Оцінювання ефективності функціонування системи охорони здоров’я

Кostiantyn Hrytsenko, Avhusta Hrytsenko, Anna Mogilina


Анотація


Вступ. Ефективні системи охорони здоров’я роблять вагомий внесок в економічне зростання та сталий розвиток кожної країни. Вирішити проблеми, які пов’язані з фінансуванням системи охорони здоров’я, неможливо, якщо не буде оцінюватися ефективність функціонування системи охорони здоров’я. Дослідження та запровадження основних напрямів підвищення ефективності функціонування системи охорони здоров’я передбачає удосконалення механізмів її оцінювання.

Мета роботи полягає у дослідженні теоретичних та практичних аспектів оцінювання ефективності функціонування систем охорони здоров’я країн, які відносяться до регіональної європейської групи країн з перехідною економікою та економікою, що розвивається, узагальнення існуючих проблем і визначення напрямів покращання ефективності функціонування систем охорони здоров’я в цих країнах, моделювання державних видатків на охорону здоров’я.

Методологія. Для досягнення поставленої мети був застосований бібліометричний аналіз наукових публікацій щодо досліджуваної тематики, метод теоретичного узагальнення – для формування групи основних показників функціонування системи охорони здоров’я, кореляційно-регресійний аналіз – для побудови залежностей між державними видатками на охорону здоров’я на душу населення та основними показниками функціонування системи охорони здоров’я, кластерний аналіз – для виявлення країн зі схожими проблемами в галузі охорони здоров’я, стохастичний граничний аналіз (SFA) – для побудови рейтингу ефективності функціонування систем охорони здоров’я країн регіональної європейської групи країн з перехідною економікою та економікою, що розвивається; модель панельних даних із фіксованими ефектами – для ідентифікації впливу доходів місцевих бюджетів на обсяг планованих видатків місцевих бюджетів на охорону здоров’я та розмір оплати від Національної служби здоров’я України надавачам медичних послуг.

Результати. У статті розкрито питання оцінювання ефективності функціонування системи охорони здоров’я на прикладі регіональної європейської групи країн з перехідною економікою та економікою, що розвивається. Узагальнено основні проблеми, пов’язані з державним фінансуванням охорони здоров’я в Україні.


Ключові слова


країни з перехідною економікою; державні видатки; система охорони здоров’я; ефективність функціонування; кластерний аналіз; стохастичний граничний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivankova, V., Kotulic, R., Gonos, J., and Rigelsky, M. (2019). Health Care Financing Systems and Their Effectiveness: An Empirical Study of OECD Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(20), 3839. DOI: 10.3390/ijerph16203839.

Verhoeven, M., Gunnarsson, V., and Carcillo S. (2007). Education and Health in G7 Countries: Achieving Better Outcomes with Less Spending. IMF Working Papers, No. 07/263, International Monetary Fund. DOI: 10.5089/9781451868265.001.

Grigoli, F, and Kapsoli, J. (2018). Waste not, want not: The efficiency of health expenditure in emerging and developing economies. Review of Development Economics, 22(1), 384-403.

European Commission. Joint Report on Health Care and Long-Term Care Systems and Fiscal Sustainability (2019). Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip105_en.pdf.

World Bank. Indicators. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator.

Chirikos, T. N., and Alan, M. S. (2000). Measuring Hospital Efficiency: A Comparison of Two Approaches. Health Services Research, 34, 1389-1408. Retrieved from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1089087.

Hollingsworth, B., and Wildman, J. (2003). The Efficiency of Health Production: Re-estimating the WHO Panel Data Using Parametric and Nonparametric Approaches to Provide Additional Information. Health Economics, 12, 382-417. DOI: 10.1002/hec.751.

Fiorentino, E., Karmann, A., and Koetter, M. (2006). The Cost Efficiency of German Banks; A Comparison of SFA and DEA. Discussion Paper, no. 10/2006. Retrieved from: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/19757/1/200610dkp_b.pdf.

Jondrow, J., Lovell, C. A. K., Materov, I. S., and Schmidt, P. (1982). On the estimation of technical inefficiency in the stochastic frontier production function model. Journal of Econometrics, 19, 233–238. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/0304-4076(82)90004-5.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022