Розвиток інтелектуального капіталу та управління інноваційними проектами в торгівлі

Olha Sobko, Iryna Boichyk, Ihor Krysovatyy, Svitlana Smereka


Анотація


Вступ. Досліджено інноваційний вектор розвитку торгівлі як перспективний напрям її модернізації в умовах посилення процесів цифровізації та наростання масштабності кризових явищ. Уточнено поняття «управління інноваційним проектом» як перспективного напряму проектного менеджменту, що дозволяє генерувати інтелектуальну додану вартість на основі посилення інноваційності та інтелектуалізації комерційних процесів. Доведено зростання впливу інтелектуального капіталу у забезпеченні інтелектомісткості інноваційних проектів в торгівлі. Проаналізовано стан і динаміку розвитку роздрібної торгівлі України. Здійснено оцінювання тенденцій формування інтелектуальної власності в частині поданих заявок на отримання свідоцтв на знаки для товарів і послуг в Україні. Встановлено інтелектомісткі резерви для покращення управління інноваційними проектами та пожвавлення торгівлі.

Предметом дослідження є розвиток інтелектуального капіталу та управління інноваційними проектами в торгівлі.

Метою дослідження є обґрунтування доцільності розвитку інтелектуального капіталу з метою покращення управління інноваційними проектами в торгівлі.

Метод (методологія). У процесі дослідження для обґрунтованості положень, наведених у статті, використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема: історико-логічний – при дослідженні інновацій в торгівлі та розвитку інтелектуального капіталу для покращення управління інноваційними проектами; аналізу і синтезу – для оцінювання стану розвитку роздрібної торгівлі України; порівняння і групування – для систематизації показників, застосованих при оцінюванні інтелектуального капіталу в торгівлі; кореляційно-регресійного аналізу – для прогнозування змін в обсягах товарообороту в роздрібній торгівлі України та інтелектуальній власності; графічний метод – для наочного представлення результаті аналітичних досліджень; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формулювання висновків.

Результати. Виявлено вузькі місця в підвищенні інтелектомісткості інноваційних проектів в торговельній діяльності. Побудовано прогнозні моделі змін кількості поданих заявок на отримання свідоцтв на знаки для товарів і послуг в Україні; динаміки обсягу товарообороту в роздрібній торгівлі України, частки обсягу товарообороту продовольчих (непродовольчих) товарів в загальних обсягах товарообороту в роздрібній торгівлі України. Обґрунтовано доцільність посилення інтелектуальної складової інноваційних проектів для підвищення їхньої ефективності, застосування інноваційних форм організації торгівлі та її пожвавлення в сучасних умовах.

Сфера застосування результатів. Розвиток інтелектуального капіталу в частині активізації процесів набуття свідоцтв на свідоцтв на знаки для товарів і послуг, дозволить новелізувати напрями управління інноваційними проектами, підвищити їхню інтелектомісткість та конкурентоспроможність, що позитивно вплине на пожвавлення торгівлі.


Ключові слова


інновації; інноваційні проекти; інтелектуальний капітал; інтелектуальна власність; інтелектомісткість; конкурентоспроможність; торгівля; товарооборот; управління інноваційними проектами

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezus, A. M., Shevchun, M. B., & Bezus, P. I. (2019). Perspektyvy innovatsiynoho rozvytku rozdribnoyi torhivli v Ukrayini. Ekonomika ta derzhava, 5, 24–28. [in Ukrainian].

Danylo, S. I. (2019). Efektyvnist' innovatsiy v rozdribniy torhivli. Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny, (137), 50–53. [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba intelektual'noyi vlasnosti Ukrayiny. Richnyy zvit 2015. (2015). Retrieved from: https://ukrpatent.org/i_upload/file/AnnualReport/zvit_ukr-2015.pdf. [in Ukrainian].

Derzhavne pidpryyemstvo «Instytut intelektual'noyi vlasnosti Ukrayiny». Statystyka, zvity, plany, koshtorys. Retrieved from: https://ukrpatent.org/uk/articles/statistics. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny Pro innovatsiynu diyal'nist'. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text. [in Ukrainian].

Mazaraki, A. A., & Fedulova, L. I. (2017). Kontseptualni zasady upravlinnya innovatsiynym rozvytkom pidpryyemstv sfery torhivli. Pidpryyemnytstvo i torhivlya, 21, 20-25. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2017_21. [in Ukrainian].

Nauka ta innovatsiyi. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ni.htm. [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' Ukrayiny. Statystychnyy zbirnyk (arkhiv). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm.

Naukova ta naukovo-tekhnichna diyal'nist' v Ukrayini u 2019 r. Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/2020/08/13/nadnaukaza2019-stisnuto.pdf.

Naukova ta naukovo-tekhnichna diyalnist v Ukrayini u 2019 r. Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/2020/08/13/nadnaukaza2019-stisnuto.pdf. [in Ukrainian].

Pyat' khvylyn innovatsiynykh tekhnolohiy, shcho zminyuyut' oblychchya riteylu. Retrieved from: https://rau.ua/ecommerceuk/innovation-retail. [in Ukrainian].

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro skhvalennya Stratehiyi rozvytku sfery innovatsiynoyi diyal'nosti na period do 2030 roku» vid 10.07.2019 # 526-r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text. [in Ukrainian].

Tovarna struktura rozdribnoho tovarooborotu pidpryyemstv v Ukrayini. Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2018/sr/tsrtp/tsrtp2017_u.htm. [in Ukrainian].

Fedulova, L. (2019). Innovatsiynist' rozvytku sfery torhivli. Visnyk KNTEU, 3, 17-33. [in Ukrainian].

Shumpeter, Y. A. (2008). Teoriya ekonomicheskoho razvitiya. Kapitalizm, sotsyalizm i demokratiya. Moscow: Eksmo. [in Russian].

Filippov, S., & Mooi, H. (2010). Innovation project Management: A Reserch Agenda. Journal on Innovation and Sustainability RISUS, November, 2010. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/277789740_Innovation_Project_Management_A_Research_Agenda.

Innowacje w handlu detalicznym FMCG w Polsce – rodzaje, beriery i stymulatory. Retrieved from: https://poradnikhandlowca.com.pl/artykuly/innowacje-w-handlu-detalicznym-fmcg-w-polsce-rodzaje-bariery-i-stymulatory-rozwoju.

Znamy 54 innowacje, które zwyciężyły w akcji „Herosi Innowacyjności”. Retrieved from: https://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/znamy-54-innowacje-ktore-zwyciezyly-w-akcji-herosi-innowacyjnosci,176046.html.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.02.007

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022