Методичні підходи до вартісної оцінки ефекту синергії реструктуризації підприємства

Olha Varchenko, Iryna Gerasimenko


Анотація


Вступ. Сучасні умови господарювання характеризуються посиленням як зовнішніх, так й внутрішніх ризиків, що вимагає від менеджменту підприємств розробки дієвих інструментів щодо підвищення його конкурентоспроможності та вартості. Для менеджменту підприємства необхідно враховувати особливості формування синергетичних ефектів при проведенні реструктуризації та оцінити вектори їх впливу на його вартість, що дозволить приймати раціональні управлінські рішення. Саме тому існує необхідність в узагальненні методичних підходів до оцінки сукупного синергетичного ефекту при реструктуризації підприємства та його впливу на приріст його вартості. 

Мета. Метою статті є узагальнення алгоритму формування різних видів синергетичних ефектів при реструктуризації підприємства та розробка методичних підходів до оцінки їх впливу на вартість підприємства, які доцільно використовувати в системі вартісно-орієнтованого управління.

Методи (методологія). Під час дослідження були використані такі методи: абстрактно-логічний та монографічний методи використовувалися в процесі теоретичного узагальнення та формулювання висновків; метод системного аналізу при розробці алгоритму формування синергетичних ефектів за видами діяльності підприємства; ретроспективний аналіз, індукція та дедукція при ідентифікації синергетичних ефектів за видами діяльності при проведенні реструктуризації та визначенні вектору їх впливу на вартість підприємства.

Результати. Досліджено прояви синергетичних ефектів при проведенні реструктуризації підприємства та доведено їх вплив на вартість підприємства. Ідентифіковано прояви синергетичних ефектів реструктуризації за видами активів та діяльності підприємства. Обґрунтовано методичні підходи оцінки впливу синергетичних ефектів при реструктуризації підприємства на його вартість, що дозволить приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо реорганізації та сприятиме підвищенню ефективності системи управління, інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності. 


Ключові слова


реструктуризація; синергетичний ефект; вартісно-орієнтоване управління; вартість підприємства; методичні підходи; показники

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021