Практика діджиталізації підприємств вітчизняного агровиробництва

Aiiar Memetov


Анотація


У статті розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти digital-трансформації агропромислових підприємств. У ході дослідження було визначено рівні цифровізації агропромислових підприємств, на яких здійснюється трансформація виробничих відносин учасників цифрової трансформації аграрних підприємства. Систематизовано основні сучасні цифрові технології, які використовуються в аграрному бізнесі.

 Визначено специфіку цифровізації агропромислового виробництва залежно від сегменту цифрової економіки, зокрема сектор інформаційно-комунікаційних технологій та інфраструктура електронного бізнесу; цифрове виробництво та електронний бізнес, у т. ч. промисловість, тобто процеси організації бізнесу з використанням комп’ютерних мереж; електронна торгівля, тобто роздрібні Інтернет-продажі товарів. Проаналізовано напрями digital-трансформації аграрних підприємств та визначено провідні агрохолдинги України, які є лідерами діджиталізації, зокрема «Кернел», Нібулон, Миронівський хлібопродукт, UkrLandFarming, Астарта.

Доведено роль ефективної digital-стратегії у здійснені digital-трансформації аграрних підприємств. Розглянуто приклад формування стратегії діджиталізації бізнесу компанії «Агропродсервіс».


Ключові слова


цифрова економіка; digital-трансформація; агропромислові підприємства; стратегія діджиталізації

Повний текст:

PDF

Посилання


Україні необхідно рости 20 років по 6% на рік, щоб досягти нинішнього рівня Польщі. Інтерфакс-Україна, 19 лютого 2020 р. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/642238.html.

Потенциал под матрасом: как видит МВФ экономику Украины до 2024 года. Аналитики фонда отнесли страну к числу “стрессовых развивающихся государств”. Capital Times. URL: https://www.capital-times.com/imf_ about_ukraine.

Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Київ, 2020 р. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf.

Mesenbourg T. L. Measuring the Digital Economy. U. S. Bureau of the Census. URL: http://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2001/econ/digitalecon.pdf.

Вишневський Ю. Топ-25 лідерів діджиталізації. URL: https://www.dsnews.ua/ukr/future/top-25-liderov-didzhitalizatsii-01062020220000.

Застрожнікова І. В. Вплив діджиталізації на кадрову політику в аграрному секторі. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2021/14.pdf

Рейтинг крупнейших аграрных холдингов Украины. URL: https://mizez.com/spetsproekt/pyat-krupneyshikh-agrarnykh-kholdingov-ukrainy-rey2055.

Агроіндустріальний холдинг МХП здійснює цифрову трансформацію та впроваджує проєкт з цифровізації SAP Ariba для взаємодії з партнерами. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/mhp-vprovadzue-proekt-z-cifrovizacii-sap-ariba-dla-vzaemodii-z-partnerami.

У Kernel узгодили власну стратегію диджиталізації. URL: https://agrotimes.ua/tehnika/u-kernel-uzgodyly-vlasnu-strategiyu-didzhytalizacziyi.

Діджиталізація: хто сьогодні інвестує в агроінновації в Україні. URL: https://landlord.ua/news/didzhytalizatsiia-khto-sohodni-investuie-v-ahroinnovatsii-v-ukraini.

Для повномасштабної діджиталізації бізнесу «Агропродсервіс» обрав три ІТ-продукти компанії AgriChain. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/dla-povnomasstabnoi-didzitalizacii-biznesu-agroprodservis-obrav-tri-it-produkti-kompanii-agrichain.

Ukrayini neobkhidno rosty 20 rokiv po 6% na rik, shchob dosyahty nynishn'oho rivnya Pol'shchi. (2020). Interfaks-Ukrayina. Retrieved from: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/642238.html.

Potentsyal pod matrasom: kak vydyt MVF ekonomiku Ukrainy do 2024 hoda. Analytyky fonda otnesly stranu k chyslu “stressovykh razvyvayushchykhsya hosudarstv”. (2024). Capital Times. Retrieved from: https://www.capital-times.com/imf_ about_ukraine.

Tsyfrova ekonomika: trendy, ryzyky ta sotsial'ni determinanty. (2020). Kyyiv. Retrieved from: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf.

Mesenbourg, T. L. (n.d.). Measuring the Digital Economy. U. S. Bureau of the Census. Retrieved from: http://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2001/econ/digitalecon.pdf.

Vyshnevs'kyi, Yu. (n.d.). Top-25 lideriv didzhytalizatsiï. Retrieved from: https://www.dsnews.ua/ukr/future/top-25-liderov-didzhitalizatsii-01062020220000.

Zastrozhnikova, I. V. (2021). Vplyv didzhytalizatsiï na kadrovu polityku v ahrarnomu sektori. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2021/14.pdf.

Reytynh krupneyshykh ahrarnykh kholdynhov Ukrainy. (n.d.). Retrieved from: https://mizez.com/spetsproekt/pyat-krupneyshikh-agrarnykh-kholdingov-ukrainy-rey2055.

Ahroindustrial'nyy kholdynh MKhP zdiysnyuye tsyfrovu transformatsiyu ta vprovadzhuye proyekt z tsyfrovizatsiyi SAP Ariba dlya vzayemodiyi z partneramy. (n.d.). Retrieved from: https://agravery.com/uk/posts/show/mhp-vprovadzue-proekt-z-cifrovizacii-sap-ariba-dla-vzaemodii-z-partnerami.

U Kernel uzhodyly vlasnu stratehiyu dydzhytalizatsiyi. (n.d.). Retrieved from: https://agrotimes.ua/tehnika/u-kernel-uzgodyly-vlasnu-strategiyu-didzhytalizacziyi.

Didzhytalizatsiya: khto s'ohodni investuye v ahroinnovatsiyi v Ukrayini. (n.d.). Retrieved from: https://landlord.ua/news/didzhytalizatsiia-khto-sohodni-investuie-v-ahroinnovatsii-v-ukraini.

Dlya povnomasshtabnoyi didzhytalizatsiyi biznesu «Ahroprodservis» obrav try IT-produkty kompaniyi AgriChain. (n.d.). Retrieved from: https://agravery.com/uk/posts/show/dla-povnomasstabnoi-didzitalizacii-biznesu-agroprodservis-obrav-tri-it-produkti-kompanii-agrichain.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022