Інструменти страхового менеджменту та напрями їх удосконалення

Kateryna Tkachenko


Анотація


Вступ. Страховий ринок України протягом останніх років функціонує в умовах багатьох викликів, що вимагають від страхових компаній ефективного застосування інструментів страхового менеджменту та постійного їх удосконалення. На страховий ринок України безпосередній вплив має макроекономічна ситуація та сповільнення економічної активності у 2020-2021 рр., що стало причиною скорочення обсягів активів страховиків, зменшення їхньої кількості та часті порушення страховиками вимог нормативів достатності капіталу та платоспроможності. Подальший розвиток страхового ринку України можливий лише за умови розвитку страхового менеджменту та удосконалення його інструментів.

Мета. Метою статті є оцінка ефективності застосування інструментів страхового менеджменту та обгрунтування напрямів їх удосконалення.

Метод (методологія).  У процесі дослідження використано такі методи, як логічний, що дозволив проаналізувати наукові праці та узагальнити сукупність інструментів страхового менеджменту; аналітичний, який був застосований з метою аналізу застосування інструментів страхового менеджменту таких як перестрахування, страхові резерви, нормативи інвестування страхових резервів за даними Національного банку України у 2020-2021 рр.; табличний та графічний, що дав змогу інтерпретувати результати проведеного аналізу у наочному вигляді.

Результати. Страхові компанії для забезпечення достатнього рівня прибутковості страхових операцій, збільшення ринкової вартості страхової компанії, а також вчасного та повного виконання зобов’язань перед страхувальниками та іншими економічними агентами формують відповідно до положень чинного законодавства стратегію і тактику страхового менеджменту, який базується на специфічних інструментах: перестрахування, створення резервних фондів, диверсифікацію, нормування. Використання інструментів страхового менеджменту доцільно удосконалювати в напрямку гармонізації вітчизняного законодавства відповідно вимог Європейського Союзу та міжнародних регуляторних практик, а також адаптувати до вітчизняних економічних та соціальних реалій кращі практики страхового менеджменту.


Ключові слова


страхування; страховий менеджмент; інструменти страхового менеджменту; перестрахування; страхові резерви; диверсифікація; страхова компанія

Повний текст:

PDF

Посилання


Pokaznyky diialnosti uchasnykiv rynku nebankivskykh finansovykh posluh. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6 [in Ukrainian].

Barlas, Y., Çırak, K., Duman, E. (2000). Dynamic simulation for strategic insurance management. System Dynamics Review, 16, 1, 43-58.

Doff, R., Bilderbeek, J., Bruggink, B., & Emmen, P. (2009). Performance management in insurance firms by using transfer pricing. Risk Management and Insurance Review, 12, 2, 213-226.

Prykaziuk, N. V. & Bilokin, L. O. (2017). Teoretychne uporiadkuvannia metodiv ta instrumentiv finansovoho ryzyk-menedzhmentu strakhovykh kompanii. Ekonomichnyi analiz, 27(1), 139-149 [in Ukrainian].

Vlasiuk, S. A. (2021). Strakhovyi menedzhment v umovakh hlobalizatsiinykh protsesiv v Ukraini. Biznes Inform, 7, 207-212 [in Ukrainian].

Hrytsenko, K. H. (2012). Harmonizatsiia struktury systemy ryzyk-menedzhmentu strakhovoi kompanii. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, 2, 84-91 [in Ukrainian].

Kovalov, D. O. (2010). Mekhanizmy efektyvnoho menedzhmentu strakhovoi kompanii : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.00.04. Donetsk. 20 [in Ukrainian].

Puzyrova, P. V., & Kovalska, Yu. H. (2012). Aktualni aspekty menedzhmentu orhanizatsii strakhovoho biznesu. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 3, 100-103 [in Ukrainian].

Myroniuk, I. V., & Tomalia T. S. (2015). Rol menedzhmentu v strakhovykh orhanizatsiiakh v umovakh rozvytku ekonomiky. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 6, 154-156 [in Ukrainian].

Nalukova, N. (2012). Teoretyko-prahmatychni aspekty vyznachennia sutnosti strakhovoho menedzhmentu. Svit finansiv, 1, 139-149 [in Ukrainian].

Polchanov, A. Yu. (2014). Teoretychni osnovy strakhovoho menedzhmentu. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, 2, 282-287 [in Ukrainian].

Sinelnik, V. V. (2014). Kontseptsiia kompleksnoi systemy ryzyk-menedzhmentu strakhovykh kompanii u zabezpechenni yikh dovhostrokovoi finansovoi stiikosti. Ekonomika. Finansy. Pravo, 11, 24-27 [in Ukrainian].

Klapkiv, Y. М., Vakun, О. V., Niemczyk, L. (2017). Financial mechanism of the insurance business. Scientific bulletin of Polissia, 4 (12), 2, 84-91.

Pro strakhuvannia: Zakon Ukrainy vid 07.03.1996 r. № 85/96-VR. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80#n2 [in Ukrainian].

Metodyky formuvannia strakhovykh rezerviv za vydamy strakhuvannia, inshymy, nizh strakhuvannia zhyttia vid 17.12.2004 r. № 3104. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0019-05#Text [in Ukrainian].

Metodyky formuvannia rezerviv iz strakhuvannia zhyttia vid 27.01.2004 r. № 24. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0198-04#Text [in Ukrainian].

Polozhennia pro oboviazkovi kryterii i normatyvy dostatnosti kapitalu ta platospromozhnosti, likvidnosti, prybutkovosti, yakosti aktyviv ta ryzykovosti operatsii strakhovyka vid 07.06.2018 r. № 850. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18#Text [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.03.097

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022