Методичні підходи до вартісної оцінки ефекту синергії реструктуризації підприємства

Olha Varchenko, Iryna Gerasimenko


Анотація


Вступ. Сучасні умови господарювання характеризуються посиленням як зовнішніх, так й внутрішніх ризиків, що вимагає від менеджменту підприємств розробки дієвих інструментів щодо підвищення його конкурентоспроможності та вартості. Для менеджменту підприємства необхідно враховувати особливості формування синергетичних ефектів при проведенні реструктуризації та оцінити вектори їх впливу на його вартість, що дозволить приймати раціональні управлінські рішення. Саме тому існує необхідність в узагальненні методичних підходів до оцінки сукупного синергетичного ефекту при реструктуризації підприємства та його впливу на приріст його вартості. 

Мета. Метою статті є узагальнення алгоритму формування різних видів синергетичних ефектів при реструктуризації підприємства та розробка методичних підходів до оцінки їх впливу на вартість підприємства, які доцільно використовувати в системі вартісно-орієнтованого управління.

Методи (методологія). Під час дослідження були використані такі методи: абстрактно-логічний та монографічний методи використовувалися в процесі теоретичного узагальнення та формулювання висновків; метод системного аналізу при розробці алгоритму формування синергетичних ефектів за видами діяльності підприємства; ретроспективний аналіз, індукція та дедукція при ідентифікації синергетичних ефектів за видами діяльності при проведенні реструктуризації та визначенні вектору їх впливу на вартість підприємства.

Результати. Досліджено прояви синергетичних ефектів при проведенні реструктуризації підприємства та доведено їх вплив на вартість підприємства. Ідентифіковано прояви синергетичних ефектів реструктуризації за видами активів та діяльності підприємства. Обґрунтовано методичні підходи оцінки впливу синергетичних ефектів при реструктуризації підприємства на його вартість, що дозволить приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо реорганізації та сприятиме підвищенню ефективності системи управління, інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності. 


Ключові слова


реструктуризація; синергетичний ефект; вартісно-орієнтоване управління; вартість підприємства; методичні підходи; показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Damodaran, A. The value of transparency and the cost of complexity. Stern school of business. 2006. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=886836.

Romero, D., Galeano, N., Giraldo, J., Molina, A., Msanjila, S. S., Afsarmanesh, H., Bollhalter, S., Oswald, M. Characterization of VBE Value Systems and Metrics. Deliverable D21.4a, European Collaborative Networked Organizations Leadership Initiative (ECOLEAD) project, 2006.

Tantalo, Caterina, Priem, Richard. (2014). Value Creation Through Stakeholder Synergy. Strategic Management Journal. 37, 2014.

Brusco, S., Lopomo, G., Robinson D. T., & Viswanathan, S. (2006). Efficient mechanisms for Mergers and acquisitions..

Edward, H. (1993). Bowman and Harbir Singh, Corporate restructuring: reconfiguring the firm, Strategic Management Journal, 14, 5-14.

Gaughan, P. A. (1996). Mergers, acquisitions, and corporate restructurings. New York: Wiley.

Fadyeyeva, I. H. (2012). Synerhizm ta koordynatsiya roboty pidsystem v intehrovaniy systemi upravlinnya naftohazovydobuvnoyi korporatsiyi. Ekonomichnyy chasopys XXI, 12, 32-35 [in Ukrainian].

Hrybyk, I. I., Smolinska, N. V., & Hyrylo, A. M. (2008). Osoblyvosti rozvytku korporatyvnoyi kultury na zasadakh samoorhanizatsiyi ta synerhiyi. Problemy ekonomiky ta upravlinnya, 611, 142-147 [in Ukrainian].

Vodyanka, L. D., Yaskal, I. V. (2012). Synerhetychnyy efekt u diyal'nosti pidpryyemstv: klasyfikatsiya ta pidkhody do otsinyuvannya. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, 1, 3, 712 [in Ukrainian].

Edward, H. (1993). Bowman and Harbir Singh, Corporate restructuring: reconfiguring the firm. Strategic Management Journal, 14, 5-14.

Wayne, F. Cascio, (1993). Downsizing: what do we know? what have we learned?, Academy of Management Executive, 7(1), 95-104.

Foster, Richard and Kaplan, Sarah. (2001). Creative Destruction: Why Companies That Are Built to Last Underperform the Market—And How to Successfully Transform Them. Currency publisher.

Creative destruction. McKinsey, September 2001. Retrieved from: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/creative-destruction.

Nolan, R. L. and Croson, D. C. (1995). Creative Destruction: A Six-Stage Process for Transforming the Organization. Harvard Business School Press.

Kodeks Ukrayiny z protsedur bankrutstva iz zminamy ta dopovnennyamy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text [in Ukrainian].

Krysko, Zh. L. (2009). Sutnist ta vydy restrukturyzatsiyi pidpryyemstv. Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, 28(2), 71-76 [in Ukrainian].

Bilyk, M. (2002). Sutnist ta klasyfikatsiya restrukturyzatsiyi derzhavnykh pidpryyemstv. Ekonomist, 1, 96-99 [in Ukrainian].

Hryn'ova, V. M., & Hrynov, A. V. (2002). Finansova restrukturyzatsiya promyslovykh pidpryyemstv. Finansy Ukrayiny, 10, 9-14,

Ponomarenko, V. S., Rayevnyeva, O. V., & Stepurina, S. O. (2009). Mekhanizm sanatsiynoho upravlinnya pidpryyemstvom: zasady formuvannya ta modeli realizatsiyi. Kharkiv: INZhEK. [in Ukrainian].

Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. McKinsey. Retrieved from: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/disruptive-technologies.

Kouplend, T., Koller, T., & Murryn, Dzh. (2005). Stoymost kompanii: otsenka i upravlenie. Moscow: ZAO «Olymp-Byznes». [in Ukrainian].

McKinsey & Company Inc., Koller Tim, Marc Goedhart, Wessels David. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, University Edition.

Hamza, T., Sghaier, A., Thraya, M. (2016). How do takeovers create synergies? Evidence from France. Studies in Business and Economics, 11(1), 54-72.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.03.115

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022