Моделювання обліково-аналітичного забезпечення управління економічною активністю торговельних підприємств

Natalia Duliaba, Victoriia Lakiza, Volodymyr Dalyk


Анотація


Вступ. Зростання значення інформаційного забезпечення (його якості та повноти) в діяльності торговельних підприємств в умовах тотальної цифровізації, зумовлюють необхідність формування дієвої системи обліково-аналітичного забезпечення управління їх економічною активністю.

Мета. Метою статті є формування моделі обліково-аналітичного забезпечення управління економічною активністю торговельних підприємств.

Метод (методологія). Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження стали сучасні теорії, концепції, наукові здобутки вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері економічного управління та організації обліку. Дослідження складу обліково-аналітичного забезпечення управління економічною активністю, сутності складових елементів здійснювалось із застосуванням наукової абстракції, термінологічного та компаративного аналізу та синтезу; вивчення взаємозв’язків між складовими обліково-аналітичного забезпечення управління економічною активністю та формування моделі – методами моделювання, системно-функціонального та функціонально-структурного методів.

Результати. В процесі дослідження особливостей формування обліково-аналітичного забезпечення управління економічною активністю торговельних підприємств визначено, що до основних елементів такої системи відносяться: стейкходери (користувачі інформації), потоки вхідної та вихідної інформації, якісні характеристики та склад яких вимагає особливої уваги в дослідженні, інформаційна безпека, кадрове забезпечення реалізування моделі, основні принципи її реалізації та очікувану результативність.

В числі користувачів обліково-аналітичної інформації визначено: власників підприємства (його акціонерів), менеджерів різного ієрархічного та функціонального рівня, персонал, банки, державні органи, дебіторів та кредиторів, інвестиційних аналітиків, конкурентів та громадськість. Визначено, що ключову роль в обліково-аналітичному забезпеченні управління економічною активністю торговельних підприємств відіграє інформація, яка поетапно, в процесі здійснення господарської діяльності, заходів обробки інформації та шляхом реалізації управлінських рішень трансформується із вхідної у вихідну. Для прийняття якісних управлінських рішень така інформація повинна бути достовірною, повною (достатньою), цінною, насиченою, своєчасною, суттєвою та симетричною. При характеристиці складових обліково-аналітичного забезпечення визначено важливість дотримання без пекових вимог щодо використання інформації на торговельних підприємствах та створення належного кадрового забезпечення управління їх економічною активністю.

Модель обліково-аналітичного забезпечення управління економічною активністю торговельних підприємств відображає поступовий, контрольований перехід великої кількості інформації в обґрунтовані управлінській рішення щодо забезпечення належного рівня їх економічної активності.


Ключові слова


економічна активність; обліково-аналітичне забезпечення; торговельне підприємство; інформація; стейкхолдери; етапи обробки інформації

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021