Розвиток соціальної інфраструктури сучасного села

Iryna Anatoliivna Azhaman


Анотація


Метою статті є визначення рівня забезпеченості сільської місцевості закладами соціально-культурної сфери, що дасть можливість сформувати пріоритетні напрями розвитку соціальної інфраструктури села на перспективу. Для досягнення такої мети в роботі проаналізовано наявність та структуру закладів освіти та культури. За результатами досліджень встановлено, що сільська місцевість характеризується низьким рівнем забезпеченості такими закладами. Проте їх будівництво необхідно здійснювати в тій місцевості, де в них є нагальна потреба. Будівництво дитячих дошкільних закладів на селі необхідно проводити за попереднім його узгодженням з перспективними планами розвитку населеного пункту та залученням для виконання будівельно-монтажних робіт коштів державного і місцевого бюджетів, громади, підприємств та інших. З метою економічності будівництва та експлуатації закладів соціально-культурної сфери пропонується використовувати сучасні проекти, у яких враховано використання новітніх технологій та матеріалів. 


Ключові слова


заклади соціально-культурної сфери; дошкільні навчальні заклади; заклади культури; сільська місцевість; забезпеченість; структура

Повний текст:

PDF

Посилання


Vladechak, A. (2010). Development of social infrastructure of village is in the conditions of market transformations [Rozvytok sotsialnoi infrastruktury cela v umovakh rynkovykh transformatsii]. Collection of scientific works of the Tavria State Agrotechnological University (economic sciences), 2010, 9, 93-98.

Burda, N. (2010). Progress of social infrastructure of village trends [Tendentsii rozvytku sotsialnoi infrastruktury cela]. Economic analysis, 7, 28-30.

Mamchyn, М., Zhahaliak, І. & Dobush, Yu. (2007) Progress of infrastructure of the Ukrainian village trends [Tendentsii rozvytku infrastruktury ukrainskoho cela]. Theory of logistic and marketing, 594, 455-460.

Syniavska, І. (2012). Evaluation indexes of the state and development of social infrastructure of rural territories [Otsinochni pokaznyky stanu ta rozvytku sotsialnoi infrastruktury silskykh terytorii]. Scientific announcer of the Luhansk national agrarian university, 39, 187-190.

Hоrоvyi, V. (2011). Development of social infrastructure of village and rural territories [Rozvytok sotsialnoi infrastruktury cela ta silskykh terytorii]. Scientific announcer of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 163(2), 169-173.

Zbarskyi, V. (2010) Social infrastructure of village as factor of recreation of labour force [Sotsialna infrastruktura cela yak factor vidtvorennia robochoi syly]. Scientific announcer of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 154 (1).

Klokar, О. (2012). Development of social infrastructure as a factor of forming of labour resources of agrarian sector of economy [Rozvytok sotsialnoi infrastruktury yak chynnyka formuvannia trudovykh resursiv ahrarnoho sektora ekonomiky]. Steady development of economy, 1(11), 31-37.

Маtsоlа, М. & Маtsоlа, S. (2009). Influence of social infrastructure is on human development in rural locality of areas of region of Carpathians [Vplyv sotsialnoi infrastruktury na liudskyi rozvytok u silskii mistsevosti oblastei Karpatskoho rehionu]. Announcer of the Prykarpattya university. Economy, 7.

Моrоzоvа, H. (2012). A social infrastructure of village and her influence are on steady development of agricultural enterprises [Sotsialna infrastruktura cela ta yii vplyv na stalyi rozvytok silckykh pidpryiemstv]. Scientific works of the Poltava State Agrarian Academy (economic sciences), 4(1), 210-214.

Маkukhа, S. (2012). Priorities of financing of development of social infrastructure of village are in modern terms [Priorytety finansuvannia rozvytku sotsialnoi infrastruktury cela v suchasnykh umovakh]. Agrarian announcer of Prychornomoria. Economic sciences, 65, 106-108.

Оsаulеnkо, О. (2012). Statistical annual of Ukraine – 2011 [Stastystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2011 rik]. Kyiv, 559.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022