Інвестиційне забезпечення розвитку туристичної галузі в системі завдань регіонального маркетингу

Nataliia Bogdan, Iuliya Krasnokutska


Анотація


Вступ. У статті досліджено особливості інвестування в туристичну галузь як інструменту ефективної реалізації туристичного потенціалу регіонів в сучасних умовах. Розроблено  підходи до формування концептуальних принципів інвестування в сфері туризму, що містять системність, альтернативність, інвестиційну культуру, адаптивність, комплексність, враховують ризик. Запропоновано методологічні принципи стимулювання інвестиційного забезпечення туристичної галузі, що полягають у залученні нових інвестиційних ресурсів, стимулюванні інвесторів, обґрунтованості  інвестиційних рішень, врахування вимог інвесторів, оперативності інвестиційного моніторингу. Розроблено порівняльну характеристику основних напрямків інвестування в туристичну сферу, на основі чого встановлено, що в Україні доцільно задіяти програмно-цільовий підхід до галузевого інвестування.  

Мета  статті полягає в дослідженні специфіки інвестиційного забезпечення  туристичної   галузі  стосовно українських реалій, а також розроблення напрямів інвестування в галузь на регіональному рівні.

Метод (методологія) дослідження включає загальнонаукові методи – елементи теорії логіки; методи теоретичного узагальнення та абстрактно-логічний; методи порівняння та групування; метод класифікації.

Результати. В результаті проведеного дослідження отримано елементи наукової новизни, що полягають у наступному: розроблено  підходи до формування концептуальних принципів інвестування в сфері туризму, що містять системність, альтернативність, інвестиційну культуру, адаптивність, комплексність, враховують ризик; запропоновано методологічні принципи стимулювання інвестиційного забезпечення туристської галузі, що полягають у залученні нових інвестиційних ресурсів, стимулюванні інвесторів, обґрунтованості  інвестиційних рішень, врахування вимог інвесторів, оперативністю інвестиційного моніторингу; розроблено порівняльну характеристику основних напрямків інвестування в туристичну сферу, на основі чого встановлено, що в Україні доцільно задіяти програмно-цільовий підхід до галузевого інвестування.  

Отже, практична значущість проведеного дослідження полягає в розробці рекомендацій для забезпечення процесів інвестування в туристську галузь на регіональному  рівні, що являють собою інструмент регіонального маркетингу та сприятимуть формуванню конкурентних переваг туристської галузі за рахунок підвищення інвестиційної привабливості туризму в регіоні. 


Ключові слова


інвестування; туристська галузь; інвестиційна привабливість; регіональний маркетинг; програмно-цільовий підхід

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021