Метод аналізу ієрархій як інструмент антикризового фінансового управління підприємством

Olena Lytovchenko, Tatyana Kuzenko


Анотація


Вступ. Вироблення антикризових заходів – надзвичайно складне завдання для будь-якої особи, що приймає рішення через необхідність врахування численних критеріїв та встановлення їхньої пріоритетності. Складність завдань, які доводиться вирішувати, вимагають глибокого розуміння причин та природи походження кризових явищ, їх різновидів, характеру дії, наслідків та шляхів подолання, усвідомлення перспектив розвитку підприємства за умови прийняття тієї чи іншої альтернативи в межах антикризового управління. Виходячи з цього, процес формування антикризових заходів постає у вигляді багатокритеріального завдання прийняття рішень, для чого поряд з традиційними методиками використовуються інші інструменти системного підходу, призначені для вирішення слабо структурованих та неструктурованих проблем.

Мета. Метою дослідження є обґрунтування інструментів багатокритеріального аналізу в антикризовому фінансовому управлінні. Виходячи з мети, завданнями дослідження є розкриття сутності, особливостей та порядку застосування методу аналізу ієрархій для вибору антикризової стратегії підприємства.

Методи (методологія). Основні наукові методи, які використано в процесі дослідження: системний підхід, елементи теорії логіки, методи теоретичного узагальнення, абстрактно-логічний метод, синтезу й аналізу, методи порівняння.

Результати. Розкрито сутнісні характеристики, основні завдання методу аналізу ієрархій, проведено його наукове обґрунтування щодо використання у якості інструмента антикризового фінансового управління підприємством. Встановлено переваги та недоліки методу, зв’язок з різними науковими теоріями та напрямами. Визначено, що застосування методу аналізу ієрархій в антикризовому фінансовому управлінні надає особі, яка приймає рішення, можливості успішного вирішення процедурних питань в процесі аналізу кризової ситуації та формування антикризових заходів. Розкрито етапи проведення методу аналізу ієрархій та переваги його практичної реалізації для цілей антикризового фінансового управління підприємством.


Ключові слова


підприємство; антикризове фінансове управління; антикризова стратегія підприємства; метод аналізу ієрархій

Повний текст:

PDF

Посилання


Ramazanov, S. K., Stepanenko, O. P., & Timashova, L. A. (2004). Methods of crisis management: monographiya. Luhansk: Published by SNU. V. Dalia. [in Ukrainian].

Halicka, K. (2020). Technology Selection Using the TOPSIS Method. Foresight, 14, 1, 85-96 [in Russian].

Kuzmin, O. E., Yurinets, O. V., Doroshkevich, K. O. & Khomenko, A. I. (2021). Use of simulation modeling for the purpose of identification of urgent tools of anti-crisis management of enterprises. Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economy. Local lore. Tourism, 13, 99-107 [in Ukrainian].

Saati, T. (1993). Decision making. Method of analysis of hierarchies. Moscow: Radio and communication [in Russian].

Tkachova, O. K. (2015). Saati method in making management decisions. State and Regions, 4, 92-96 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022