Маркетингова оцінка проблем в системі надання медичних послуг в контексті реформування сфери охорони здоров’я в Україні

Vasyl Matviyiv


Анотація


В статті розглянуто основні проблеми в системі охорони здоров’я в Україні. В дослідженні здійснено маркетингову оцінку щодо відповідальності різних суб’єктів в медичній системі за поліпшення функціонування медичних закладів в Україні. Проаналізовано рівень підтримки реформ у системі охорони здоров’я, які впроваджував уряд в останні роки. Здійснено маркетингову оцінку населення щодо підтримки реформ в системі охорони здоров’я в усіх областях України. 


Ключові слова


медичні послуги; система охорони здоров’я; безоплатні медичні послуги; вартість лікування; маркетинговий аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Dolbnieva, D. V., & Honcharuk, S. M. (2016). Neobkhidnist ta osnovni napriamky vdoskonalennia poriadku formuvannia ta vykorystannia resursnoho potentsialu okhorony zdorovia v Ukraini. Problemy ekonomiky, 3, 46-52 [in Ukrainian].

Zhukov, H. M., & Rynda, F. P. (2002). Praktychni ta teoretychni aspekty upravlinnia zdoroviam naselennia. Okhorona zdorovia Ukrainy, 1, 32-35 [in Ukrainian].

Indeks zdorovia. Ukraina (2020). Indeks zdorovia. Ukraina – 2019: Rezultaty zahalnonatsionalnoho doslidzhennia. Kyiv. Retrieved from: http://health-index.com.ua/HI_Report_2019_Preview.pdf [in Ukrainian].

Informatsiine ahentstvo LIHABiznesInform. (01.10.2020). TOP-4 problemy ukrainskoi medytsyny: shcho vam slid znaty pro hroshi, systemu ta yakist likariv. Retrieved from: https://project.liga.net/projects/top-4-problemu-medecini/. [in Ukrainian].

Levytska, O. O. (2012). Problemy vitchyznianoi systemy okhorony zdorovia v suchasnykh sotsialno-ekonomichnykh umovakh. Problemy ta perspektyvy rozvytku ekonomiky i pidpryiemnytstva ta kompiuternykh tekhnolohii v Ukraini: zbirnyk tez za materialamy VIII Naukovo–tekhnichnoi konferentsii naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv, 26-31 bereznia 2012 roku / Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika», Instytut pidpryiemnytstva ta perspektyvnykh tekhnolohii. Lviv, 36–38. Retrieved from: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/15702. [in Ukrainian].

Levchuk, N. M. (2008). Problemy finansuvannia okhorony zdorovia v Ukraini. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. 1, 85-97. Retrieved from: https://dse.org.ua/arhcive/9/6.pdf [in Ukrainian].

Malovanyi, M. I. (2013). Stan ta problemy derzhavnoho finansuvannia okhorony zdorovia v Ukraini. Problemy ekonomiky, 4, 116–124 [in Ukrainian].

Sokolovska, Yu. (13.01.2021). Medychnii reformi v Ukraini nemaie alternatyvy, ale vona maie vrakhovuvaty vyklyky pandemii ta nyzku inshykh problem. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/news/medichnij-reformi-v-ukrayini-nemaye-alternativi-ale-vona-may-66029. [in Ukrainian].

Parkhomenko, H. Ya., & Yakymets, V. M. (2011). Problemy u systemi okhorony zdorovia Ukrainy ta obgruntuvannia neobkhidnosti yikh vyrishennia. Ukraina. Zdorovia natsii, 1, 45-50 [in Ukrainian].

Polchenko, V. (05.12.2019). Shchodo systemnykh problem okhorony zdorovia. Retrieved from: https://day.kyiv.ua/uk/article/poshta-dnya/shchodo-systemnyh-problem-ohorony-zdorovya [in Ukrainian].

Sazonets, I. L., & Zyma, I. Ya. (2018). Vyznachennia problem ta osnovnykh napriamiv reformuvannia systemy okhorony zdorovia Ukrainy. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 12, 1-7. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2018.12.2 [in Ukrainian].

Slabkyi, H. O., Parkhomenko, H. Ya., Kondratiuk, N. Yu., and Torzhevska, O. M. (2014). Kharakterystyka merezhi zakladiv okhorony zdorovia, zabezpechenosti naselennia likarnianymy lizhkamy ta osnovni pokaznyky yikh vykorystannia. Ukrainskyi medychnyi chasopys, 5, 130-133. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2014_5_33. [in Ukrainian].

Spivak, M. V. (2015). Suchasnyi stan i problemy vnutrishnoi polityky okhorony zdorovia v Ukraini. Aktualni problemy polityky, 54, 271-280. Retrieved from: http://app.nuoua.od.ua/archive/54_2015/33.pdf [in Ukrainian].

Torhun, O. (25.10.2021). Desiat problem ukrainskoi medytsyny. Retrieved from: https://uifuture.org/publications/25139-heals-medecine-torgun/ [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022