Теоретичні засади формування фінансово-промислових груп

Vitaliy Vasylyovych Venger


Анотація


Розглянуто сучасні підходи до визначення сутності поняття «фінансово-промислова група» (ФПГ). Виявлено наявність значної кількості дефініцій, які різняться між собою насамперед виокремленням різних аспектів: юридичних форм створення груп та складу учасників тощо. На основі аналізу науково-методичних підходів визначено сутнісні характеристики ФПГ як специфічного типу інтеграційних об’єднань. Доведено, що процес формування фінансового капіталу і відповідно ФПГ, є складним і суперечливим. Водночас механізм їх утворення підпорядкований досягненню загальної мети – синергетичному ефекту, отриманому від інтеграції. Створення ФПГ – це закономірне та системне явище, яке є неминучим у стадії інституціональних і організаційних змін у будь-якій масштабній економіці. Виявлено її принципову відмінність від інших об’єднань, яка полягає в тому, що ФПГ є уособленим сегментом суспільної економіки, для якого характерними рисами є диференціація кожного учасника групи за становищем у кооперації праці, за правами власності, у можливості зростання розмірів власного капіталу і їх здатністю залучати додаткові ресурси на основі ринкових принципів. Поряд з перевагами проаналізовано потенційні можливості негативного впливу ФПГ на економіку країни шляхом обмеження конкуренції на суміжних ринках та збільшенням бар’єрів входження у власний сегмент ринку. Запропоновано здійснювати державний моніторинг за монопольною діяльністю ФПГ на внутрішніх ринках з метою нівелювання негативного впливу на економічну конкуренцію загалом.

Ключові слова


фінансово-промислова група; інтеграція; промисловий капітал; банківський капітал; економічна конкуренція

Повний текст:

PDF

Посилання


Williamson, O. E. (2001). Economic Institutions of Capitalism : firms, marketing, contracting. Kyiv: Artek.

Galbraith, K. (2003). Society benefits. It's time humanity. Kyiv. : Treasures.

Marshall, A. (2007). Foundations of Economic Science. Moscow: Eksmo.

North, D. (2000). Institutions, institutional change and economic distortions. Kyiv : Osnovy.

Hicks, D. T. (2006). heory of Economic history. Moscow: Journal Questions Economy.

Vorobyev, M. (2009). Capital integration participants in the financial and industrial groups. Retrieved September 15, 2013, from : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2009_1/Magazine_01_ 2009_st2_pp14- 19.pdf.

Hanushchak-Iefimenko, L. M. (2009). The organization of integrated business structures in today's market environment. Retrieved September 15, 2013, from : http://dspace. nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2881/3/5869.pdf.

Zakrevska, L. M. (2009). Problems establishment and functioning of domestic financial-industrial groups ( FIGs). Retrieved September 15, 2013, from : .

Kosivska, K. (n.d.). Association of Enterprises : Analysis of approaches to the definition of Retrieved September 15, 2013, from : http://dspace. nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/20881/10-Kosіvs' ka.pdf? sequence = 1.

Sysoiev, L. J. (n.d.). Theoretical Foundations functioning of financial-industrial groups. Retrieved September 15, 2013, from : http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/3019/1/Sysoyeva.pdf.

Chorna, O. (2010). Integrated industrial structure : the nature, concepts, classification. Retrieved September 15, 2013, from : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emp/2010_22_1/13Chorn. htm>.

Baranowski, A., Baranovska, V. G. (2008). Nature and types of financial and industrial corporate mergers. Bulletin of the University of Banking of the National Bank of Ukraine, 3, 132-140.

Starodubrovskaya, I. (1995). FIGs: Illusion and Reality. Questions of economy, 5, 135-146 .

Nikitina, T. A. (n.d.). Financial-industrial groups as the organizational form of the concentration and centralization of national and transnational capital. Retrieved September 15, 2013, from : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3327/1/7% 20PDF% 2016.pdf.

Myasnikovich, M. (1998). Background of the financial-industrial groups in the CIS and the Republic of Belarus. Problems of the theory and practice of management, 4, 17-23 .

Protsun, N. M. (2012). Foreign experience of the financial- industrial groups and the possibility of its implementation in Ukraine. Retrieved September 15, 2013, from : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_econ/2012_1/Protsun.pdf.

Besarab, E. O. (2003). Financial provision of financial and industrial groups in the economic system of the country. Kyiv.

Umantsiv, G. V. (2002). Holdings and financial- industrial groups. Kyiv : Vira -R " Alterpress.

Volosheniuk, V. Litvinenko, N. (2007). FIG modern organization in Ukraine and prospects of its development Retrieved September 15, 2013, from : .

Professional legal system Mega Naw. Retrieved September 15, 2013, from : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.23281.0 .

Lagutin, V. D., Bakalinska, O. O., Vertelyeva, O. V. et al. (2009). Competition and competition policy : categories and concepts. Kyiv : KNTEU.

Mylner, B. Z. (2000). Theory of organization. Retrieved September 15, 2013, from : http://bibliotekar.ru/teoriya-organizacii/139.htm.

Akimova, I. M.. Scherbakov, O. S. (2002). Incentives vertical integration Retrieved September 15, 2013, from : .


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022