Market assessment of problems in the system of medical services in the context of healthcare reform in Ukraine

Svitlana Kovalchuk, Vasyl Matviyiv


Abstract


The article considers the main problems in the health care system in Ukraine. The study conducted a marketing assessment of the responsibility of various actors in the medical system for improving the functioning of medical institutions in Ukraine. The level of support for health care reforms implemented by the government in recent years is analyzed. A marketing assessment of the population to support reforms in the health care system in all regions of Ukraine was carried out.


Keywords


medical services; health care system; free medical services; cost of treatment; marketing analysis

Full Text:

PDF

References


Dolbnieva, D. V., & Honcharuk, S. M. (2016). Neobkhidnist ta osnovni napriamky vdoskonalennia poriadku formuvannia ta vykorystannia resursnoho potentsialu okhorony zdorovia v Ukraini. Problemy ekonomiky, 3, 46-52 [in Ukrainian].

Zhukov, H. M., & Rynda, F. P. (2002). Praktychni ta teoretychni aspekty upravlinnia zdoroviam naselennia. Okhorona zdorovia Ukrainy, 1, 32-35 [in Ukrainian].

Indeks zdorovia. Ukraina (2020). Indeks zdorovia. Ukraina – 2019: Rezultaty zahalnonatsionalnoho doslidzhennia. Kyiv. Retrieved from: http://health-index.com.ua/HI_Report_2019_Preview.pdf [in Ukrainian].

Informatsiine ahentstvo LIHABiznesInform. (01.10.2020). TOP-4 problemy ukrainskoi medytsyny: shcho vam slid znaty pro hroshi, systemu ta yakist likariv. Retrieved from: https://project.liga.net/projects/top-4-problemu-medecini/. [in Ukrainian].

Levytska, O. O. (2012). Problemy vitchyznianoi systemy okhorony zdorovia v suchasnykh sotsialno-ekonomichnykh umovakh. Problemy ta perspektyvy rozvytku ekonomiky i pidpryiemnytstva ta kompiuternykh tekhnolohii v Ukraini: zbirnyk tez za materialamy VIII Naukovo–tekhnichnoi konferentsii naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv, 26-31 bereznia 2012 roku / Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika», Instytut pidpryiemnytstva ta perspektyvnykh tekhnolohii. Lviv, 36–38. Retrieved from: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/15702. [in Ukrainian].

Levchuk, N. M. (2008). Problemy finansuvannia okhorony zdorovia v Ukraini. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. 1, 85-97. Retrieved from: https://dse.org.ua/arhcive/9/6.pdf [in Ukrainian].

Malovanyi, M. I. (2013). Stan ta problemy derzhavnoho finansuvannia okhorony zdorovia v Ukraini. Problemy ekonomiky, 4, 116–124 [in Ukrainian].

Sokolovska, Yu. (13.01.2021). Medychnii reformi v Ukraini nemaie alternatyvy, ale vona maie vrakhovuvaty vyklyky pandemii ta nyzku inshykh problem. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/news/medichnij-reformi-v-ukrayini-nemaye-alternativi-ale-vona-may-66029. [in Ukrainian].

Parkhomenko, H. Ya., & Yakymets, V. M. (2011). Problemy u systemi okhorony zdorovia Ukrainy ta obgruntuvannia neobkhidnosti yikh vyrishennia. Ukraina. Zdorovia natsii, 1, 45-50 [in Ukrainian].

Polchenko, V. (05.12.2019). Shchodo systemnykh problem okhorony zdorovia. Retrieved from: https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/shchodo-systemnyh-problem-ohorony-zdorovya [in Ukrainian].

Sazonets, I. L., & Zyma, I. Ya. (2018). Vyznachennia problem ta osnovnykh napriamiv reformuvannia systemy okhorony zdorovia Ukrainy. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 12, 1-7. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2018.12.2 [in Ukrainian].

Slabkyi, H. O., Parkhomenko, H. Ya., Kondratiuk, N. Yu., and Torzhevska, O. M. (2014). Kharakterystyka merezhi zakladiv okhorony zdorovia, zabezpechenosti naselennia likarnianymy lizhkamy ta osnovni pokaznyky yikh vykorystannia. Ukrainskyi medychnyi chasopys, 5, 130-133. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2014_5_33. [in Ukrainian].

Spivak, M. V. (2015). Suchasnyi stan i problemy vnutrishnoi polityky okhorony zdorovia v Ukraini. Aktualni problemy polityky, 54, 271-280. Retrieved from: http://app.nuoua.od.ua/archive/54_2015/33.pdf [in Ukrainian].

Torhun, O. (25.10.2021). Desiat problem ukrainskoi medytsyny. Retrieved from: https://uifuture.org/publications/25139-heals-medecine-torgun/ [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.04.112

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023