Особливості обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими запасами

Viktor Tomchuk, Alina Mykhaylyshena


Анотація


Вступ. Виробничі запаси являють собою основну частину собівартості продукції будь-якого підприємства, яке провадить виробничу діяльність, і вони є важливою складовою його активів. Вирішити проблеми, які пов’язані з ефективним управлінням виробничими запасами, неможливо, якщо буде неповно оцінюватись їх наявність, оптимальна кількість та ефективність використання, через що виникає необхідність в ефективних методиках аналізу. Таким чином дослідження і запровадження основних напрямів підвищення ефективності господарської діяльності вітчизняних підприємств передбачають удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими запасами, що дасть змогу забезпечувати їх керівників усією потрібною інформацією для того, щоб на її основі можна було прийняти виважене управлінське рішення.

Мета роботи полягає у дослідженні теоретичних та практичних аспектів обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими запасами на вітчизняних підприємствах, обґрунтуванні підходів щодо його формування, узагальнення існуючих проблем та визначення напрямів удосконалення.

Метод (методологія). Для досягнення поставленої мети були застосовані загальнонаукові методи, зокрема теоретичного узагальнення – для виявлення специфіки формування обліково-аналітичного управління виробничими запасами. Для порівняння положень Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси» і відповідного національного стандарту використовувались методи аналізу.

Результати. У статті розкрито питання обліково-аналітичного забезпечення процесу управління виробничими запасами на підприємствах, обґрунтовано її значення при прийнятті управлінських рішень в частині обліку матеріальних ресурсів. Визначено мету обліково-аналітичного забезпечення виробничих запасів, а також його основні завдання. Окрім цього узагальнено основні існуючі проблеми, пов’язані з організацією обліку виробничими запасами та формуванням обліково-аналітичного забезпечення управління ними і відповідно до них надано можливі напрями їх усунення.


Ключові слова


виробничі запаси; обліково-аналітичне забезпечення; бухгалтерський облік; аналіз; контроль; стандарти бухгалтерського обліку; управління виробничими запасами

Повний текст:

PDF

Посилання


Polishchuk, O. M. (2020). Production reserves’ accounting and analytical management provision of the agrarian enterprises. Market Infrastructure, 42, 367-371 [in Ukrainian].

Sakhno, E. A., & Kuligina, S. V. (2020). Essence Of Accounting And Analytical Support Of Management Of Material And Production Resources. Capital of science, 2, 70-76 [in Russian].

Smetanko, O. V., Hlushko, E. V., & Yufereva, V. N. (2017). Accounting and analytical support of the management process inventories. Young Scientist, 9 (143), 447-451 [in Russian].

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku № 9 «Zapasy» [Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 20.10.1999 r. № 246]. (1999). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text [in Ukrainian].

Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 2 «Zapasy». Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_021#Text [in Ukrainian].

Babenko, L. V., Vasilyeva, V. H., & Коnovalova, E. V. (2021). Accounting And Analytical Provision Of Inventory Management. Economic scope, 166, 90-96 [in Ukrainian].

Kudlaieva, N. V., & Andrytska, V. I. (2020). Formation Of Accounting And Analytical Support Of Inventory Management. Young Scientist, 12 (88), 142-145 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.03.198

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022