Інформаційно-аналітичне забезпечення екологічного маркетингу в системі управління аграрними підприємствами

O. Varchenko, I. Artimonova, I. Herasymenko, O. Varchenko


Анотація


Вступ. Сучасні умови господарювання аграрних підприємств вимагають зміни пріоритетів виробничої діяльності у напрямі екологізації та відповідно практичного використання інструментів екологічного маркетингу. За таких умов постає необхідність формування відповідного інформаційно-аналітичного забезпечення підприємства простежується на всіх рівнях управління – стратегічному, тактичному, поточному та оперативному. Водночас, складність та комплексність цілей екологічного маркетингу вимагає від підприємства розробки головної, основних та допоміжних цілей, підцілей та завдань, що вимагає формування системи показників результативності та ефективності маркетингової діяльності підприємства на ринку екологічної продукції.

Мета. Метою статті є узагальнення методичного підходу до оцінювання результативності та ефективності екологічного маркетингу та обґрунтування комплексної системи показників як складової інформаційно-аналітичного забезпечення менеджменту аграрних підприємств.

Метод (методологія). Під час дослідження були використані такі методи дослідження: абстрактно-логічний та монографічний методи використовувалися в процесі теоретичного узагальнення та формулювання висновків; метод системного аналізу, індукції та дедукції використано при систематизації методичних підходів до визначення системи показників оцінювання маркетингової діяльності в області екологізації; економіко-статистичного аналізу при узагальненні алгоритму розрахунку показників оцінювання результативності та ефективності маркетингової діяльності.

Результати. Розроблено комплексну систему показників оцінювання результативності та ефективності маркетингової діяльності аграрних підприємств на ринку екологічної продукції, яка дозволить проводити детальну діагностику інструментів маркетингу та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо їх удосконалення. Ідентифіковано труднощі щодо її практичного використання та обґрунтовано можливість її адаптації залежно до корпоративних цілей та інструментальних стратегій екологічного маркетингу. Доведено, що створення інформаційно-аналітичної системи показників оцінювання результативності та ефективності маркетингових інструментів для аграрних підприємств є необхідною умовою, що сприятиме формування раціонального комплексу маркетингу в аспекті формування культури споживання цієї продукції та посилення її конкурентних переваг на цільових сегментах.


Ключові слова


маркетингова інформація; екологічний маркетинг; показники результативності; показники ефективності; екологічна продукція; інформаційно-аналітична система

Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022