Інструментарій регулювання ринку кормів у контексті забезпечення конкурентоспроможності та розвитку сільських територій

Yuriy Sharylo, Nataliia Vdovenko, Serhii Boiarchuk, Volodymyr Herasymchuk, Roman Konovalov


Анотація


Вступ. В умовах сучасних тенденцій розвитку бажано визначати основні тренди й можливості розвитку сільського господарства, включаючи аквакультуру. Важливо проводити оцінку перспектив розвитку як вітчизняного виробництва кормів у цілому, так і ринку даної продукції, що дасть можливість забезпечити сільське населення робочими місцями та сприяти розвитку територіальних громад з урахуванням процесів децентралізації та розвитку сільських територій. Встановлено, що в Україні ринок кормів для риб лише формується. Переважно на даному ринку представлені імпортні продукти. Водночас починають з’являтися і вітчизняні аналоги, які поки що не можуть конкурувати з імпортом.

Мета роботи полягає в обґрунтуванні результатів досліджень для виокремлення найбільш дієвих заходів впровадження прогресивних інструментів регулювання ринку кормів для аквакультури в Україні, був представлений кормами різних виробників й сприяв забезпеченню галузевої конкурентоспроможності.

Методологія. Удосконалено методичні засади функціонування суб’єктів господарювання в галузі аквакультури при виборі новітньої методології регулювання, необхідність розвитку кормовиробництва потребує державної уваги та підтримки, не зважаючи на те, що даний ринок певною мірою є саморегульованим. Зроблено висновок, що деякою мірою рибний бізнес і сам має ініціювати заходи, що висвітлюють проблеми виробництва кормів, їх реалізації та просування на ринки. Доведено, що важливого значення набувають шляхи пошуку і виокремлення дієвих інструментів впровадження прогресивних заходів регулювання розвитку ринку кормів для аквакультури нині, щоб він став конкурентоспроможним, був представлений кормами різних виробників, і щоб даний ринок розвивався.

Результати. Запропоновано стратегії розвитку виробництва кормів для аквакультури. Висвітлено алгоритм методики визначення складу кормів для коропів. Акцентовано увагу на положенні Митного кодексу України, який доповнено пунктом про звільнення кормів від оподаткування ввізним митом на період дії воєнного стану. Викладено ідеї щодо можливості будівництва кормів, що дасть можливість забезпечити сільське населення робочими місцями та сприяти розвитку територіальних громад з урахуванням процесів децентралізації.

 


Ключові слова


ринок; корми; інструменти регулювання; галузь; децентралізація; територіальна громада; сільська територія; риба; державна підтримка; стратегія; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Aquaculture in China. Success Stories and Modern Trends. John Wiley & Sons Ltd. 2018. 730 p.

Albert G. J. Tacon (2020) Trends in Global Aquaculture and Aquafeed Production: 2000–2017. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture. Р. 43–56.

Rosamond L. Naylor et al. (2021) A 20-year retrospective review of global aquaculture. Nature, 591: pp.551–563.

Dan Gibbons (2019). Alltech: Global aquafeed production hit 40m tons for the first time in 2018. Режим длступу: https://cutt.ly/FHj7cnS.

Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – The EU Aquaculture Sector. Economic report 2020 (STECF-20-12). 389 p. 2021.

Вдовенко Н. М. Глобальні пріоритети сталого виробництва сільськогосподарської продукції. Innovative solutions in modern science. 2016. № 4 (4). С. 3–17.

Вдовенко Н., Хижняк Ю. Сучасна парадигма регулювання розвитку галузей аграрного сектору в умовах глобального дефіциту продовольства. ScienceRise. 2015. № 2/3 (7). С. 20–26.

Батієвська Н. О. Удосконалення технології гранулювання при виробництві комбікормів. Дисертація. Одеса. 2020. С. 31–32.

Markovic Z., Stankovic M., Rasˇkovic B., Dulic Z., Zˇivic I., Poleksic V. (2016). Comparative analysis of using cereal grains and compound feed in semi-intensive common carp pond production. Aquacult Int. (2016) 24:1699–1723 DOI 10.1007/s10499-016-0076-z. Цит. за: Zoran Markoviс (2021). Extruded feeds offer advantages to carp farmers. Eurofish Magazine. № 4. 2021. Р. 44–47.

Ситуація з кормами для риб в Україні. URL: /https://bumtca.com.ua/situaciya-z-kormami-dlya-rib-v-ukra%D1%97ni.

Митний кодекс України № 4495-VI від 13 березня 2012 року (із змінами та доповненнями від 16.04.2022 р.). Офіційний вісник України. 2012. № 32. С. 9.

Aquaculture in China. (2018). Success Stories and Modern Trends. John Wiley & Sons Ltd, 730 p. [In English].

Tacon, Albert G. J. (2020) Trends in Global Aquaculture and Aquafeed Production: 2000–2017. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 43–56. [In English].

Rosamond, L. Naylor, et al. (2021). A 20-year retrospective review of global aquaculture. Nature, 591, 551-563. [In English].

Gibbons, Dan (2019). Alltech: Global aquafeed production hit 40m tons for the first time in 2018. Retrieved from: https://cutt.ly/FHj7cnS [In English].

Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF). 2021. The EU Aquaculture Sector – Economic report 2020 (STECF-20-12). [In English].

Vdovenko, N. M. (2016). Hlobalʹni priorytety staloho vyrobnytstva silskohospodarskoyi produktsiyi. Innovative solutions in modern science, 4 (4), 3–17. [in Ukrainian].

Vdovenko, N., & Khyzhnyak, Yu. (2015). Suchasna paradyhma rehulyuvannya rozvytku haluzey ahrarnoho sektoru v umovakh hlobalʹnoho defitsytu prodovolʹstva. ScienceRise. 2/3 (7). [in Ukrainian].

Batiyevska, N. O. (2020). Udoskonalennya tekhnolohiyi hranulyuvannya pry vyrobnytstvi kombikormiv, 31–32. [in Ukrainian].

Markovic, Z., Stankovic, M., Rasˇkovic, B., Dulic, Z., Zivic, I., & Poleksic, V. (2016). Comparative analysis of using cereal grains and compound feed in semi-intensive common carp pond production. Aquacult Int., 24:1699–1723 DOI 10.1007/s10499-016-0076-z. Cit. by: Zoran Markoviс (2021). Extruded feeds offer advantages to carp farmers. Eurofish Magazine. № 4. 2021. Р. 44–47. [In English].

Situation with fish feed in Ukraine. Retrieved from: https://bumtca.com.ua/situaciya-z-kormami-dlya-rib-v-ukra%D1%97ni/ [in Ukrainian].

Mytnyy kodeks Ukrayiny № 4495-VI vid 13 bereznya 2012 r. (2012). Ofitsiynyy Visnyk Ukrayiny, 32, 9. [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022