Міграційні процеси в Україні: обсяги, причини, наслідки

Olha Podra, Nataliia Petryshyn


Анотація


Вступ. Українська міграція спричинена впливом світових міграційних тенденцій. Однак, слід зазначити, що в країні існують внутрішні причини – кризові соціально-економічні чинники та військові конфлікти, які змушують громадян шукати місця проживання та працевлаштування за кордоном. Досліджено динаміку чисельності населення України, проаналізовано ймовірні сценарії її скорочення, встановлено, що однією із ключових проблем такої ситуації є зростаючі обсяги зовнішньої трудової міграції, яка спричинена нестабільністю соціально-економічного середовища, зниженням рівня добробуту та якості життя населення.

Предметом дослідження є міграційні процеси в Україні, визначення їх обсягів, причин та ймовірних наслідків.

Метою дослідження є здійснення ґрунтовного дослідження впливу міграційних процесів на економіку України; визначення ймовірних демографічних змін, причин та основних тенденцій зростання зовнішньої трудової міграції.

Метод (методологія). У процесі дослідження з метою обґрунтування положень, наведених у статті, використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів: аналізу та синтезу – для зіставлення основних підходів до трактування понять і методики визначення обсягів трудової міграції; порівняння і групування – для оцінювання рівня заробітної плати в Україні та країнах ЄС; графічний метод – для наочного представлення результаті визначення обсягів скорочення населення та чисельності громадян, які отримали дозволи на проживання в країнах ЄС-28; абстрактнологічний – для теоретичного узагальнення і формулювання висновків.

Результати. Встановлено, що головною причиною стрімкого скорочення населення України слід вважати зростаючі обсяги зовнішньої міграції, яка створює загрози соціально-економічному розвитку та національній безпеці країни. Водночас, слід констатувати, що основною причиною зростання зовнішньої трудової міграції є економічна і пов’язана із бажаннями та намірами трудових мігрантів заробляти більше, саме тому основні міграційні потоки спрямовані до країн із вищим рівнем розвитку та якістю життя. Крім того, слід зауважити, що низка європейських країн заохочує українців до працевлаштування, про що свідчить щорічне зростання кількості виданих дозволів на проживання в країнах ЄС-28.


Ключові слова


міграційні процеси; трудова міграція; скорочення чисельності населення; економічна міграція; дозволи на проживання; мінімальна заробітна плата

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.




##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021