Міграційні процеси в Україні: обсяги, причини, наслідки

Olha Podra, Nataliia Petryshyn


Анотація


Вступ. Українська міграція спричинена впливом світових міграційних тенденцій. Однак, слід зазначити, що в країні існують внутрішні причини – кризові соціально-економічні чинники та військові конфлікти, які змушують громадян шукати місця проживання та працевлаштування за кордоном. Досліджено динаміку чисельності населення України, проаналізовано ймовірні сценарії її скорочення, встановлено, що однією із ключових проблем такої ситуації є зростаючі обсяги зовнішньої трудової міграції, яка спричинена нестабільністю соціально-економічного середовища, зниженням рівня добробуту та якості життя населення.

Предметом дослідження є міграційні процеси в Україні, визначення їх обсягів, причин та ймовірних наслідків.

Метою дослідження є здійснення ґрунтовного дослідження впливу міграційних процесів на економіку України; визначення ймовірних демографічних змін, причин та основних тенденцій зростання зовнішньої трудової міграції.

Метод (методологія). У процесі дослідження з метою обґрунтування положень, наведених у статті, використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів: аналізу та синтезу – для зіставлення основних підходів до трактування понять і методики визначення обсягів трудової міграції; порівняння і групування – для оцінювання рівня заробітної плати в Україні та країнах ЄС; графічний метод – для наочного представлення результаті визначення обсягів скорочення населення та чисельності громадян, які отримали дозволи на проживання в країнах ЄС-28; абстрактнологічний – для теоретичного узагальнення і формулювання висновків.

Результати. Встановлено, що головною причиною стрімкого скорочення населення України слід вважати зростаючі обсяги зовнішньої міграції, яка створює загрози соціально-економічному розвитку та національній безпеці країни. Водночас, слід констатувати, що основною причиною зростання зовнішньої трудової міграції є економічна і пов’язана із бажаннями та намірами трудових мігрантів заробляти більше, саме тому основні міграційні потоки спрямовані до країн із вищим рівнем розвитку та якістю життя. Крім того, слід зауважити, що низка європейських країн заохочує українців до працевлаштування, про що свідчить щорічне зростання кількості виданих дозволів на проживання в країнах ЄС-28.


Ключові слова


міграційні процеси; трудова міграція; скорочення чисельності населення; економічна міграція; дозволи на проживання; мінімальна заробітна плата

Повний текст:

PDF

Посилання


Libanova, E, & Poznyak, O. (2010). Naselennia Ukrainy. Trudova emihratsiia v Ukraini. [The population of Ukraine. Emigration in Ukraine]. Kyiv: Institute of Demography and Social Research named after M. Ptukha, NAS of Ukraine. [in Ukrainian].

Malynovska, O. (2015). Trudova mihratsiia naselennia Ukrainy: choho chekaty v naiblyzhchomu maibutnomu? [Labor migration of the population of Ukraine: what to expect in the near future?]. Retrieved from: http://migraciya.com.ua/news/migrant-workers/ua-labour-migration-ukraine-what-to-expect-in-the-near-future-part-2/ [in Ukrainian].

Semiv, L. (2013). Osvitnia mihratsiia yak faktor rozvytku terytorialnykh mihratsiinykh system: natsionalnyi ta yevropeiskyi aspekt. [Educational migration as a factor in the development of territorial migration systems: national and European aspects]. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 3 (101), 244–253. [in Ukrainian].

Baranyk, Z., & Romanenko, I. (2014). Intelektualna mihratsiia yak obiekt statystychnoho doslidzhennia. [Intellectual migration as an object of statistical research]. An efficient economy. 6. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_6_7 [in Ukrainian].

Nikolaevskyi, V., & Omelchenko, V. (2006). Intelektualna mihratsiia: prychyny, naslidky, vyklyky. [Intellectual migration: causes, consequences, challenges]. Bulletin of KhNU named after V.N. Karazin. "Sociological Studies of Modern Society: Methodology, Theory, Methods", 723, 140-147. [in Ukrainian].

Maidanik, I. (2009). Intelektualna mihratsiia v Ukraini u konteksti mizhnarodnoi naukovoi spivpratsi. [Intellectual migration in Ukraine in the context of international scientific cooperation]. Ukraine: aspects of work, 5, 34–38. [in Ukrainian].

Romanenko, I. (2014). Prychyny i naslidky intelektualnoi trudovoi mihratsii. [The causes and consequences of intellectual labor migration]. Topical issues of financial and economic development of the state and regions: Coll. of abstracts of scientific works of International scientific conferences. 113–117. [in Ukrainian].

Pyshchulina, O., Yurochko, T., Mishchenko, M., & Zhalilo, Ya. (2018). Rozvytok liudskoho kapitalu: na shliakhu do yakisnykh reform. Analitychna dopovid. [Human capital development: Towards quality reforms. Analytical report]. Tsentr Razumkova, V-vo: “Zapovit”, 368 [in Ukrainian].

Ukraine Headed for Perfect Storm of Demographic Decline. Atlantic Council, February 7, 2018. Retrieved from: http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-headed-for-perfect-storm-of-demographic-decline. Retrieved from: https://www.populationpyramid.net/ukraine/2050).

World Population Prospects 2017. Unit Nations. Retrieved from: https://esa.un.org/unpd/wpp.

Demographic forecasts. (2014). Institute of Demography and Social Research named after M. Ptukha, NAS of Ukraine. Retrieved from: https://idss.org.ua/index [in Ukrainian].

International migration report high lights 2017. Retrieved from: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/ MigrationReport2017_Highlights.pdf.

Center for Economic Strategy. (2018). Skilky ukraintsiv poikhalo za kordon i shcho derzhavi z tsym robyty. Analitychna zapyska. [How many Ukrainians have gone abroad and what the state has to do with it.]. Analytical note (April 23, 2018). Retrieved from: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Migration-note.pdf [in Ukrainian].

Center for Economic Strategy. (2018). Ukraintsi vse chastishe pratsiuiut za kordonom, ale povertaiutsia v Ukrainu. [Increasingly, Ukrainians work abroad but return to Ukraine], April 23, 2018. Retrieved from: https://ces.org.ua/ukraintsi-vse-chastishe-pratsiuiut-za-kordonom/ [in Ukrainian].

Origins and Destinations of the World’s Migrants, 1990-2017. Pew Research Center, 28 Feb 2018. Retrieved from: http://www.pewglobal.org/2018/02/28/global-migrant-stocks/?country=US&date=2017.

Expat Insider 2017. The world through Expat eyes. Retrieved from: https://cms-internationsgmbh.netdna-ssl.com/cdn/file/2018-03/Expat_Insider_2017_The_InterNations_Survey.pdf.

Residence permits-statistics on first permits issued during the 2018 year. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Residence_permits_-_statistics_on_first_permits_issued_during_the_year#First_residence_permits_by_citizenship.

Residence permits statistics іn the EU-28, by reason, 2018. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Top_10_countries_whose_citizens_received_first_residence_permits_in_the_EU-28,_by_reason,_2018_(%25).png.

Monthly minimum wages – bi-annual data. Last update: 03-02-2020. Retrieved from: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur〈=en.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.03.052

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022