Формування бюджетних потоків за результатами акцизного оподаткування в Україні

Kateryna Romenska


Анотація


Вступ. В Україні акцизний податок є достатньо вагомим джерелом надходжень державного бюджету України і місцевих бюджетів. Акцизний податок стягується з товарів (продукції), які не вважаються предметами першої необхідності та за які споживач згоден платити більше за їх собівартість. Перелік підакцизних товарів, залежно від економічної ситуації в країні може змінюватись.

Мета. Метою дослідження є виявлення напрямів спрямування фінансових потоків до державного бюджету та місцевих бюджетів України за результатами акцизного оподаткування, розширення переліку підакцизних товарів (продукції), виходячи з необхідності збереження здоров’я нації та інших соціальних цінностей в умовах ліквідації небажаних наслідків поточної ситуації із пандемією COVID-19.

Метод (методологія). У роботі використано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі порівняння, аналізу, системний, структурний, статистичний, що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження.

Результати. В умовах ліквідації небажаних наслідків поточної ситуації із пандемією COVID-19 за результатами акцизного оподаткування можливим є розширення переліку підакцизних товарів, виходячи з необхідності збереження здоров’я нації та інших соціальних цінностей. Представлено можливі варіанти розширення переліку підакцизних товарів з визначенням мети стягнення податку та соціального ефекту, що очікується. Наведено можливі позитивні й негативні наслідки введення акцизного податку на безалкогольні напої та продукти харчування з високим вмістом цукру а також етапи обґрунтованого впровадження акцизного податку на цукоровмісну продукцію та напої. Підкреслено необхідність враховувати й оцінювати соціальний ефект або шкоду при оцінці формування фінансових потоків бюджетів, оскільки рівень та якість життя та розвитку людини впливає на її працездатність а отже й на структуру та обсяги споживання і відповідно на наповненість бюджету надходженнями. Наголошено на необхідності розробки законодавчих вимог до виробників компенсувати соціальну шкоду, заподіяну здоров’я населенню, працювати над рецептурою виробництва щодо зниження вмісту цукру, зменшенням розміру упаковок, організовувати просвітницьку роботу з населенням тощо.


Ключові слова


акцизне оподаткування; бюджет; бюджетні потоки; бюджетний процес; фіскальна функція; соціальний ефект

Повний текст:

PDF

Посилання


Kachula, S. V., & Shhirij, G. L. (2020). Admіnіstruvannja akciznogo opodatkuvannja v Ukrainі: sutnіst' ta perspektivi rozvitku. Derzhava ta regіony [Administration of excise taxation in Ukraine: essence and prospects of development. State and regions] Series: Economics and Entrepreneurship. 3(114), 89-96 [in Ukrainian].

Lisjak, L. V., & Shhirij, G. L. (2018). Akcizne opodatkuvannja u sistemі neprjamogo opodatkuvannja v Ukrainі. Ekonomіchnij vіsnik unіversitetu [Excise taxation in the system of indirect taxation in Ukraine. Economic Bulletin of the University], 36 (1), 229-236 [in Ukrainian].

Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan (2021). V Kazahstane nabljudaetsja tendencija rosta potreblenija saharosoderzhashhih napitkov [There is a tendency to increase the consumption of sugar-containing drinks in Kazakhstan], Kazakhstan. Retrieved from: https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/v-kazahstane-nablyudaetsya-tendenciya-rosta-potrebleniya-saharosoderzhashchih-napitkov?lang=ru.

Pasіchnij, M. D. (2018). Podatkova polіtika krain OESR. Svіt fіnansіv [Tax policy of OECD countries. The world of finance], 1, 127-138 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine (2010). Podatkovij kodeks Ukraїni. Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 №2755-VI [Tax Code of Ukraine. The low of Ukraine from December,02, 2010 №2755-VI]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text [in Ukrainian].

Іvanov, Ju. B. (2009). Reguljativnij potencіal podatkovoi sistemy Ukrainy [Regulatory potential of the tax system of Ukraine]. Kharkiv, KHNEU. 422 p [in Ukrainian].

Ministry of Finance of Ukraine (2021). Bjudzhet Ukraini: statistichnij zbіrnik [Budget of Ukraine: statistical digest], Kyiv, MFU, 298. Retrieved from: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik [in Ukrainian].

Krisovatij, A. І. (2012). Strategіchnі orієntiri formuvannja і realіzacії fіskal'noї polіtiki Ukraini [Strategic guidelines for the formation and implementation of fiscal policy of Ukraine]. Ternopіl: Vektor [in Ukrainian].

Chugunov, І. Ja., & Zhukevich, O. M. (2014). Neprjame opodatkuvannja v sistemі reguljuvannja. Economic magazine ХХІ. 1-2(1),.61-64 [in Ukrainian].

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): Consumption Tax Trends 2020. VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/152def2d-en/index.html?itemId=/content/publication/152def2d-en.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.03.090

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022