Організаційно-методичне забезпечення бізнес-діагностики виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства

Anhelina Sotnyk


Анотація


В статті розглядаються питання визначення сутності бізнес-діагностики виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства та формування організаційно-методичного забезпечення реалізації діагностичного процесу, що обумовлене необхідністю встановлення змістовного наповнення і послідовності реалізації превентивних заходів захисту від внутрішніх та зовнішніх загроз основних бізнес-процесів, з метою забезпечення ефективної поточної діяльності для досягнення стратегічних цілей розвитку суб’єкта господарювання.

Метою дослідження є формування організаційно-методичного забезпечення бізнес-діагностики виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства.

Методологія дослідження включає прийоми аналізу та синтезу – для вивчення сутності виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства, абстрактно-логічний метод – для встановлення етапів бізнес-діагностики виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства, метод системного підходу – для формування принципів реалізації діагностичної процедури та набору діагностичних показників, графічний метод – для наочного подання матеріалу.

Результати. В статті визначено, що метою проведення бізнес-діагностики виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства є вчасно отримані та застосовані у практичній діяльності релевантні дані щодо рівня ефективності діяльності суб’єкта господарювання, причин відхилення від стратегічного напрямку розвитку. Обґрунтовано алгоритм проведення бізнес-діагностики, який передбачає: узгодження обраної стратегії підприємства і поточної діяльності, оцінку фактичного стану ефективності виробничо-комерційної діяльності, визначення розриву між фактичними і плановими показниками, розробку заходів щодо підвищення рівня результативності діяльності, контроль за реалізацією заходів. Встановлено, що діагностика виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства досліджує основні бізнес-процеси. В статті узагальнено вимоги формування системи показників, яка забезпечує отримання обґрунтованого висновку щодо ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства. Доведено, що для успішного проведення діагностичної процедури має бути сформована методична основа, яка передбачає дотримання принципів, використання наукових методів розрахунку, аналізу і прогнозування сформованого набору діагностичних показників, наявність інформаційного забезпечення. 

 


Ключові слова


бізнес-діагностика; виробничо-комерційна діяльність; бізнес-процеси; ефективність; організаційно-методичне забезпечення; алгоритм бізнес-діагностики

Повний текст:

PDF

Посилання


Chernobaj, L. I., Duma, O. I. (2015). Business processes of the enterprise: classification and structural and hierarchical model. Economic analysis, 22(2), 171-182. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2015_22%282%29__25 [in Ukrainian].

Balanyuk, I. F., Pylypyv, N. I., Yakubiv, V. M. (2014). Accounting and analytical support of economic activity. Ivano-Frankivsk: Drukarnya Foliant. [in Ukrainian].

Zamula, I. V. (2016). Analytical evaluation and control of business processes within the marketing strategy of the entity. Zhytomyr: Yevenok. [in Ukrainian].

Mulyk, T. O. (2019). Organization of diagnostics of enterprise activity and its business processes : theoretical and methodical approaches. Modern Economics, 17, 158-164 [in Ukrainian].

Utkina, Y. U. M., Veretelnyk, R. G. (2015). Factors of economic efficiency of commercial and production activity of the enterprise. Bulletin of Transport Economics and Industry, 50, 273-277. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2015_50_30 [in Ukrainian].

Lizunova, O. M., & Pukhanov, O. O. (2017). Ensuring the effectiveness of the company. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series : International economic relations and the world economy, 12(1), 187-190. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12%281%29__44 [in Ukrainian].

Shvydanenko, G. O., Bojchenko, K. S. (2015). Enterprise development: strategic intentions, risks and efficiency: collective monograph. Kyiv: KNEU, Retrieved from: https://core.ac.uk/download/pdf/197268893.pdf [in Ukrainian].

Kovalchuk, V. G., Tarasiuk, G. M., & Sotnyk, A. A. (2020). Complex forecasting in the system of strategic diagnostics of enterprise`s potential. Financial and credit activities: problems of theory and practice : collection of scientific works X : Kharkiv Educational and Scientific Institute «University of Banking», 2 (33), 358-366. [in Ukrainian].

Sotnyk, A. A. (2020). Organization of comprehensive research of efficiency of economic activity for the enterprise. Scientific publication of Zhytomyr Polytechnic State University. Series : Economics, management and administration, 2 (92), 63-68. [in Ukrainian].

Korniichuk, A. A. (2018). Productive capacity strategic diagnostics of baking enterprises: abstract. dis. … PhD (Economics) : 08.00.04. K. Retrieved from: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27526 [in Ukrainian].

Krasovska, O. Yu. (2020). Efficiency research methods of marketing tools. Economy and State: Scientific and Practical Journal, 5, 133-136. [in Ukrainian].

Kovalchuk, T. M., & Vergun, A. I. (2014). Principles of dialectical logic in the methodology of analitical grounding of modern management solutions. Economic analysis, 16(2), 82-89. Retrieved from: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/477 [in Ukrainian].

Ivanov, Yu. B., & Us, M. I. (2016). Components of informational supporting the marketing activities of industrial enterprise. Business Inform, 1, 299-305. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_1_51 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.04.065

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021