Організаційно-правові засади реформування системи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні

Tetiana Shapovalova, Sofiia Zaryshniuk


Анотація


Вступ. Соціально-економічним рушієм державних перетворень, зростання та прогресу є активне трудове населення, яке кожного дня, працюючи, підтримує економічний потенціал країни. Важливо розуміти, що безпека громадян, зокрема на робочих місцях, повинна бути однією із пріоритетних цілей державної політики. Саме для виконання даної цілі покликана державна система соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, яка спрямована на уникнення страхових випадків на робочих місцях, а також забезпечити життєдіяльність громадян, які вже потрапили під вплив небезпечного виробничого фактору. Фактор збільшення кількості страхових випадків, зокрема смертельних, породжує потребу реформування функцій Фонду соціального страхування, адже кількісні показники вказують на їх суттєвих недоліках у деяких областях, та загалом недостатню ефективність в умовах функціонування українських підприємств, установ та організацій різних форм власності та напрямків діяльності. Виходячи із зазначеного виникає потреба у дослідженні усіх аспектів провадження даної системи, а також визначення її недоліків із подальшою перспективою реформування, зокрема шляхом запозичення та використання міжнародних стандартів здійснення соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань.

Метою статті є аналіз сутності системи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань насамперед, страхових виплат та превентивних заходів, запропонувати організаційно правові шляхи реформування функційй Фонду соціального страхування.

Результати. Встановлено, що національна система соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та Фонд соціального страхування, як інституція, яка виконує функції попередження та фінансування страхових випадків на виробництві потребує реформування, що повинно стати одним із пріоритетних завдань соціально-економічної політики в Україні. Розглянуто основні недоліки української системи страхування від нещасних випадків, а також запропоновано шляхи її удосконалення, зокрема шляхом впровадження міжнародних стандартів управління системою страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.


Ключові слова


система соціального страхування; нещасний випадок на виробництві; професійне захворювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Горб В., Якимова А. Проблеми та шляхи вдосконалення діяльності Фондів соціального страхування в Україні. Вісник Дніпропетровського національного університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2017. № 7. С. 1-11. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/911/1/Ykimova_Gorb.pdf

Соловйов О. Світовий досвід соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Європейський політичний та правовий дискурс. 2016. № 3. С. 261-266. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12300/1/Soloviov_261-266.pdf

Україна. Закон «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». № 1105-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text.

Фонд соціального страхування України. Звіт щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань за 9 місяців 2021 року. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/978178.

Фонд соціального страхування України. Звіт щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань за 2020 рік. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/974800.

Фонд соціального страхування України. Звіт щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань за 2018 рік. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/963263.

Фонд соціального страхування України. Звіт щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань за 2019 рік. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/968023.

Horb, V. & Yakymova, A. (2017). Problemy ta shliakhy vdoskonalennia diialnosti Fondiv sotsialnoho strakhuvannia v Ukraini. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytet zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana, 7, 1-11. Retrieved from: http://eadnurt. diit.edu.ua/bitstream/123456789/911/1/Ykimova_Gorb.pdf [in Ukrainian].

Soloviov, O. (2016). Svitovyi dosvid sotsialnoho strakhuvannia vid neshchasnoho vypadku na vyrobnytstvi ta profesiinoho zakhvoriuvannia. Yevropeiskyi politychnyi ta pravovyi dyskurs, 3, 261-266. Retrieved from: http://dspace. nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12300/1/Soloviov_261-266.pdf [in Ukrainian].

Ukraina. Zakon «Pro zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia». № 1105-XIV. (2021). Retrieved from: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text [in Ukrainian].

Fond sotsialnoho strakhuvannia Ukrainy. (2021). Zvit shchodo profilaktyky vyrobnychoho travmatyzmu ta profesiinykh zakhvoriuvan za 9 misiatsiv 2021 roku. Retrieved from: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/978178. [in Ukrainian].

Fond sotsialnoho strakhuvannia Ukrainy. (2020). Zvit shchodo profilaktyky vyrobnychoho travmatyzmu ta profesiinykh zakhvoriuvan za 2020 rik. Retrieved from: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/974800. [in Ukrainian].

Fond sotsialnoho strakhuvannia Ukrainy. (2018). Zvit shchodo profilaktyky vyrobnychoho travmatyzmu ta profesiinykh zakhvoriuvan za 2018 rik. Retrieved from: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/963263. [in Ukrainian].

Fond sotsialnoho strakhuvannia Ukrainy. (2019). Zvit shchodo profilaktyky vyrobnychoho travmatyzmu ta profesiinykh zakhvoriuvan za 2019 rik. Retrieved from: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/968023 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022