Моделювання впливу вільної торгівлі на економічний розвиток країни

Oleksandr Novoseletskyy, Olesia Selvestruk


Анотація


У статті розкрито сутність поняття «вільна торгівля» та визначено основні інструменти даної політики. Досліджено методику розрахунку індексу свободи торгівлі, проаналізовано динаміку індексу свободи торгівлі України за 2011-2020 роки та динаміку складових даного індексу. Визначення впливу основних факторів на рівень ВВП за допомогою економіко-математичного інструментарію дозволяє сформувати та запропонувати напрямки підвищення рівня розвитку економіки для України.

Мета. Метою дослідження є оцінка впливу вільної торгівлі на розвиток економіки країни за допомогою методів економіко-математичного моделювання.

Метод (методологія). Для вивчення впливу вільної торгівлі на економічний розвиток країни було побудовано кілька моделей на основі панельних даних. В якості змінної результату було обрано валовий внутрішній продукт, незалежними факторами – обсяги експорту та імпорту, рівень інфляції, чисті прямі іноземні інвестиції, робоча сила та індекс вільної торгівлі. При дослідженні панельних даних були побудовані модель нормальної регресії (об’єднана), модель з фіксованими ефектами та модель з випадковими ефектами. Побудовані моделі було перевірені за допомогою тесту Хаусмана, Бройша-Пагана та Вальда. Проведений порівняльний аналіз результатів моделювання.

Результати. Отримані результати показали високу точність побудованих моделей та показують, що вільна торгівля, виражена індексом свободи торгівлі негативно впливає на економічний розвиток країни, вираженого валовим внутрішнім продуктом.


Ключові слова


вільна торгівля; свобода торгівлі; індекс свободи торгівлі; тарифні бар’єри; нетарифні бар’єри; панельні дані

Повний текст:

PDF

Посилання


Lukyanenko, D. G., Lieutenant, A. M., & Antonyuk, L. L. (2015). Upravlinia mizhnarodnoju konkurentospromozhnizstiu v umovach globalizacii economichnogo rozvytku [Management of international competitiveness in the context of globalization of economic development]. Кyiv: КNEU [in Ukrainian].

Svoboda torgivli. Official site. Retrieved from: https://www.heritage.org/index/trade-freedom [in Ukrainian].

Dani po indeksu ecomonichnoi svobody [Data on the index of economic freedom]. Official site. Retrieved from: https://www.heritage.org/index/explore?view=by-region-country-year&u=637654804733519160 [in Ukrainian].

Svitovij bank danych. Official site. Retrieved from: https://tcdata360.worldbank.org/reports?country=UKR [in Ukrainian].

Zagal’na ugoda pro tatyfy ta torgivliu. Official site. Retrieved from: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries2_gatt_e.pdf [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro zatverdzhenia Nacionalnoji economichnoi strategii na period do 2030 roku». Official site. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022