Управління витратами та методи калькулювання собівартості послуг з подачі води державних підприємств

Alona Khmelyuk, Yulia Antonova


Анотація


Вступ. Розглянуто основні принципи функціонування державних підприємств, виокремлено підприємства стратегічного значення для економіки та безпеки країни. Наголошена значимість установ, що реалізують державну політику у сфері розвитку водного господарства. Підкреслено, що організація обліку в частині формування обсягу та складу витрат (видатків) на державному підприємстві здійснюється у відповідності до чинної національної законодавчої бази та декларується шляхом формування Наказу «Про затвердження Положення щодо облікової політики бюджетної установи». Встановлено, що технічний стан обладнання Управління каналу Дніпро-Донбас є незадовільним, а основні засоби мають суттєвий знос й є непридатними та небезпечними для використання. Ситуація потребує капітальних вкладень на реконструкцію та модернізацію гідротехнічного обладнання.  Здійснено порівняльний аналіз калькуляції собівартості послуг, пов’язаних з постачанням води УКДД фактичної на поточний рік та прогнозованої (планової), у випадку збільшення  обсягу витрат у зв’язку з реконструкцією основних засобів. Доведено, що такий підхід щодо здійснення заходів з оздоровлення технічного стану збільшить тариф на споживання води майже в 4,35 разів та потребує на додаткові асигнування з державного бюджету. Оцінено методи калькулювання собівартості подачі води та виявлено, що в установі використовується нормативний метод калькулювання з елементами адміністративного регулювання. Доведено необхідність розробки програми поетапного оздоровлення (модернізації та реконструкції) основних засобів. Запропоновані та обґрунтовані види робіт з реконструкції основних засобів УКДД. Підкреслено, що така Програма має стати складовою Загальнодержавної цільової програми.

Мета. Здійснити економічний аналіз технічного стану обладнання каналу; розкрити особливості функціонування державної установи в частині організації обліку та аналізу витрат (видатків); проаналізувати облікову політику підприємства як складову, що забезпечує формування та склад витрат; представити методи та варіанти калькулювання собівартості води: фактичні та прогнозовані (у випадку здійснення модернізації обладнання); розробити заходи і рекомендації з удосконалення обліку витрат, калькулювання собівартості води та оздоровлення технічного стану гідроспоруд  державного підприємства.

Метод (методологія). Метод системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, табличний та графічний методи.

Результати. На основі проведеного дослідження зроблено висновки про необхідність залучення додаткових асигнувань та здійснення реконструкції та модернізації основних засобів державної установи стратегічного значення. Встановлено основні принципи організації обліку в частині формування обсягу та складу витрат (видатків) державної установи; представлено алгоритм калькулювання собівартості послуг, пов’язаних з подачею води та визначено метод калькулювання собівартості одиниці продукції як нормативний з елементами адміністративного регулювання; розроблено Програму реконструкції основних гідротехнічних засобів Управління каналу Дніпро-Донбас


Ключові слова


технічний стан; обладнання; витрати; калькуляція послуг; реконструкція; модернізація; облік; аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


State – Wikipedia. Retrieved from: https//uk.m.wikipedia.org

The Law of Ukraine On Accounting and Financial Reporting in Ukraine (1999) dated 16.07.1999, No. 996. Kyiv: Rada.

Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine (2020) dated 14.11.2019, No.294. Kyiv: Rada.

Budget Code of Ukraine. (2010). dated 07.10.2010, No.2456. Kyiv: Rada.

Tax Code of Ukraine (2010) dated 02.12.2010, No.2755. Kyiv: Rada.

Methodical recommendations on accounting of fixed assets, intangible assets, inventories and on the accounting policy of the public sector entity (2015). dated 23.01.2015, No.11. Kyiv: Rada.

Khmelyuk, A., & Rukavitsina, N. (2020). The organization of accounting and distribution of general production costs at state enterprises of the penitentiary service. Economic analysis, 30(3), 212-219.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.03.206

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022