Управління інноваційною діяльністю: формування альтернативних джерел розвитку підприємств України

Inna Kuznetsova, Tetiana Kublikova


Анотація


Вступ. Предметом дослідження є механізми забезпечення інноваційної активності підприємств, її активізації і підвищення ефективності. Розглянуто джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Проаналізовано обсяги та динаміку структури фінансування інноваційної діяльності в Україні. Висвітлено можливості розширення власних фінансових ресурсів підприємств та можливість впровадження і використання нетрадиційних джерел фінансової підтримки інноваційної діяльності – лізингового фінансування.

Мета та завдання дослідження полягає в систематизуванні внутрішніх альтернативних джерел фінансування що забезпечують інноваційний розвиток підприємств та формуванні пропозицій щодо вдосконалення практики їх використання.

Метод (методологія). Застосовано системний підхід, методи аналізу і синтезу; в якості інформаційної основи використано нормативно-правова база та звітні дані Державної служби статистики України.

Результати. Розроблені рекомендації для удосконалення нормативно-правового управління інноваційної діяльності бізнесу на етапі реалізації лізингових стосунків та заходи їх підтримки.

Висновки. У різноманітті аспектів вивчення проблеми інноваційного процесу основна увага звертається, на об'єктно-суб'єктну структуру інноваційного підприємництва. Що ж до самих механізмів забезпечення інноваційної діяльності, її активізації і підвищення ефективності, то ці питання недостатньо розроблені. В умовах обмеженості: бюджетних коштів; власних джерел для здійснення інноваційної діяльності; високих процентних ставок за кредити; інфляційних тенденцій проблема пошуку джерел фінансування набула сьогодні особливої гостроти і потребує здійснення комплексних досліджень у цьому напрямі. Особливе значення набирає вивчення питання застосування внутрішніх альтернативних джерел забезпечення інноваційних процесів, одним із яких є фінансовий лізинг. Економічна важливість фінансового лізингу полягає в тому, що він забезпечує капітал для інвестиційних цілей та дозволяє оперативно вирішувати проблеми довгострокового інвестування інновацій. Однак на сьогодні ринок лізингу, в нашій країні, потребує реформування та вдосконалення, зокрема через оновлення моделі його регулювання. Надані у статті рекомендації сприяють удосконаленню нормативно-правового управління інноваційної діяльності підприємств України на етапі реалізації лізингових стосунків.


Ключові слова


інновація; джерела фінансування; фінансовий лізинг; лізингодавець; інноваційний розвиток; інноваційна стратегія; інноваційна активність

Повний текст:

PDF

Посилання


The Global Innovation Index. Retrieved from: https://www.globalinnovationindex.org/gii- [in Ukrainian].

Makarenko, S. M. (2020). Teoretyko-metodolohichni ta prykladni zasady formuvannia innovatsiinoi stratehii rozvytku promyslovoho pidpryiemstva [Theoretical and methodological and applied principles of formation of innovative strategy of industrial enterprise development]. Kherson: Vyshemirsky V. S. [in Ukrainian].

Petrenko, L. A. (2020). Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva: henezys teorii ta suchasna praktyka upravlinnia [Innovative enterprise development: genesis of theory and modern management practice] monograph. Kyiv: NUOU. [in Ukrainian].

Serdiukova, O. Ye. (2020). Innovatsiinyi rozvytok terytorii v Ukraini: mekhanizmy zabezpechennia [Innovative development of territories in Ukraine: support mechanisms: monograph]. Kharkiv: Oberig [in Ukrainian].

Fedorenko, V. G. (2019). Investytsiino-innovatsiinyi rozvytok pidpryiemnytskoi iialnosti v Ukraini. [Investment and innovative development of entrepreneurial activity in Ukraine]. Kyiv: DKS CENTER [in Ukrainian].

Yurynets, Z. V. (2016). Formuvannia innovatsiinykh stratehii: teoriia, metodolohiia, praktyka [Formation of innovation strategies: theory, methodology, practice] monograph. Lviv: SPOLOM [in Ukrainian].

Kolodaznaya, I. V., & Borblik, K. E. Sources of financing of innovative activity of enterprises of Ukraine. Research work – Mukachevo State University. Series: Economics and society, 9. https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/77.pdf [in Ukrainian].

Survey on the access to finance of enterprises. Retrieved from: https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html .

On financial leasing. The law of Ukraine from 04.07.2021 № 1201-IV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text [in Ukrainian].

National Financial Services, official website. Retrieved from: https://www.nfp.gov.ua [in Ukrainian].

National Bank of Ukraine, official website. Retrieved from: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/White_paper_lizing_2020.pdf?v=4 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022