Analysis of rating systems for evaluation of competitiveness of higher education institutions

Vladyslav Kryvoruchko


Abstract


The rating systems of higher education institutions (hereinafter – HEI) has been researched in the article. It has been determined that today the rankings of universities are the most legitimate and unified methods of analysis of the competitiveness of free economic zones in the market of educational services. The key role of HEI as producers of new knowledge in the market in the conditions of intellectualization of economic processes has been substantiated. It has been described that in countries with market economies, competition in education is based on the same principles as in business. The quality of education and knowledge is a key competitive advantage of HEI in the market.

Methods of comparison, abstraction, analysis, synthesis and graphical methods have been used in the research. A comparative analysis of the structure of the evaluation criteria of each of the ratings was conducted and it was determined which indicators have the most significant impact on the rating result. The analysis of knowledge quality indicators within each of the rating systems as exceptional and influential indicators in the knowledge economy have been conducted separately.

The key problems of university rating have been identified: the asymmetry of the importance of the impact of different criteria in the direction of resource provision and capitalization of free economic resources; incomplete assessment of the quality of knowledge management (work with the knowledge repository, internal training, training of research and teaching staff, mobility of teachers and students); lack of indicators to assess the brand and image of the HEI in the market; the degree of use of digital technologies in education and indicators of the management system analysis as an organization (assessment of the level of bureaucracy and quality of internal business processes).

As a result of the research, the author's approach to the assessment of the competitiveness of HEI has been proposed, which involves the categorization of educational institutions according to certain criteria and the development of indicators of free economic analysis for each category. Also, it has been proposed to expand the range of criteria for assessing the competitiveness of the Ukrainian HEI, taking into account the requirements of today. The results of the study have been aimed at improving the quality assessment system of education and analysis of the competitiveness of domestic higher education institutions, as well as improving the tools for assessing the quality of knowledge management in the implementation of these systems in educational institutions.


Keywords


knowledge economy; higher education institution; rating; knowledge management; competitiveness

Full Text:

PDF

References


Horta, H. (2009). Global and national prominent universities: internationalization, competitiveness and the role of the State. Higher Education, 58, 387-405.

Altbach, P. G. (2003). The costs and benefits of world-class universities. International Higher Education, 2003. Retrieved from: http://www.bc.edu/cihe.

Marginson, S. (2006). Dynamics of National and Global Competition in Higher Education. Higher Education, 52, 243-256.

Fedulova, L. I. (2009). Ekonomika znan [Knowledge economy], National Academy of Science of Ukraine [in Ukrainian].

Luhovyi, V., & Talanova, Zh. (2016). Oplata pratsi v providnykh universytetakh SShA: dosvid dlia Ukrainy. Pedahohika i psykholohiia. Visn. NAPN Ukrainy, 1, 51-57 [in Ukrainian].

Luhovyi, V., Sliusarenko, O., & Talanova, Zh. (2019). Realizatsiia doslidnytsko-innovatsiinoho potentsialu universytetiv yak nevidiemnoho skladnyka yikh diialnosti. Nauka ta naukoznavstvo: mizhnarodnyi naukovyi zhurnal, 3 (105), 26-45 [in Ukrainian].

Luhovyi, V., Sliusarenko, O., Talanova, Zh. (2020). Reitynhovyi rozpodil ta formulne finansuvannia ukrainskykh universytetiv: problema subiektyvizmu i nedoviry. Universytety i liderstvo: mizhnarodnyi naukovyi zhurnal, 2 (10), 35-69 [in Ukrainian].

Moroz S. A., & Moroz V. M. (2015). Pidvyshchennia yakosti trudovoho potentsialu vitchyznianykh VNZ v konteksti zmistu mekhanizmiv mizhnarodnoi spivpratsi. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhichno elity: zb. nauk. Prats NTU «KhPI», 43 (47), 100-112 [in Ukrainian].

Moroz S. A. (2019). Riven vidpovidnosti universytetskykh znan vymoham rynku pratsi: analiz dumky studentiv vitchyznianykh ZVO ta napriamy vdoskonalennia mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia systemoiu vyshchoi osvity. Visnyk NUTsZU. Derzhavne upravlinnia, 2(11). 303-315 [in Ukrainian].

Moroz, S. A. (2019). Yakist vyshchoi osvity yak determinanta dobrobutu liudyny ta derzhavy: otsinka studentiv vitchyznianykh ZVO. Publichne administruvannia ta natsionalna bezpeka, 4, 87-94 [in Ukrainian].

Pantielieieva, N. M. (2019). Tsyfrova ekonomika yak kliuchovyi trend rozvytku postindustrialnoho suspilstva: monohrafiia / [avt. kol.].; za zah. red. N. M. Pantielieievoi, S. Iu. Kolodiia, M. A. Rebryka. Kyiv: DVNZ «Universytet bankivskoi spravy» [in Ukrainian].

Zatverdzheni standarty vyshchoi osvity. Ofitsiinyi portal Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti [in Ukrainian]

Boholib, T. M. (2012). Konkurentsiia universytetiv: svitovyi dosvid i ukrainski realii. Visnyk NAN Ukrainy, 10, 31-41 [in Ukrainian]

Official website of «IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence». Retrieved from: https://ireg-observatory.org/en/

Academic Ranking of World Universities. Methodology. Retrieved from: http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2016.html

Malyshko, V. V., Yaremenko L. M. (2016). Svitovi reitynhy universytetiv na hlobalnomu rynku osvitnikh posluh. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 31/1, 121-134 [in Ukrainian]

The Times Higher Education World University Rankings. Retrieved from: http://www.timeshighereducation. co. uk/world-university-rankings/

QS University Rankings: Methodology. Retrieved from: http:// www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-methodology

Vught, F., Ziegele, F. (2011). U-Multirank: design and testing the feasability of a multidimensional global university ranking: final report.

Aguillo, I. F., & Ortega, J. L., Fernandes M. (2008). Webometric Ranking of World Universities: Introduction, Methodology, and Future Developments. Higher Education in Europe, 33 (2/3), 233-244.

Universitas21. Methodology. Retrieved from: https://universitas21.com/

Kryvoruchko, V. O. (2021). Model upravlinnia znanniamy v zakladi vyshchoi osvity: protsesno-strukturnyi analiz, Zbirnyk naukovykh prats Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 10-11 [in Ukrainian] – podano do publikatsii.

Hazelcorn, E. (2013). World-Class Universities or World Class Systems: Rankings and Higher Education Policy Choices. Rankings and Accountability in Higher Education: Uses and Misuses UNESCO.

Daraio, C., Bonaccorsi, A., & Simar L. (2015). Rankings and university performance: A conditional multidimensional approach. European Journal of Operational Research, 244 (3), 918-930.
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2022.01.047

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023