Розвиток компаній в умовах нестабільності світової економіки: можливості, виклики, перспективи

Oleksii Zadorozhnyi, Hanna Zhaldak


Анотація


Економічні процеси, як відомо, мають циклічний характер, що визначає періоди активного економічного зростання та спадання. Ураховуючи динамічність світового господарства, основним завданням на сьогодні для представників малого, середнього та великого бізнесу є адаптація до непостійних ринкових умов. Пристосування компаній до циклічних процесів є єдиним шляхом до підвищення конкурентоспроможності фірми, максимізації прибутків, підвищення ефективності використання капіталу, тощо.

При проведенні дослідження використовувалися такі мікроекономічні методи, як: індуктивний, дедуктивний, статистичний, динамічний, тощо.

Метою дослідження було визначення позитивних й негативних ефектів нестабільності світової економіки на розвиток компаній різних галузей господарства.

Досліджено сучасні тенденції розвитку компаній за умов нестабільної економічної ситуації. Наведено приклади активного розвитку та банкрутства компаній за економічних криз, потрясінь, депресій,. Визначено вплив пандемії COVID-19 на становлення й розвиток окремих підприємств. Наведено статистичну інформацію щодо змін валового прибутку деяких компаній вторинного й третинного секторів господарства в умовах нестабільності ринку. Визначено ключові принципи зростання ефективності роботи підприємств, враховуючи циклічний характер економіки, зокрема: мінімізація витрат та досягнення вищого рівня екологічності виробництва;  впровадження високого рівня інноваційності та розвитку технологічних інновацій; підвищення якості менеджменту, що забезпечить високий рівень гнучкості та адаптивності компаній до непередбачених змін; розвиток культури експериментування. Наведені приклади деяких інструментів й методів для аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища компанії, зокрема, SWOT-аналіз, використання яких забезпечує можливість прийняття управлінських рішень для підвищення ефективності використання капіталу.  Зроблено висновки, що за умов, коли конкуренція на ринку є сталою, або збільшується, проводиться так звана «боротьба за долар споживача», а отже компаніям необхідно постійно проводити аналіз власних конкурентів. Це дає змогу максимально швидко приймати відповідні рішення при зміні ринкових умов. 


Ключові слова


криза; економічна нестабільність; компанія; розвиток; цифровізація; виробництво.

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021