni nauky`. Series: Economic sciences. 200. 174-183. [in Ukrainian].

Oficijnyj veb sajt Derzhkomstatu Ukrai'ny [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Onegina, V., Megits, N., Antoshchenkova V., & Boblovskyi, O. Outcome of capital investment on labor productivity in agriculture sector of Ukraine. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR), 7(1), 12-25.

Stakhiv, O. A., & Adamchuk, T. L. (2017). Faktory konkurentospromozhnosti silskogospodarskogo pidpryjemstva. [Factors of competitiveness of agricultural enterprise]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and Society, (12) 360-365 [in Ukrainian].

Batjuk, L. A. & Antoshhenkova, V. V. (2019). Іnnovacіjno-tehnologіchnі chinniki globalnogo ekonomіchnogo rozvitku [Innovative and technological factors of global economic development]. Іntelekt XXI : nauk. zhurn. / Nac. un-t harch. tehnol., Іn-t problem konkurencії – Scientific Economic Journal of National University of Food Technology, 1 (2), 29-32. [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.291

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021