Інвестиційне забезпечення розвитку туристичної галузі в системі завдань регіонального маркетингу

Nataliia Bogdan, Iuliya Krasnokutska


Анотація


Вступ. У статті досліджено особливості інвестування в туристичну галузь як інструменту ефективної реалізації туристичного потенціалу регіонів в сучасних умовах. Розроблено  підходи до формування концептуальних принципів інвестування в сфері туризму, що містять системність, альтернативність, інвестиційну культуру, адаптивність, комплексність, враховують ризик. Запропоновано методологічні принципи стимулювання інвестиційного забезпечення туристичної галузі, що полягають у залученні нових інвестиційних ресурсів, стимулюванні інвесторів, обґрунтованості  інвестиційних рішень, врахування вимог інвесторів, оперативності інвестиційного моніторингу. Розроблено порівняльну характеристику основних напрямків інвестування в туристичну сферу, на основі чого встановлено, що в Україні доцільно задіяти програмно-цільовий підхід до галузевого інвестування.  

Мета  статті полягає в дослідженні специфіки інвестиційного забезпечення  туристичної   галузі  стосовно українських реалій, а також розроблення напрямів інвестування в галузь на регіональному рівні.

Метод (методологія) дослідження включає загальнонаукові методи – елементи теорії логіки; методи теоретичного узагальнення та абстрактно-логічний; методи порівняння та групування; метод класифікації.

Результати. В результаті проведеного дослідження отримано елементи наукової новизни, що полягають у наступному: розроблено  підходи до формування концептуальних принципів інвестування в сфері туризму, що містять системність, альтернативність, інвестиційну культуру, адаптивність, комплексність, враховують ризик; запропоновано методологічні принципи стимулювання інвестиційного забезпечення туристської галузі, що полягають у залученні нових інвестиційних ресурсів, стимулюванні інвесторів, обґрунтованості  інвестиційних рішень, врахування вимог інвесторів, оперативністю інвестиційного моніторингу; розроблено порівняльну характеристику основних напрямків інвестування в туристичну сферу, на основі чого встановлено, що в Україні доцільно задіяти програмно-цільовий підхід до галузевого інвестування.  

Отже, практична значущість проведеного дослідження полягає в розробці рекомендацій для забезпечення процесів інвестування в туристську галузь на регіональному  рівні, що являють собою інструмент регіонального маркетингу та сприятимуть формуванню конкурентних переваг туристської галузі за рахунок підвищення інвестиційної привабливості туризму в регіоні. 


Ключові слова


інвестування; туристська галузь; інвестиційна привабливість; регіональний маркетинг; програмно-цільовий підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Azar, V. Y. (2008). Ekonomika i orhanizatsiya mezhdunarodnoho turizma. Moscow: Ekonomika [in Russian].

Alabanov, Y. T. (2003). Ekonomika turizma. Moscow: Finansy i statistika [in Russian].

Boychenko, F. A. (2007). Stratehiya rozvytku industriyi turyzmu v ekonomitsi rehionu: avtoref. dyss. kand. ekon. nauk: 08.00.05. [in Ukrainian]

Dolishniy, M. I. (2003). Rehionalna polityka investytsiyno-innovatsiynoho rozvytku. Zovnishn'oekonomichnyy kuryer, 1, 16-19 [in Ukrainian].

Lyubitseva, O. O. (n.d.). Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty). Kyyiv: Alterpres [in Ukrainian].

Reha, M. H. (2009). Turystychnyy biznes v ekonomichnomu prostori Ukrayiny. Teoretychni ta prykladni pytannya ekonomiky, 19, 299-303 [in Ukrainian].

Tkachenko, T. I. (2006). Stalyy rozvytok turyzmu: teoriya, metodolohiya, realiyi biznesu. Kyyiv: KNTEU [in Ukrainian].

Khollovey, Dzh. K. (2008). Turisticheskiy marketinh. Kyev: Znanye [in Russian].

Shkola, I. M., & Orekhovska, T. M. (2007). Rozvytok turystychnoho biznesu rehionu: monohrafiya. Chernivtsi: Knyha-XXI [in Ukrainian].

Poyda-Nosyk N., Bacho, R., & Sichka, I. (2014). Investytsiyi v turystychno-rekreatsiynu haluz' Ukrayiny: teoriya ta praktyka rehulyuvannya. Uzhhorod: FOP Breza A.E [in Ukrainian].

Berezhna, I. V. (2003). Rehional'na polityka ta mekhanizmy yiyi realizatsiyi. Kyyiv: Nauk. Dumka [in Ukrainian].

Bondarenko, M. P. (2011). Turystychnyy sektor ekonomiky Ukrayiny: realiyi ta perspektyvy. Ekonomika i prohnozuvannya, 1, 104-119 [in Ukrainian].

Leontyeva, Yu. Yu. (2010). Formuvannya ta realizatsiya stratehiyi rozvytku rehionalnoyi turystychnoyi destynatsiyi: Avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk. Kharkiv [in Ukrainian].

Bohdan, N. M., Kravets, O. M., & Sokolenko, A. S. (2020). Upravlinnya investytsiynym zabezpechennyam rozvytku pidpryyemstv turystskoho ta hotel'noho biznesu na rehional'nomu rivni. Biznes-inform, 5 [in Ukrainian].

Smal, V., & Smal, I. (2005). Turyzm i stalyy rozvytok. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriya heohrafichna, 32, 163-173 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.03.007

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021