Перспективи розвитку обліку та аналізу дебіторської заборгованості при вирішенні завдання безперервності діяльності підприємства

Khrystyna Koval, Olena Rasborska


Анотація


Вступ. Облік дебіторської заборгованості є однією з найважливіших складових діяльності сучасних підприємств. Особливо актуальним це питання постає у сучасних нестабільних ринкових умовах, адже багато підприємств, особливо в секторі малого бізнесу, зазнали зниження платоспроможності внаслідок пандемії COVID-19 та введення карантинних заходів. Підприємствам стає важко забезпечити високий рівень збуту та вчасне погашення заборгованості покупцями продукції. Саме тому питання ефективного управління дебіторською заборгованістю стає одним з першочергових завдань підприємства на сьогодні.

Мета роботи полягає в дослідженні теоретичних та практичних аспектів обліку дебіторської заборгованості, узагальненні наявних проблем обліку та аналізу дебіторської заборгованості в умовах нестабільності та пошук шляхів їх вирішення та вдосконалення.

Метод (методологія). У роботі було використано наукові методи та підходи, зокрема, порівняння для дослідження міжнародних та вітчизняних стандартів у сфері обліку дебіторської заборгованості; аналітичний метод було застосовано з метою аналізу показників реального підприємства, а також табличний метод для інтерпретації проведеного аналізу в наочному вигляді.

Результати. Досліджено та проаналізовано міжнародні та вітчизняні стандарти як імперативи розвитку обліку дебіторської заборгованості; узагальнено методи її аналізу. На основі проведеного дослідження було виокремлено наявні на вітчизняних підприємствах проблеми обліку дебіторської заборгованості та запропоновано шляхи їх вирішення та способи оптимізації. 


Ключові слова


дебіторська заборгованість; облік; аналіз; міжнародні стандарти; платоспроможність; фінансовий стан; контроль; резерв сумнівних боргів; безперервність діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


National regulation (standard) of the accounting region 10 "Debіtorska zaborgovanіst" Order of the Ministry of Finance of Ukraine from 08.10.1999 r. No. 237, with changes and updates 2021 p. Database "Legislation of Ukraine". Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99#Text [in Ukrainian].

International standard of financial soundness 7 "Financial instruments: information disclosure". Retrieved from: https://mof.gov.ua/storage/files/IFRS-07_ukr_2016.doc.pdf [in Ukrainian].

International standard of financial soundness 9 "Financial instruments". Retrieved from: https://mof.gov.ua/storage/files/IFRS_9_Ukrainian-compressed.pdf [in Ukrainian].

International accounting standard 32 "Financial instruments: submission". (2018). Retrieved from: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS%2032_ukr_2018.pdf [in Ukrainian].

International standard of accounting region 39 "Financial instruments: assessment and assessment". Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_015#Text [in Ukrainian].

International standard of financial soundness 15 "Adequate agreements with clients". Retrieved from: https://mof.gov.ua/storage/files/IFRS-15_ukr-compressed.pdf [in Ukrainian].

Pyatigorets, G. S., & Nikolaichuk, K. V. (2017). Ways to improve the accounting of receivables. Problems of transport economy, 13, 40-46 [in Ukrainian].

Kruchak, L. (2016). Methods for the analysis of debtor foreign trade in the management system of an enterprise. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Retrieved from: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/22-2016/37.pdf [in Ukrainian].

Tomchuk, O. F., & Sidorenko, І. M. (2019). Methodology for the analysis of debtor trade in the management system of an enterprise. Finance, accounting, banks, 1 (24), 94-101 [in Ukrainian].

Kolisnik, O. P., & Zamota, I. O. (2019). Theoretical and practical aspects of the field and analysis of debtor foreign trade in the field of information and telecommunications. Modern Economics, 15, 108-113 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.03.150

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022